FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „AUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000106537
Numer REGON: 531767035
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518200/23/180]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 531767035 NIP 74918914072007-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA „AUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 40762002-04-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2002-04-12 do dziś
2. Adresulica STALMACHA nr domu 14 miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE kod pocztowy 47-220 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2002-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.11.2000 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE -KOŹLU, NOTARIUSZ MARZANNA PAPROCKA, REP. A NR 8611/20002002-04-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLA2002-04-12 do dziś
2. ImionaRENATA MARIA2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31500,00 ZŁ2003-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARAS2002-04-12 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18900,00 ZŁ2003-05-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50400,00 PLN2003-05-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI O TREŚCI MAJĄTKOWEJ I NIEMAJĄTKOWEJ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2002-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARAS2002-04-12 do dziś
2. ImionaPIOTR ANDRZEJ2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-10-19 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-19 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-19 do dziś
447 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2009-10-19 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-10-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 05.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 4/02 Z DNIA 26.02.2002 R.2002-04-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-05-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-23 do dziś
5data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
6data złożenia 24.07.2007 okres 01.01.206-31.12.20062007-07-31 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
11data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-27 do dziś
13data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
14data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
15data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
16data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
17data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
18data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 22.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-22 do dziś
20data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
21data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
22data złożenia 28.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
201.01.206-31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
201.01.206-31.12.20062007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-05 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-02 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-10 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2002-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów