EXCELLENT PROFILE GRZYBCZYK, ROGODA, SZCZEPOCKI, ZIĘBICKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000106517
Numer REGON: 351182957
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-11
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-05-05
Sygnatura akt[RDF/289988/21/652]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP3511829572003-07-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLENT PROFILE GRZYBCZYK, ROGODA, SZCZEPOCKI, ZIĘBICKI SPÓŁKA JAWNA2002-04-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. NAD DRWINĄ nr domu 10 nr lokalu B-2 kod pocztowy 30-741 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA Z DNIA 22 LISTOPADA 2001 ROKU2002-04-11 do dziś
221.01.2005 R. ZMIANA §5 UST. 12005-01-26 do dziś
38 GRUDNIA 2009 R. -ZMIANA § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2010-04-13 do dziś
426.02.2018 R. - ZMIANA: § 5 UMOWY2018-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-11 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-11 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleART. 26 PAR. 4 W ZWIĄZKU Z ART. 626 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH Z EXCELLENT PROFILE SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF ROGODA, EDWARD ZIĘBICKI, TOMASZ SZCZEPOCKI, BOGUSŁAW GRZYBCZYK; KRZYSZTOF ROGODA NR EWIDENCJI GOSPODARCZEJ: 62987 EDWARD ZIĘBICKI -NR EWIDENCJI GOSPODARCZEJ: 62986 TOMASZ SZCZEPOCKI -NR EWIDENCJI GOSPODARCZEJ: 62985 BOGUSŁAW GRZYBCZYK NR EWIDENCJI GOSPODARCZEJ: 629882002-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXCELLENT PROFILE S.C. KRZYSZTOF ROGODA, EDWARD ZIĘBICKI, TOMASZ SZCZEPOCKI, BOGUSŁAW GRZYBCZYK2002-04-11 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-04-11 do dziś
5. Numer REGON3511829572002-04-11 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPOCKA2004-05-05 do dziś
2. ImionaBEATA BARBARA2004-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPOCKA2004-05-05 do dziś
2. ImionaNADIA PAULINA2004-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPOCKA2004-05-05 do dziś
2. ImionaKAMILA JADWIGA2004-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2004-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2004-05-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBCZYK2002-04-11 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGODA2002-04-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WŁADYSŁAW2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
6
4. Numer KRSTAK2002-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-11 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBICKI2002-04-11 do dziś
2. ImionaEDWARD ZBIGNIEW2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-04-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPOCKA2004-05-05 do dziś
2. ImionaBEATA BARBARA2004-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYBCZYK2002-04-11 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGODA2002-04-11 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WŁADYSŁAW2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘBICKI2002-04-11 do dziś
2. ImionaEDWARD ZBIGNIEW2002-04-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2010-04-13 do dziś
246 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-04-13 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2010-04-13 do dziś
422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-04-13 do dziś
523 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2010-04-13 do dziś
623 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2010-04-13 do dziś
733 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-04-13 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2018-03-14 do dziś
296 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 20022003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 15.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 R.2004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
4data złożenia 08.07.2006 okres 2005 R.2006-08-17 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006 31.12.20062007-08-06 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-07 do dziś
7data złożenia 21.05.2009 okres 2008 R.2009-06-19 do dziś
8data złożenia 09.04.2010 okres 20092010-04-26 do dziś
9data złożenia 13.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
10data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
16data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 05.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 31.12.20062007-08-06 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
301.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-29 do dziś
22005 R.2006-08-17 do dziś
301.01.2006 31.12.20062007-08-06 do dziś
42007 ROK2008-07-07 do dziś
52008 R.2009-06-19 do dziś
620092010-04-26 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-28 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-07 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów