BOTIR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000105727
Numer REGON: 634271372
Numer NIP: 7792167480
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-12
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-11-04
Sygnatura akt[RDF/360232/21/612]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTIR.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-10-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość WYSOGOTOWO2017-10-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSOGOTOWO ulica UL. WIERZBOWA nr domu 141A kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2017-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2001 R. -ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR ŁAKOMY KANCELARIA NOTARIALNA URSZULA STERLING W POZNANIU REP. A 4398/20012002-04-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.08.2010 R., REP. A NR 4690/2010 NOTARIUSZ IZABELI WALKOWIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, UL. GARBARY 53/4. ZMIENIONO: § 2, § 5 UST. 1, § 12, § 15 LIT. F/ I G/, § 17 PKT 3, § 20 UMOWY SPÓŁKI.2010-10-29 do dziś
326.06.2017 R., REP. A NR 4937/2017, NOTARIUSZ IZABELA WALKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA MUSZALSKA NOTARIUSZ IZABELA WALKOWIAK NOTARIUSZ S.C., POZNAŃ UL. GARBARY 53/4, ZMIANA § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2017-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2008-07-29 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ MARCIN2008-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁOTYCH2008-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2002-04-12 do dziś
2. ImionaFILIP WOJCIECH2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁOTYCH2008-07-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2002-04-12 do dziś
2. ImionaHALINA MARIA2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 16 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ2002-04-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2002-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport128.000,00 PLN2002-04-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2010-10-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTKOWIAK2002-04-12 do dziś
2. ImionaFILIP WOJCIECH2002-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-10-29 do dziś
233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2010-10-29 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-10-29 do dziś
425 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-10-29 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-10-29 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-29 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-10-29 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2010-10-29 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-10-29 do dziś
1025 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2017-10-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 18.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2003-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 11.07.20052005-08-25 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 2005 R.2006-08-23 do dziś
5data złożenia 24.07.2007 okres ZA 2006 ROK2007-09-20 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 2007 ROK2008-07-29 do dziś
7data złożenia 02.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-28 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 2009 R.2010-07-21 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 2010 R.2011-07-15 do dziś
10data złożenia 06.11.2012 okres 01.01.2011 R. - 30.04.2012 R.2012-12-07 do dziś
11data złożenia 07.11.2013 okres 01.05.2012 R. - 30.04.2013 R.2013-11-15 do dziś
12data złożenia 14.11.2014 okres OD 01.05.2013 DO 30.04.20142015-01-23 do dziś
13data złożenia 13.11.2015 okres OD 01.05.2014 DO 30.04.20152016-02-10 do dziś
14data złożenia 27.10.2016 okres OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-02-22 do dziś
15data złożenia 13.11.2017 okres OD 01.05.2016 DO 30.04.20172017-12-11 do dziś
16data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-10-24 do dziś
17data złożenia 02.10.2019 okres OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-02 do dziś
18data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-11-03 do dziś
19data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.05.2020 DO 30.04.20212021-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-25 do dziś
22005 R.2006-08-23 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-09-20 do dziś
42007 ROK2008-07-29 do dziś
52008 ROK2009-07-28 do dziś
62009 R.2010-07-21 do dziś
72010 R.2011-07-15 do dziś
801.01.2011 R. - 30.04.2012 R.2012-12-07 do dziś
901.05.2012 R. - 30.04.2013 R.2013-11-15 do dziś
10OD 01.05.2013 DO 30.04.20142015-01-23 do dziś
11OD 01.05.2014 DO 30.04.20152016-02-10 do dziś
12OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-02-22 do dziś
13OD 01.05.2016 DO 30.04.20172017-12-11 do dziś
14OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-10-24 do dziś
15OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-02 do dziś
16OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-11-03 do dziś
17OD 01.05.2020 DO 30.04.20212021-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 R.2003-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-25 do dziś
42005 R.2006-08-23 do dziś
5ZA 2006 ROK2007-09-20 do dziś
62007 ROK2008-07-29 do dziś
72008 ROK2009-07-28 do dziś
82009 R.2010-07-21 do dziś
92010 R.2011-07-15 do dziś
1001.01.2011 R. - 30.04.2012 R.2012-12-07 do dziś
1101.05.2012 R. - 30.04.2013 R.2013-11-15 do dziś
12OD 01.05.2013 DO 30.04.20142015-01-23 do dziś
13OD 01.05.2014 DO 30.04.20152016-02-10 do dziś
14OD 01.05.2015 DO 30.04.20162017-02-22 do dziś
15OD 01.05.2016 DO 30.04.20172017-12-11 do dziś
16OD 01.05.2017 DO 30.04.20182018-10-24 do dziś
17OD 01.05.2018 DO 30.04.20192019-10-02 do dziś
18OD 01.05.2019 DO 30.04.20202020-11-03 do dziś
19OD 01.05.2020 DO 30.04.20212021-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów