„A G INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000105273
Numer REGON: 211227393
Numer NIP: 5992756576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RDF/549689/23/383]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 211227393 NIP 59927565762009-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A G INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2005-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2014-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.03.2002 R., NOTARIUSZ EWA ZANDECKA-GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA W SKWIERZYNIE, REP. A NR 788/20022002-04-08 do dziś
2-ZMIANA § 5 AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.03.2005 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARZANNĘ MARIĘ KOROLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP. A NR 2542/2005.2005-03-14 do dziś
302.06.2005 R. NOTARIUSZ EWA ZANDECKA-GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA W SKWIERZYNIE, REPERTORIUM A NR 2104/2005 ZMIANA § 2; W ZWIĄZKU Z NADANIEM DWÓM KOLEJNYM PARAGRAFOM NUMERU 17 PROSTUJE SIĘ OCZYWISTĄ POMYŁKĘ, W TEN SPOSÓB, ŻE DRUGI PARAGRAF 17 OTRZYMUJE NUMER 18, A KOLEJNE PARAGRAFY NUMERY OD 19-24.2005-09-23 do dziś
410.03.2009, REPERTORIUM A NR 2785/2009, NOTARIUSZ MARZANNA KOROLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. -ZMIANA § 5 W CAŁOŚCI, 09.06.2009, REPERTORIUM A NR 8005/2009, NOTARIUSZ MARZANNA KOROLEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP. -ZMIANA § 5 -DOPISANIE.2009-07-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURAGO2004-11-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW SZCZEPAN2004-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-11-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ2012-05-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-11-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„WAG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3829640582021-05-12 do dziś
4. Numer KRS0000778782 2021-05-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ.2021-05-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego116000,00 PLN2004-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport116000,00 PLN2004-08-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE JEDNOOSOBOWO PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU.2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZECHOCIŃSKI2023-03-14 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ KRZYSZTOF2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKURAGO2023-03-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW SZCZEPAN2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-03-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-07-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-07-22 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-07-22 do dziś
456 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-07-22 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-07-22 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-22 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-22 do dziś
855 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-07-22 do dziś
955 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-07-22 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 05.04.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 17.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 05.04.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 19.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-28 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
5data złożenia 14.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
7data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
8data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
10data złożenia 25.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-04 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
13data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
14data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
15data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
16data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19data złożenia 08.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-08 do dziś
20data złożenia 15.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
21data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 12.03.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-28 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-04-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-03 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-15 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów