GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000105379
Numer REGON: 811934172
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-10
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389143/22/570]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 811934172 NIP 85717298272014-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 68422002-04-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFICKI gmina GRYFICE miejscowość GRYFICE2002-04-10 do dziś
2. Adresulica WIEJSKA nr domu 8 miejscowość GRYFICE kod pocztowy 72-300 poczta GRYFICE kraj POLSKA 2002-04-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGRYFICKIE-TBS@WP.PL2014-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 02.12.1999 R., NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBIATOWIE, REP. A NR 3488/1999 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 06.11.2001 R., NOTARIUSZ IRENA SZABUNIA-SEMCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH, REP. A NR 2339/2001 ZMIANA PAR. 1, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, PAR. 26 PKT 15, PAR. 28, 31, 32, SKREŚLONE PAR. 7, PAR. 10 PKT 12002-04-10 do dziś
206.11.2006 R. REP. A NR 6677/2006 NOTARIUSZ LEOKADIA ZINKIEWICZ-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH -§ 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 8, § 9 PKT 4, § 10, § 12, § 13, § 14 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 15, § 16 UST. 1, § 17, § 18 UST. 1 I 2, § 19, § 21, § 23, § 24, § 25 UST. 2, 4, 5, § 26 PKT 1, 2, 4, 5, 9, 12, 15, § 28 UST. 5, § 29 UST. 5, 6, 7, § 30, § 31, § 32.2007-01-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 LISTOPADA 2009 R., REP. A NR 8985/2009, NOTARIUSZ LEOKADIA ZINKIEWICZ-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH -ZMIENIONO: § 8, § 9 UST. 3 ORAZ § 18 UST. 1 -DODANO: § 9 UST. 42010-01-14 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 MAJA 2010 R. REP. A NR 3836/2010, NOTARIUSZ LEOKADIA JAROSIŃSKA-ZINKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH. ZMIENIONO: § 8; § 9 UST. 2 PKT 4; § 9 UST. 4; § 11; § 12 UST. 2; § 15 UST. 2, 3; § 16 UST. 2, 3; § 17 UST. 2; § 28 UST. 1, 22010-06-11 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LISTOPADA 2011 R., REP. A NR 7774/2011, NOTARIUSZ LEOKADIA ZINKIEWICZ-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH, ZMIENIONO § 31 PKT 1, SKREŚLONO § 30 PKT 2.2011-11-28 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2013 R., REP. A NR 6247/2013, NOTARIUSZ TERESA SOKÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH - ZMIENIONO §31 PKT 12013-11-04 do dziś
7AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 LISTOPADA 2013 R., REP. A NR 7503/2013, EMERYTOWANY NOTARIUSZ LEOKADIA ZINKIEWICZ - JAROSIŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA TERESY SOKÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W GRYFICACH - ZMIENIONO § 8, § 9 UST. 1 § 29 UST. 3, § 33 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2014-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGMINA GRYFICE2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0005283272002-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.790 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.395.000,00 ZŁ2011-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2010-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego7395000,00 ZŁ2011-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13932000,00 PLN2002-04-10 do dziś
227000,00 PLN2004-01-08 do dziś
370000,00 PLN2005-01-31 do dziś
474000,00 ZŁ2007-01-04 do dziś
5400000,00 ZŁ2010-08-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-04-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZCHOWSKI2002-04-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2002-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-11-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARTKOWIAK2016-10-13 do dziś
2. ImionaJOANNA ALICJA2016-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-13 do dziś
21. NazwiskoDRĄCZAK2013-01-04 do dziś
2. ImionaARTUR2013-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-01-04 do dziś
31. NazwiskoLIS2007-05-07 do dziś
2. ImionaMAREK2007-05-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-14 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-01-14 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-14 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-01-14 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-14 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-01-14 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-01-14 do dziś
843 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-01-14 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-14 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 21.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 18.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 20.06.20042005-06-28 do dziś
4data złożenia 09.05.2006 okres 2005 ROK2006-05-19 do dziś
5data złożenia 13.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-07 do dziś
6data złożenia 22.04.2008 okres 2007 R.2008-04-25 do dziś
7data złożenia 13.05.2009 okres 2008 R.2009-05-21 do dziś
8data złożenia 02.06.2010 okres 2009 R.2010-06-11 do dziś
9data złożenia 03.06.2011 okres 2010 R.2011-06-10 do dziś
10data złożenia 17.05.2012 okres 2011 ROK2012-05-24 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-16 do dziś
12data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
14data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 15.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-15 do dziś
18data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
20data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12010 R.2011-06-10 do dziś
22011 ROK2012-05-24 do dziś
32012 ROK2013-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-28 do dziś
22005 ROK2006-05-19 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-07 do dziś
42007 R.2008-04-25 do dziś
52008 R.2009-05-21 do dziś
62009 R.2010-06-11 do dziś
72010 R.2011-06-10 do dziś
82011 ROK2012-05-24 do dziś
92012 ROK2013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-09-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-06-28 do dziś
42005 ROK2006-05-19 do dziś
52007 R.2008-04-25 do dziś
62008 R.2009-05-21 do dziś
72009 R.2010-06-11 do dziś
82010 R.2011-06-10 do dziś
92011 ROK2012-05-24 do dziś
102012 ROK2013-07-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-30 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2010-01-14 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaUCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW GRYFICKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GRYFICACH, Z DNIA 3 LISTOPADA 2009 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM, REP. A NR 8985/2009 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA LEOKADIĘ ZINKIEWICZ-JAROSIŃSKĄ W SIEDZIBIE JEJ KANCELARII W GRYFICACH ORAZ UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GRYFICACH SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GRYFICACH, Z DNIA 3 LISTOPADA 2009 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 8980/2009, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA LEOKADIĘ ZINKIEWICZ-JAROSIŃSKĄ W SIEDZIBIE JEJ KANCELARII W GRYFICACH NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GRYFICACH PRZEJĘŁA SPÓŁKĘ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GRYFICACH SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GRYFICACH. W WYNIKU POŁĄCZENIA PODWYŻSZENIU ULEGŁ KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPIŁO ZGODNIE Z PLANEM POŁĄCZENIA UZGODNIONYM W DNIU 28 STYCZNIA 2009 R.2010-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów