SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000104818
Numer REGON: 010385400
Numer NIP: 5270010985
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-08
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2022-01-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/76991/21/679]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010385400 NIP 52700109852008-02-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-10-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 385692002-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 132 kod pocztowy 02-305 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.1993 R. REP. A-5098/93, KANCELARIA NOTARIALNA, JÓZEF ORTONOWSKI, WARSZAWA; 14.02.2002 R. REP. A-878/2002, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAREK MACHOWSKI, WARSZAWA, ZMIANA PAR. 2, 6, 9, 10, 18, 19, 22, 26;2002-04-08 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28-05-2008, NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3073/2008; ZMIANA TREŚCI § 17 ORAZ § 18 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2008-06-19 do dziś
316-09-2008, REPERTORIUM A NR 5303/2008 JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA DECZKOWSKA NOTARIUSZ 02-057 WARSZAWA UL. FILTROWA 68 LOK. 3 ZMIANA § 2 I § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2008-10-15 do dziś
428.05.2015, REP. A NR 4741/2015, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. BRONOWICKIEJ 19. ZMIANA: §4, §6, §7, §9, §11, §13, §14, §15, §19, §21, §22, §25 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2015-06-12 do dziś
514.12.2016R., REP. A NR 14885/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH SZKADŁUBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO §18 W TEN SPOSÓB, ŻE DOTYCHCZASOWY AKAPIT DRUGI §18 ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO UST. 4, DODANO W §18 UST. 1-3 I ZMIENIONO BRZMIENIE §22 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2017-01-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHÜLKE & MAYR GMBH2008-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2008-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU - PRZEWODNICZĄCY - SAMODZIELNIE, PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, LUB DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2017-01-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZIAK2021-08-04 do dziś
2. ImionaIZABELA2021-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEMKE2021-05-28 do dziś
2. ImionaLARS2021-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAHL2013-07-15 do dziś
2. ImionaFRANK2013-07-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCICHOŃ2013-10-30 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2013-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRANWIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2013-10-30 do dziś
21. NazwiskoPŁUSKA2016-12-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TADEUSZ2016-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM2016-12-02 do dziś
31. NazwiskoKWIECIŃSKA2022-01-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDYNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2022-01-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2008-10-15 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2008-10-15 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2008-10-15 do dziś
447 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-15 do dziś
547 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-15 do dziś
647 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2008-10-15 do dziś
746 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2015-06-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-06-12 do dziś
247 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-06-12 do dziś
346 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-06-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 data złożenia 22.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20012002-04-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 (01.01.2003 -31.12.2003) data złożenia 04.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię ROK OBROTOWY 2003 (01.01.2003 -31.12.2003)2004-06-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 (01.01.2004 -31.12.2004) data złożenia 15.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2004 (01.01.2004 -31.12.2004)2005-06-20 do dziś
5data złożenia okres ROK OBROTOWY 2005 (01.01.2005 -31.12.2005)2006-04-28 do dziś
6data złożenia 04.04.2007 okres ROK OBROTOWY 20062007-04-11 do dziś
7data złożenia 24.01.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-02-04 do dziś
8data złożenia 28.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
9data złożenia 25.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-28 do dziś
10data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
11data złożenia 26.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-10 do dziś
12data złożenia 09.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
13data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
14data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
15data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
16data złożenia 22.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
17data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
18data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
19data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
20data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-05-28 do dziś
301.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
401.01.2011 -31.12.20112012-05-10 do dziś
501.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 (01.01.2003 -31.12.2003)2004-06-09 do dziś
2ROK OBROTOWY 2005 (01.01.2005 -31.12.2005)2006-04-28 do dziś
3ROK OBROTOWY 20062007-04-11 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-02-04 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-05-28 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-05-10 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 2003 (01.01.2003 -31.12.2003)2004-06-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 2004 (01.01.2004 -31.12.2004)2005-06-20 do dziś
3ROK OBROTOWY 2005 (01.01.2005 -31.12.2005)2006-04-28 do dziś
4ROK OBROTOWY 20062007-04-11 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-02-04 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-20 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-28 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-05-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-06-12 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TO JEST POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SCHULKE KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH NA SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 26 MAJA 2015R PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SCHULKE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 26 MAJA 2015R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SCHULKE KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH.2015-06-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów