„MAZUR” NATALIA I MARCIN MAZUR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000105870
Numer REGON: 871126554
Numer NIP: 8771319790
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-05-12
Sygnatura akt[RDF/486948/23/24]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 871126554 NIP 87713197902007-11-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MAZUR” NATALIA I MARCIN MAZUR SPÓŁKA JAWNA2011-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119 LISTOPADA 2001 R. UCHWAŁĄ Z DNIA 22.01.2002 R.- ZMIENIONO PAR. 9, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 19 ORAZ PAR. 21 UMOWY.2002-04-10 do dziś
2UCHWAŁĄ Z DNIA 29.10.2007 R. W PAR. 6 DODANO PKT 20, 21, 22, 23, 242007-11-12 do dziś
304.12.2008 R. ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2008-12-19 do dziś
419.02.2010 R. -ZMIENIONO § 6.2010-04-01 do dziś
531.12.2010 R. -ANEKSEM NR 1 ZMIENIONO § 4; 01.01.2011 R. -ANEKSEM NR 2 ZMIENIONO § 4 I § 5; 02.01.2011 R. -ANEKSEM NR 3 ZMIENIONO § 2, § 4 I § 5 UMOWY SPÓŁKI2011-02-08 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 1/II/2014 Z DNIA 21.02.2014 R. ZMIENIONO § 6 UMOWY2014-03-03 do dziś
711.03.2015 R. - ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI2015-05-13 do dziś
8UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW NR 1/5/2018 Z DNIA 18.05.2018R. DODANO W §6 PKT 32 UMOWY SPÓŁKI.2018-06-12 do dziś
9UCHWAŁĄ Z DNIA 25.09.2018 R. ZMIENIONO § 6 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2019-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „CENTRALA NASIENNA” -MAZUR RENATA MAZUR MARCIN S.C. W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2002-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2011-02-08 do dziś
2. ImionaNATALIA MARIA2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-02-08 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-04-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2002-04-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2002-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2011-02-08 do dziś
2. ImionaNATALIA MARIA2011-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-02-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2002-04-10 do dziś
2. ImionaMARCIN2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2010-04-01 do dziś
201 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2010-04-01 do dziś
346 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2010-04-01 do dziś
446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-04-01 do dziś
547 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2010-04-01 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-01 do dziś
723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2014-03-03 do dziś
823 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2014-03-03 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-05-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2015-05-13 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 06.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R. data złożenia 06.10.2005 1. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. data złożenia 06.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2005-10-14 do dziś
2data złożenia 03.08.2006 okres ROK 20052006-09-04 do dziś
3data złożenia 10.08.2007 okres ZA 2006 ROK2007-09-19 do dziś
4data złożenia 27.06.2008 okres 2007 R.2008-07-02 do dziś
5data złożenia 06.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-10 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 2009 R.2010-07-16 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-24 do dziś
8data złożenia 16.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-20 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres 2012 R.2013-08-21 do dziś
10data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
13data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
14data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
15data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
17data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
18data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
19data złożenia 12.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2005-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R.2005-10-14 do dziś
3ROK 20052006-09-04 do dziś
4ZA 2006 ROK2007-09-19 do dziś
52007 R.2008-07-02 do dziś
62008 ROK2009-07-10 do dziś
72009 R.2010-07-16 do dziś
82010 ROK2011-08-24 do dziś
92011 ROK2012-07-20 do dziś
102012 R.2013-08-21 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów