BUD-ROL HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ TRZCIŃSKI, ZBIGNIEW BOMBALICKI

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000106164
Numer REGON: 610185964
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-13
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306596/21/144]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-05-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 610185964 NIP 77600033732014-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-ROL HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA JAWNA DARIUSZ TRZCIŃSKI, ZBIGNIEW BOMBALICKI2015-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIERPECKI gmina SIERPC miejscowość SIERPC2002-05-13 do dziś
2. Adresulica PŁOCKA nr domu 85 miejscowość SIERPC kod pocztowy 09-200 poczta SIERPC kraj POLSKA 2002-05-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130 LISTOPADA 2001 R.2002-05-13 do dziś
221.08.2014 NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2014-09-18 do dziś
302.01.2014R. ZMIANA PAR.1 PKT 1, PAR.62015-03-18 do dziś
430.06.2015 R. - ZMIANIE ULEGŁA TREŚĆ § 3 UMOWY2015-09-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-05-13 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-05-13 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ BUD-ROL PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA SPÓŁKA CYWILNA J.BLICHARZ, Z.BOMBALICKI, D.TRZCIŃSKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH -WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ JERZY BLICHARZ WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SIERPCU POD NUMEREM 4052/2001, -WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ ZBIGNIEW BOMBALICKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SIERPCU POD NUMEREM 4054/2001 -WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ DARIUSZ TRZCIŃSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MIEJSKI W SIERPCU POD NUMEREM 4053/20012002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
4. Numer KRSTAK2002-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBALICKI2002-05-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2002-05-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-05-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-05-13 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-05-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2002-05-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBALICKI2002-05-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKI2002-05-13 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2002-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-05-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-03-18 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-03-18 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-09-15 do dziś
243 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2015-09-15 do dziś
343 31 Z TYNKOWANIE2015-09-15 do dziś
443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2015-09-15 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-09-15 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-09-15 do dziś
747 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.02.2009 okres 01.01.2004 -31.12.20042009-03-06 do dziś
2data złożenia 20.02.2009 okres 01.01.2005 -31.12.20052009-03-06 do dziś
3data złożenia 20.02.2009 okres 01.01.2006 -31.12.20062009-03-06 do dziś
4data złożenia 20.02.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-03-06 do dziś
5data złożenia 15.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
6data złożenia 16.11.2010 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-11-26 do dziś
7data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
8data złożenia 08.06.2012 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-06-23 do dziś
9data złożenia 04.06.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-06-14 do dziś
10data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
12data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
13data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
14data złożenia 08.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
15data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
16data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17data złożenia 05.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-05 do dziś
18data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042009-03-06 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052009-03-06 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062009-03-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072009-03-06 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-05-27 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092010-11-26 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-08 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112012-06-23 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122013-06-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów