SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FALA” W ŚWINOUJŚCIU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000106199
Numer REGON: 812005977
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2013-09-30
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7580/13/580]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP8120059772002-04-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FALA” W ŚWINOUJŚCIU2002-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZ.XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W SZCZECINIE nr w rejestrze 25282002-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2002-04-22 do dziś
2. Adresulica PRUSA nr domu 6 kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE 2002-04-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI UCHWALONY NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELI SPÓŁDZIELNI W DNIU 01.10.1999 R.2002-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA -OŚWIADCZENIA WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY NIE MOŻE DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI W SPRAWACH WYNIKAJĄCYCH ZE STOSUNKU CZŁONKOSTWA. CZYNNOŚCI TAKIE SĄ DOKONYWANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ.2002-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAWONN2010-10-06 do dziś
2. ImionaRITA2010-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLAWONN2010-10-06 do dziś
2. ImionaROBERT2010-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2002-04-22 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-22 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-22 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-04-22 do dziś
570 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-04-22 do dziś
692 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 16.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 15.09.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-14 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
5data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
6data złożenia 13.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-25 do dziś
7data złożenia 14.04.2009 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-04-30 do dziś
8data złożenia 26.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
9data złożenia 16.09.2010 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-10-06 do dziś
10data złożenia 17.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102013-05-21 do dziś
11data złożenia 17.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-25 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-04-30 do dziś
41 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-10-06 do dziś
61 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-05-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-25 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072009-04-30 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-30 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-10-06 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102013-05-21 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-05-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów