ENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000105465
Numer REGON: 356521170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-07-07
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/16157/20/948]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356521170 NIP 51300046312009-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2009-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica DZIEWANNY nr domu 5 kod pocztowy 31-344 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2009-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 20.03.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, NOTARIUSZ JOANNA BROSZKIEWICZ, REPERTORIUM A NR 1381/20022002-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWA2002-04-09 do dziś
2. ImionaMARZENA JOANNA2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ2006-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2004-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2015-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2015-10-27 do dziś
242 12 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2015-10-27 do dziś
342 13 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2015-10-27 do dziś
442 21 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH2015-10-27 do dziś
542 22 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH2015-10-27 do dziś
642 99 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2015-10-27 do dziś
743 99 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2015-10-27 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2015-10-27 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2015-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 09.04.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 14.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 09.04.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-12 do dziś
4data złożenia 14.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
6data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-10-27 do dziś
7data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-10-27 do dziś
8data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-27 do dziś
9data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-27 do dziś
10data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-27 do dziś
11data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-27 do dziś
12data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-27 do dziś
13data złożenia 13.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
14data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
15data złożenia 18.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
16data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
17data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-10-27 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-10-27 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-27 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-27 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-27 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 09.04.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-03 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-24 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-31 do dziś
5OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-10-27 do dziś
6OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-10-27 do dziś
7OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-10-27 do dziś
8OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-10-27 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-10-27 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-10-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji04.08.2009 UCHWAŁA NR 3/08/2009 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 4 SIERPNIA 2009 R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, UJĘTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIOLNEGO MAŁGORZATĘ HĘDRZAK-SŁOTĘ, ZASTĘPCĘ NOTARIUISZA ANDRZEJA MAZURA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY RYNKU PODGÓRSKIM 12/20, REPERTORIUM A NR 9520/2009.2009-10-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSPÓŁKĘ REPREZENTUJE LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO, A JEŻELI POWOŁANO KILKU LIKWIDATORÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW.2009-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoKUJAWA2009-10-08 do dziś
2. ImionaMARZENA JOANNA2009-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności04.08.2009 UCHWAŁA NR 3/08/2009 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 4 SIERPNIA 2009 R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI, UJĘTA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIOLNEGO MAŁGORZATĘ HĘDRZAK-SŁOTĘ, ZASTĘPCĘ NOTARIUISZA ANDRZEJA MAZURA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY RYNKU PODGÓRSKIM 12/20, REPERTORIUM A NR 9520/2009.2009-10-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2009-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów