SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KARLIK”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000107045
Numer REGON: 001016931
Numer NIP: 6420413261
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-07-26
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/9956/23/570]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010169312002-04-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KARLIK”2002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 8572002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNICKI gmina CZERWIONKA-LESZCZYNY miejscowość CZERWIONKA-LESZCZYNY2002-04-23 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 9 kod pocztowy 44-230 poczta CZERWIONKA-LESZCZYNY 2002-04-23 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEKRETARIAT@SM-KARLIK.PL2021-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.10.1982 R. STATUT ZAŁOŻYCIELSKI 05.11.2001 R. NOWY STATUT2002-04-23 do dziś
214.06.2003 R. -ZMIENIONO PAR.: 3; 4; 6; 7; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23^1; 25; 27; 29; 30; 31; 32; 39; 40; 42; 43; 44^1; 48; 49; 54; 64; 752003-10-30 do dziś
303.06.2006 R. R. -ZMIENIONO PARAGRAFY: 4; 5 (1); 6; 7; 10; 11; 12; 15; 18; 23 (1); 23 (2); 23 (3); 23 (4); 31; 41; 42; 44 (1); 48; 56; 57; 65; 66 (1)2006-09-28 do dziś
424.11.2007 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU 21.06.2008 R. -ZMIENIONO: § 12 UST. 2 PKT 4; § 19 UST. 1; § 65 UST. 2; § 76 UST. 4 PKT 5; § 77 UST. 3, SKREŚLONO: § 29 UST. 7; § 29 UST. 9 PKT 2A; § 36 UST. 1 PKT 4; § 42 UST. 2 PKT 3; § 68 UST. 62008-07-02 do dziś
525 I 26.06.2009 R. PRZYJĘTO NOWY JEDNOLITY TEKST STATUTU2009-10-21 do dziś
612.06.2010 R., PRZYJĘTO NOWY, JEDNOLITY TEKST STATUTU DOKONANO ZMIAN: PAR. 20 UST. 2; PAR. 33 UST. 9.1, UST. 10; PAR. 67 UST. 1, UST. 3, UST. 9, UST. 10, UST. 11; PAR. 69 UST. 22011-01-14 do dziś
708.06.2013 R. - ZMIENIONO: §29 UST. 8 PKT 8) I 12), §69 UST. 2, §71 UST. 42013-08-05 do dziś
809.06.2018 R. PRZYJĘCIE NOWEGO JEDNOLITEGO STATUTU ZMIANY: §3 UST.3, §4, §5, §6, §7 UST.2, §8 UST.7, §9 UST.4 PKT A), B), UST.22, UST.23, §§ 10,11,12,13,14,15, §9, §16 UST.2, §17, §18, ROZDZIAŁ 3, §19, §20 UST.10,12, §21, §22 UST.6,7 §23 UST.6, §24 UST.6, §25 UST.6, §§ 26,27,28, §29 UST. 1-8, §30, DZIAŁ III, §§ 31,32, §33 UST.6, 8,9.1,10, §34 UST.1,2, §35, DZIAŁ IV §36 UST.1, §37 UST.1,2, §38, DZIAŁ V, §39 UST.1, §40, §41 UST.2, DZIAŁ VI, §42, DZIAŁ VII, §43 UST.5,6,7, DZIAŁ VIII, §44, §45,§§ 46, 47,48, §49, DZIAŁ IX, §50 UST.1, §51 UST.1, §§ 52,53, DZIAŁ X, §54 UST.2,5,6, §55, §56 UST.1,2,3,4, §57 UST.1,2,3,4, §58 UST.1,6, §59, §§ 60,61, §62 UST.1, §63 UST.1, DZIAŁ XI, §64 UST.2, §65 UST. 3,4,11,12,13,14,15,16,17,18, §66 UST.1, §67 UST.5,11,15, §68 UST.2,4,5,6,7,8, §69 UST.4, §70, §71 UST.5, §§ 72,73,74,75,76,77,78,79,802018-11-29 do dziś
917.06.2023R. - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU, ZMIANY: §3 UST. 3, §6 UST. 1, §6 UST. 2, §7 UST. 6, §15 UST. 2, §15 UST. 7, §16 UST. 7, §17 UST. 3, §17 UST. 7, §18 UST. 7, §19 UST. 1 PKT 5, §20 UST. 2, §21 PKT 3, §24, §26 UST. 1, §26 UST. 2, §26 UST 3 I 4, §49 UST. 3, §60 UST. 5, §60 UST. 8, §60 UST. 10, §65 UST. 2 PKT 10, 11, 12, §68, ROZDZIAŁ IV, §70, §71, §722023-07-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFRYSZTACKA2021-06-02 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA GERTRUDA2021-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-06-02 do dziś
21. NazwiskoGASZKA2009-03-31 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ JÓZEF2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH2009-03-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-31 do dziś
31. NazwiskoCYBULA2009-03-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2009-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNAK2022-11-04 do dziś
2. ImionaMARIA2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUCZNIOK2022-11-04 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATEK2022-11-04 do dziś
2. ImionaJAN2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRON2022-11-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMITURA2022-11-04 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORNASIEWICZ2022-11-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOACHIMIAK2017-07-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARAN2017-07-18 do dziś
2. ImionaROMAN2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2017-07-18 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBRYŃ2017-07-18 do dziś
2. ImionaJERZY STEFAN2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYK2017-07-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ2017-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBEMBENISTA2021-06-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2021-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA UPRAWNIA DO WYKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁDZIELNI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2021-06-02 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-01-14 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2011-01-14 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2011-01-14 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-11-29 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-11-29 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-11-29 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-08-31 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-28 do dziś
6data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-21 do dziś
9data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092011-01-14 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
11data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
12data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
13data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
14data złożenia 09.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
15data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
16data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
17data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
18data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
19data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-07 do dziś
20data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
21data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
22data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-01-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-18 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-09-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092011-01-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-18 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów