„FIRMA CODOGNI” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000105243
Numer REGON: 005664220
Numer NIP: 8650004780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-03-16
Sygnatura akt[RDF/371810/22/482]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-04-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„FIRMA CODOGNI” SPÓŁKA JAWNA2002-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2002-04-09 do dziś
2. Adresulica TOPOLOWA nr domu 100 miejscowość STALOWA WOLA kod pocztowy 37-464 poczta STALOWA WOLA 6 kraj POLSKA 2002-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.09.1990 R. (UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ). ANEKSY: 01.07.1994 R. (PAR. 1, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 10), 01.10.1994 R. (NOWY WSPÓLNIK PAR. 4, PAR. 7), 01.11.1994 R. (USTĄPIENIE WSPÓLNIKA PAR. 4, PAR. 7) 01.10.1997 R. (PAR. 1, PAR. 3, PAR. 6, PAR. 15), 21.01.2001 R. (PRZYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA PAR. 4, PAR. 7), 24.01.2001 R. (USTĄPIENIE WSPÓLNIKA PAR. 4, PAR. 7), 07.08.2001 R. (PAR. 4) 30.11.2001 R. (UCHWAŁA W PRZEDMIOCIE DOSTOSOWANIA UMOWY DO PRZEPISÓW KSH O SPÓŁCE JAWNEJ I JEDNOLITY TEKST UMOWY PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, DODANIE PAR. 17-23)2002-04-09 do dziś
230.12.2009 R. -PAR. 5, PAR. 232010-02-09 do dziś
322.08.2011 R. -ZMIANA § 5 I § 23 UMOWY SPÓŁKI2011-08-29 do dziś
415.12.2014 R. ZMIANA: PAR. 1, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 23 UMOWY2014-12-22 do dziś
529.02.2016R. ZMIANA: PAR. 1, PAR. 6 UST. 2, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 12 I PAR. 23 UMOWY SPÓŁKI2016-05-11 do dziś
610.06.2020 R., ZMIANA: PAR. 1, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 17, PAR. 232021-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-04-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA Z 30.11.2001 R. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„FIRMA CODOGNI” SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ CODOGNI, PAULINA CODOGNI2002-04-09 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-04-09 do dziś
3. Numer w rejestrze628/19902002-04-09 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA2002-04-09 do dziś
5. Numer REGON0056642202002-04-09 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaULTIMATE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000730485 2021-02-01 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2002-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCODOGNI2002-04-09 do dziś
2. ImionaPAULINA MAGDALENA2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-09 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-04-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-04-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-04-09 do dziś
ULTIMATE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2016-05-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SĄ WSPÓLNICY PAULINA CODOGNI I ULTIMATE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, PRZY CZYM KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2021-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaULTIMATE INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-01 do dziś
4. Numer KRS0000730485 2021-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCODOGNI2016-05-11 do dziś
2. ImionaPAULINA MAGDALENA2016-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-11 do dziś
33. Numer PESEL\REGON1467851082014-12-22 do dziś
4. Numer KRS0000470323 2014-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2014-12-22 do dziś
225 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2014-12-22 do dziś
325 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2014-12-22 do dziś
425 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2014-12-22 do dziś
525 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2014-12-22 do dziś
625 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2014-12-22 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-12-22 do dziś
842 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2014-12-22 do dziś
942 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2014-12-22 do dziś
1043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2014-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-05-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 22.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-05-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 16.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-06-17 do dziś
4data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-05-22 do dziś
5data złożenia 23.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
6data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-12 do dziś
7data złożenia 20.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
8data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
9data złożenia 01.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
10data złożenia 23.03.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-25 do dziś
11data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-17 do dziś
12data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
13data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
14data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
16data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 24.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
19data złożenia 18.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
20data złożenia 16.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-05-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-25 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-05-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-12 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-25 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-05-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-04-25 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-18 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów