„BUTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000105505
Numer REGON: 290520938
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-07-28
Sygnatura akt[RDF/229204/20/432]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP2905209382002-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 1822002-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-04-09 do dziś
2. Adresulica L.WAWRZYŃSKIEJ nr domu 23 miejscowość KIELCE kod pocztowy 25-345 poczta KIELCE kraj POLSKA 2002-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.05.1988 ROK, REP. A 5367/88 -NOTARIUSZ ANNA BŁESZYŃSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 5; 28.12.2001 ROK, REP. A 2332/2001 -NOTARIUSZ MARIA SAWICKA -BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SŁOWACKIEGO 12/1: PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI.2002-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2002-04-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2002-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2002-04-09 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2002-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 PLN2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIEŃ2002-04-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ GRZEGORZ2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-04-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-04-09 do dziś
245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-04-09 do dziś
345 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-04-09 do dziś
445 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-04-09 do dziś
545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-04-09 do dziś
645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-04-09 do dziś
745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-04-09 do dziś
845 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-04-09 do dziś
945 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-04-09 do dziś
1045 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-04-09 do dziś
1145 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-04-09 do dziś
1228 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-04-09 do dziś
1345 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-04-09 do dziś
1445 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-04-09 do dziś
1545 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-04-09 do dziś
1645 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-04-09 do dziś
1745 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-04-09 do dziś
1845 41 Z TYNKOWANIE2002-04-09 do dziś
1945 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-04-09 do dziś
2045 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-04-09 do dziś
2145 43 B SZTUKATORSTWO2002-04-09 do dziś
2245 44 A MALOWANIE2002-04-09 do dziś
2345 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-04-09 do dziś
2445 44 B SZKLENIE2002-04-09 do dziś
2545 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-04-09 do dziś
2645 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-04-09 do dziś
2751 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2002-04-09 do dziś
2851 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-04-09 do dziś
2951 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-04-09 do dziś
3051 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-04-09 do dziś
3151 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2002-04-09 do dziś
3251 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-04-09 do dziś
3351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-04-09 do dziś
3445 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2002-04-09 do dziś
3571 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-04-09 do dziś
3674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-04-09 do dziś
3774 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-04-09 do dziś
3874 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-04-09 do dziś
3974 40 Z REKLAMA2002-04-09 do dziś
4074 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-04-09 do dziś
4145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-04-09 do dziś
4245 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2002-04-09 do dziś
4345 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-04-09 do dziś
4445 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-04-09 do dziś
4545 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-03-03 do dziś
2data złożenia 06.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-03-03 do dziś
3data złożenia 06.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-03-03 do dziś
4data złożenia 06.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-03-03 do dziś
5data złożenia 06.12.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-03-03 do dziś
6data złożenia 10.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
7data złożenia 10.04.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-05-29 do dziś
8data złożenia 11.08.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-26 do dziś
9data złożenia 11.04.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
10data złożenia 01.06.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
12data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 30.04.20152017-07-28 do dziś
15data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-25 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-03-03 do dziś
2OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-03-03 do dziś
3OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-03-03 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-03-03 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-03-03 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-05-29 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-26 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
10OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
11OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 30.04.20152017-07-28 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2008-03-03 do dziś
2OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2008-03-03 do dziś
3OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2008-03-03 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2008-03-03 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2008-03-03 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-05-29 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-10-26 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-04-29 do dziś
10OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
11OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-07-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 30.04.20152017-07-28 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów