SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W ODOLANOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000104960
Numer REGON: 001261719
Numer NIP: 6220110515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394100/22/40]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012617192002-04-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA W ODOLANOWIE2002-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 11632002-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina ODOLANÓW miejscowość ODOLANÓW2002-04-09 do dziś
2. Adresulica GIMNAZJALNA nr domu 10 E kod pocztowy 63-430 poczta ODOLANÓW 2002-04-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPREZES.SMLW@ONET.EU2018-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.1995 R. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 15.12.2001 R. USTALONO NOWY TEKST STATUTU.2002-04-09 do dziś
212.12.2003 R. -UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW NR 2/9/2003 PRZYJĘTO UJEDNOLICONY NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2004-03-31 do dziś
328.11.2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT. 15.06.2008 R. -ZMIENIONO § 14, § 92, § 98, -SKREŚLONO: § 94.2008-08-18 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 9/2018 Z DNIA 09.06.2018R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2018-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZAJKA2021-02-19 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-02-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-19 do dziś
21. NazwiskoZAWADA2018-08-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-31 do dziś
31. NazwiskoKAMZOL2010-03-04 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2010-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-03-04 do dziś
41. NazwiskoMARTEWICZ2004-10-08 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JERZY2004-10-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-10-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-08 do dziś
51. NazwiskoBOREK2002-04-09 do dziś
2. ImionaMARIAN2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄBKA2018-08-31 do dziś
2. ImionaMARZANNA2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURAW2018-08-31 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2015-10-09 do dziś
2. ImionaHENRYK JAN2015-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEK2015-10-09 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JAN2015-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁECKA2015-10-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-18 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-18 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-18 do dziś
493 00 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2008-08-18 do dziś
570 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-08-18 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 17.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-24 do dziś
4data złożenia 10.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-29 do dziś
5data złożenia 10.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
6data złożenia 08.12.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-12-19 do dziś
7data złożenia 05.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
9data złożenia 10.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-04 do dziś
10data złożenia 04.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-19 do dziś
11data złożenia 06.09.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-11-04 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
13data złożenia 05.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
16data złożenia 31.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-31 do dziś
17data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
18data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
19data złożenia 20.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-29 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-12-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-04 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-19 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-11-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-31 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-24 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-29 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-12-19 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-09 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-04 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-11-19 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-11-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-31 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów