„HESSO-OIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000107038
Numer REGON: 015154148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-23
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-07-13
Sygnatura akt[RDF/315418/21/371]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015154148 NIP 52226404872011-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HESSO-OIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BEMOWO miejscowość WARSZAWA2002-04-23 do dziś
2. Adresulica OŚWIATOWA nr domu 34A miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 01-366 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2002-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125 MARCA 2002 R. NOTARIUSZ BARBARA MOTAL-FILIPCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2625/20022002-04-23 do dziś
202.09.2002 R., REP. A NR 6809/2002, NOTARIUSZ BARBARA MOTAL-FILIPCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, ZMIANA § 5. 20.12.2002 R., REP. A NR 9330/2002, NOTARIUSZ BARBARA MOTAL-FILIPCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁYMSTOKU, ZMIANA § 5.2003-01-23 do dziś
327.10.2005, REP. A NR 7778/2005, KANCELARIA NOTARIALNA B. ROJEWSKI B. CZERWONKA S.C., UL. ZAMKOWA 9, 35-032 RZESZÓW, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, ZMIANA § 72006-01-05 do dziś
425.11.2009, REPERTORIUM A NR 7578/2009, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BARBARY MOTAL-FILIPCZUK, ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2009-12-29 do dziś
5DNIA 17.05.2011 R., REP. A NR 4650/2011, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI, BOGDAN CZERWONKA S.C., RZESZÓW ULICA ZAMKOWA 9. ZMIANA § 7 I 92011-07-01 do dziś
606.05.2013R., REP. A NR 4123/2013, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE PRZY UL. ZAMKOWEJ 9 SKREŚLENIE WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI, A W ICH MIEJSCE WPROWADZENIE NOWEJ TREŚCI.2013-06-26 do dziś
712.12.2014 R., NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, REP. A NR 12328/2014, ZMIANA: § 6 I § 8.2015-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2002-04-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2002-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 315.000 PLN2006-01-05 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego316000,00 ZŁ2015-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport116443000,00 PLN2006-01-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST: - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2013-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2006-01-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2006-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-01-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-01-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoKALINOWSKA2011-07-01 do dziś
2. ImionaBEATA2011-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)2011-07-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2013-06-26 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2013-06-26 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-06-26 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2013-06-26 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-06-26 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-06-26 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-06-26 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-06-26 do dziś
937 00 Z USŁUGI ZWIĄZANE Z ODPROWADZANIEM I OCZYSZCZANIEM ŚCIEKÓW; OSADY ZE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH2013-06-26 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2015-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 14.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-18 do dziś
4data złożenia 06.10.2006 okres 2005 ROK2006-10-11 do dziś
5data złożenia 26.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-11 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-19 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 2008 ROK2009-08-04 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-20 do dziś
9data złożenia 01.08.2011 okres 2010 ROK2011-08-30 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 20112012-09-13 do dziś
11data złożenia 08.07.2013 okres 2012 ROK2013-09-27 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
14data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
21data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
22data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12006 ROK2007-07-11 do dziś
22007 ROK2008-08-19 do dziś
32008 ROK2009-08-04 do dziś
42009 ROK2010-09-20 do dziś
52010 ROK2011-08-30 do dziś
620112012-09-13 do dziś
72012 ROK2013-09-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-27 do dziś
22005 ROK2006-10-11 do dziś
32006 ROK2007-07-11 do dziś
42007 ROK2008-08-19 do dziś
52008 ROK2009-08-04 do dziś
62009 ROK2010-09-20 do dziś
72010 ROK2011-08-30 do dziś
820112012-09-13 do dziś
92012 ROK2013-09-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-27 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-18 do dziś
42005 ROK2006-10-11 do dziś
52006 ROK2007-07-11 do dziś
62007 ROK2008-08-19 do dziś
72008 ROK2009-08-04 do dziś
82009 ROK2010-09-20 do dziś
92010 ROK2011-08-30 do dziś
1020112012-09-13 do dziś
112012 ROK2013-09-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
21OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
22OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów