SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄBROWA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000104714
Numer REGON: 470010490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2022-05-24
Sygnatura akt[RDF/382793/22/51]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP4700104902002-04-05 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DĄBROWA”2002-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZIŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI nr w rejestrze 22472002-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-04-05 do dziś
2. Adresulica TATRZAŃSKA nr domu 112 kod pocztowy 93-208 poczta ŁÓDŹ 2002-04-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.12.2001 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2002-04-05 do dziś
2UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 16.05.2003 R. ZMIENIONO: W § 5 DODANO UST. 1 A; W § 8 UST. 1 PKT 3, PKT 4, DODANO PKT 6 A, PKT 10 I PKT 11, UST. 4 PKT 2 I DODANO PKT 3; W § 10 UST. 2, UST. 3 I UST. 6; W § 12 PKT 3, DODANO PKT 3 A I PKT 4 A; W § 13 DODANO PKT 2 A, PKT 14 I PKT 15; § 18; W § 19 UST. 1, DODANO UST. 1 A; W § 20 UST. 3; W § 22 UST. 1 I UST. 5 ORAZ DODANO UST. 1 A; § 23; W § 24 UST. 1, UST. 2 I UST. 3; DODANO § 24 ZE ZNACZKIEM 1; W § 25 UST. 1; § 26; W § 28 UST. 3 I UST. 5, DODANO UST. 4 A; W § 29 UST. 2; SKREŚLONO § 35; W § 36 UST. 1, PKT 1, PKT 2, PKT 3, DODANO PKT 4 I 5, UST. 5, DODANO UST. 8; W § 37 UST. 1, PKT 1, PKT 2, DODANO PKT 3 I 4, SKREŚLONO UST. 4, UST. 5, DODANO UST. 6 I 7; W § 38 UST. 1, PKT 1, PKT 2, PKT 3, UST. 2; W § 39 UST. 2; DODANO PODROZDZIAŁ C; DODANO § 39 ZE ZNACZKIEM 1 I § 39 ZA ZNACZKIEM 2; W § 40 W UST. 1 DODANO PKT 1 A, SKREŚLONO UST. 2; W § 41 W UST. 1 DODANO PKT 1 A, SKREŚLONO UST. 2; W § 41 W UST. 1 DODANO PKT 1 A, UST. 2; W § 42 SKREŚLONO UST. 2, UST. 4; W § 43 DODANO PKT 2; W § 47 UST. 1 I UST. 2; W § 48 UST. 2; DODANO § 48 ZE ZNACZKIEM 1; W § 49 UST. 1; W § 50 UST. 1; DODANO § 50 ZE ZNACZKIEM 1; § 60; W § 61 UST. 1, DODANO UST. 1 A -1 D, UST. 4, DODANO UST. 4 A, UST. 7, DODANO UST. 8 I UST. 9; § 62; DODANO § 62 ZE ZNACZKIEM 1- 62 ZE ZNACZKIEM 4; W § 64 UST. 1, DODANO UST. 2 A; W § 65 UST. 3, DODANO UST. 4; DODANO § 65 ZE ZNACZKIEM 1; W § 66 UST. 1 I UST. 2, DODANO UST. 3; § 67; DODANO § 67 ZE ZNACZKIEM 1 -67 ZE ZNACZKIEM 5; § 69; W § 71 UST. 2; W § 72 UST. 2 I UST. 3; DODANO § 75 ZE ZNACZKIEM 1; § 83; DODANO § 83 ZE ZNACZKIEM 1; W § 92 UST. 2, UST. 6 I UST. 7; W § 94 UST. 1 I UST. 2; DODANO § 94 ZE ZNACZKIEM 1; § 101; § 103; W § 106 UST. 1; DODANO § 106 ZE ZNACZKIEM 1; W § 107 DODANO UST. 1 A, UST. 2 I UST. 3; W § 115 UST. 2 PKT 7 I DODANO PKT 8; W § 133 PKT 28; W § 139 UST. 3; W § 140 W UST. 2 DODANO PKT 19; W § 146 SKREŚLONO UST. 2.2003-11-21 do dziś
3UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 20.05.2005 R. ZMIENIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE § § STATUTU: W § 5 DODANY ZOSTAŁ UST. 10, UST. 11, UST. 12, UST. 13; W § 6 SKREŚLONY ZOSTAŁ UST. 4; W § 14 SKREŚLONY ZOSTAŁ UST. 2; W § 15 ZMIENIONY ZOSTAŁ UST. 2; ZMIENIONY ZOSTAŁ § 38; W § 61 SKREŚLONY ZOSTAŁ UST. 4; W § 64 SKREŚLONY ZOSTAŁ UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4; W § 94 ZMIENIONY ZOSTAŁ UST. 7, SKREŚLONY UST. 8, UST. 9.2005-07-13 do dziś
4UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 19.05.2006 R. ZMIENIONO: W § 12 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ ZDANIA „CZŁONKOWI SPÓŁDZIELNI PRZYSŁUGUJE” OZNACZONO JAKO UST. 1, PKT 10, PKT 12, PKT 17, DODANO PKT 20, 21, 22, 23, 24, DODANO UST. 2 I UST. 3; W § 13 PKT 7, DODANO PKT 7 A, PKT 10, DODANO PKT 16; W § 14 UCHYLONO UST. 3; W § 15 UST. 1; W § 16 UST. 5, UST. 8, UST. 9; W § 19 UCHYLONO UST. 1 A; W § 23 UST. 4, UST. 5; W § 36 UST. 1, UST. 1 PKT 5; W § 37 UST. 1, UST. 2, UST. 5; W § 38 DODANO UST. 2 I UST. 3; W § 39 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 3, UST. 6; W § 50 DODANO UST. 3; § 53; W § 55 UST. 1; W § 56 UST. 1; W § 60 DODANO UST. 3; W § 61 UST. 3, UST. 4 A, UST. 7, UST. 8; W § 62 ZE ZNACZKIEM 1 UCHYLONO W UST. 2 PKT 1; § 62 ZE ZNACZKIEM 3; § 62 ZE ZNACZKIEM 4; W § 63 UST. 1; W § 65 UCHYLONO UST. 2; W § 67 ZE ZNACZKIEM 5 DODANO UST. 3; W § 92 DODANO UST. 1 A, UST. 3; W § 94 UST. 1, UST. 7, DODANO UST. 7 A; W § 94 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1, UST. 2; W § 106 ZE ZNACZKIEM 1 UCHYLONO UST. 9; § 108; UCHYLONO § 109; W § 114 UST. 1, W UST. 2 PKT 2, PKT 6, DODANO PKT 8 I 9; W § 115 W UST. 2 DODANO PKT 9; W § 116 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 6, DODANO UST. 7; W § 119 UST. 3, DODANO UST. 5; § 125; W § 130 UST. 4; W § 132 DODANO UST. 4 I UST. 5; W § 133 DODANO PKT 12 A, PKT 28, DODANO PKT 33; DODANO § 137 ZE ZNACZKIEM 1; W § 139 UST. 2; W § 140 PKT 19; W § 145 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO UST. 1, DODANO UST. 2 I UST. 3; W § 152 DODANO PKT 10; W § 155 UST. 3.2006-10-16 do dziś
516.11.2007 R. -ZMIENIONO § § 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48 ZE ZNACZKIEM 1, 50, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 ZE ZNACZKIEM 1, 66, 67, 67 ZE ZNACZKIEM 3, 67 ZE ZNACZKIEM 4, 69, 75, 83 ZE ZNACZKIEM 1, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 103, 104, 106 ZE ZNACZKIEM 1, 107, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 134, 137 ZE ZNACZKIEM 1, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 159, 160, 162, 165 STATUTU; DODANO § § 7 ZE ZNACZKIEM 1, 54 ZE ZNACZKIEM 1, 56 ZE ZNACZKIEM 1, 57 ZE ZNACZKIEM 1, 75 ZE ZNACZKIEM 2, 92 ZE ZNACZKIEM 1, 93 ZE ZNACZKIEM 1 -93 ZE ZNACZKIEM 5, 117 ZE ZNACZKIEM 1, 123 ZE ZNACZKIEM 1, 166; UCHYLONO § § 24 ZE ZNACZKIEM 1, 30, 39 ZE ZNACZKIEM 1, 39 ZE ZNACZKIEM 2, 52, 53, 62 ZE ZNACZKIEM 1 -62 ZE ZNACZKIEM 3, 67 ZE ZNACZKIEM 1, 67 ZE ZNACZKIEM 2, 95, 120, 146 -149;2008-01-24 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 3/1/08 Z DNIA 27 MAJA 2008 R. ZMIENIONO § 48 (1) UST. 1 A, § 118 UST. 5, § 122 UST. 3, § 123 UST. 3, § 152 PKT 2 STATUTU.2008-07-02 do dziś
7UCHWAŁĄ NR 16/09 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 30 CZERWCA 2009 ROKU ZMIENIONO: § 8 UST. 7, § 123 UST. 4, § 129, § 131 UST. 1, § 137 ZE ZNAKIEM 1 UST. 2, § 150 STATUTU.2009-08-20 do dziś
829 CZERWCA 2010 R. -UCHWAŁA NR 18/1/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DĄBROWA” W ŁODZI: ZMIANA § §:17 UST. 2, 36, 37 UST. 1 PKT 2, 37 UST. 5, 94 UST. 6; DODANO § §: 94 UST. 6 ZE ZNAKIEM 1, 121 PKT 21, 153 ZE ZNAKIEM 1; UCHYLONO: § §: 106 ZE ZNAKIEM 1 UST. 4, 1652010-09-16 do dziś
9UCHWAŁA NR 20/1/2011 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.06.2011 R -ZMIENIONO § 17 UST. 3, § 17 UST. 4, § 17 UST. 5, UCHYLONO § 166.2011-08-26 do dziś
10UCHWAŁĄ NR 21/1/2012 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI Z DNIA 26.06.2012 R. ZMIENIONO § 121 PKT. 16, § 133 PKT. 28, § 157 UST. 2, UCHYLONO § 133 PKT. 16.2012-08-28 do dziś
117.06.2016R. - ZMIANA § 160 STATUTU SPÓŁDZIELNI2016-08-30 do dziś
12UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 9/1/2018 Z DNIA 12.06.2018 R.- ZMIENIONO: §§ 5, 8, 9,11,12,13,15, 16, 17,18,19,20,22, 23, 24, 26, 28, 39, 40, 41, 43, 47, 48 ZE ZNACZKIEM 1, 50, 54, 54 ZE ZNACZKIEM 1, 55, 56, 57, 57 ZE ZNACZKIEM 1, 59, 60, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 88, 93 ZE ZNACZKIEM 2, 93 ZE ZNACZKIEM 5, 94, 94 ZE ZNACZKIEM 1, 106 ZE ZNACZKIEM 1, 112, 113, 114, 115, 116, 117,119, 121, 123, 124,126, 133, 150, 156, 159; DODANO: PODROZDZIAŁ A W ROZDZIALE II , PO § 8 PODROZDZIAŁ B , § 16 ZE ZNACZKIEM 1, § 50 ZE ZNACZKIEM 2, § 90 ZE ZNACZKIEM 1, § 126 ZE ZNACZKIEM 1, § 126 ZE ZNACZKIEM 2, § 126 ZE ZNACZKIEM 3, § 126 ZE ZNACZKIEM 4, § 126 ZE ZNACZKIEM 5, § 164 ZE ZNACZKIEM 1; UCHYLONO : §§ 10, 25, 56 ZE ZNACZKIEM 1, 78, 83 ZE ZNACZKIEM 1, 84, 85, 86.2018-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIKORA2018-04-11 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW JAN2018-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2018-07-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-11 do dziś
21. NazwiskoOBIEDZIŃSKA2004-08-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2004-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-20 do dziś
31. NazwiskoMIŚTA2002-04-05 do dziś
2. ImionaSTEFAN MARIAN2002-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-05 do dziś
41. NazwiskoCHWIAŁKOWSKI2002-04-05 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2002-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-05 do dziś
PREZES ZARZĄDU2004-08-20 do dziś
51. NazwiskoPIĄTKIEWICZ2002-04-05 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ALEKSANDER2002-04-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRUDNICKA2018-09-14 do dziś
2. ImionaJADWIGA2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZTELAN2018-09-14 do dziś
2. ImionaDOROTA2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPATZER2015-07-28 do dziś
2. ImionaRYSZARD MIECZYSŁAW2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLENDA2018-09-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF STANISŁAW2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKICKA2018-09-14 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWLAZŁO2018-09-14 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2018-09-14 do dziś
2. ImionaJAN2018-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-14 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2015-07-28 do dziś
2. ImionaLESZEK2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKRASKA2015-07-28 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDLIŃSKI2015-07-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ PIOTR2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAJST2015-07-28 do dziś
2. ImionaTERESA MARIA2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2015-07-28 do dziś
2. ImionaANNA MAŁGORZATA2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARCZYK2015-07-28 do dziś
2. ImionaJAN JÓZEF2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICKA2015-07-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPANIAK2015-07-28 do dziś
2. ImionaTERESA HALINA2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
161. Nazwisko\Nazwa lub firmaORLICKI2015-07-28 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLSZEWICZ2007-07-19 do dziś
2. ImionaEWA2007-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE SPRAW PRACOWNICZYCH I ORGANIZACYJNYCH SPÓŁDZIELNI2007-07-19 do dziś
21. NazwiskoPIASNY2007-07-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BARBARA2007-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-07-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W ZAKRESIE SPRAW CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWYCH I TERENOWO-PRAWNYCH SPÓŁDZIELNI2007-07-19 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-07-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2015-07-28 do dziś
241 BUDOWA BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU;2015-07-28 do dziś
341 BUDOWA BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-07-28 do dziś
441 BUDOWA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW; BUDOWA GARAŻY I MIEJSC POSTOJOWYCH2015-07-28 do dziś
541 BUDOWA URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY2015-07-28 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓLDZIELNI JAK RÓWNIEŻ NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2015-07-28 do dziś
790 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ2015-07-28 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-28 do dziś
941 BUDOWNICTWO I REMONTY2015-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 27.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
4data złożenia 26.05.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
5data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
6data złożenia 04.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
8data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
11data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
12data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
13data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
14data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
15data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
17data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
19data złożenia 23.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
20data złożenia 24.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-09 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-06-06 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-28 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-06 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-18 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-31 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-07-28 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-12 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-23 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów