BOLSIUS POLSKA SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000104647
Numer REGON: 410336790
Numer NIP: 6991454661
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2022-09-16
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/14765/22/937]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP4103367902002-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLSIUS POLSKA SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LESZNIE nr w rejestrze 10392002-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2016-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GÓRECKA nr domu 1 kod pocztowy 60-201 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.11.1996 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MAREK KOLASA -KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. KOŚCIUSZKI 101 D, REP. A NR 9525/1996 R. AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.10.2001 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BOGUMIŁA MARCIŃCZAK -BIELENINIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROTOSZYNIE, UL. RAWICKA 1, 63-700 KROTOSZYN REP. A NR 5582/2001, ZMIANA § 6, § 8 PKT 1 I 3, § 13 PKT 1 I 4 UMOWY; AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.03.2002 R. SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM BOGUMIŁĄ MARCIŃCZAK -BIELENINIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROTOSZYNIE UL. RAWICKA 1, 63-700 KROTOSZYN, REP. A NR 1367/2002, ZMIENIONO § 13 PKT 4 UMOWY.2002-04-05 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 16.03.2004 R., REP. A NR 1702/2004, NOTARIUSZ BOGUMIŁA MARCIŃCZAK-BIELENINIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROTOSZYNIE, UL. RAWICKA 1; -ZMIENIONO: §§1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 16 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI STANOWIĄCY ELEMENT UCHWAŁY NR 3/2004 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2004-04-01 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2004 R., NOTARIUSZ BOGUMIŁA MARCIŃCZAK-BIELENINIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROTOSZYNIE, UL. RAWICKA 1, REP. A NR 3172/2004 -ZMIENIONO § 13 PKT 4 UMOWY SPÓŁKI.2004-07-27 do dziś
407.12.2009 R., REP. A NR 8046/2009, NOTARIUSZ BOGUMIŁA MARCIŃCZAK-BIELENINIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KROTOSZYNIE, ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI.2009-12-31 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 16.11.2016R., REP. A NR 2747/2016, NOTARIUSZ DR ANDRZEJ RATAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §8 UST. 1, - DODANO: UST. 8 W §8 UMOWY SPÓŁKI.2016-12-01 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.12.2016R., REP. A NR 2873/2016, NOTARIUSZ DR ANDRZEJ RATAJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §2 I §3 UMOWY SPÓŁKI.2016-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOLSIUS INTERNATIONAL B.V.2019-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11.472 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.460.528,00 ZŁ2019-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-25 do dziś
2
2. Imiona„KOBOPRI B.V.”2002-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego11466522,00 ZŁ2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1221.649,60 PLN2002-04-05 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWENCEL2016-12-30 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHLEWSKA ORGANISTA2004-04-01 do dziś
2. ImionaRENATA ALEKSANDRA2004-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRISTEN2002-04-05 do dziś
2. ImionaVINCENTIUS ANTONIUS LUCAS MARIA2002-04-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATS2002-04-05 do dziś
2. ImionaFRANCISCUS HENDRICUS2002-04-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-05 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIĘCEK2002-04-05 do dziś
2. ImionaJACEK2002-04-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-12-31 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-12-31 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-12-31 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-12-31 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-12-31 do dziś
652 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-12-31 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-12-31 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-12-31 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 DO 31.12.2000 data złożenia 04.08.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 DO 31.12.2000 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 DO 31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 DO 31.12.20002002-04-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.04.2001 R. -31.03.2002 R. data złożenia 26.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.04.2001 R. -31.03.2002 R.2002-10-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.04.2002 -31.03.2003 data złożenia 11.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.04.2002 -31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.04.2002 -31.03.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.04.2002 -31.03.20032003-10-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.04.2003 R. -31.03.2004 R. data złożenia 06.10.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.04.2003 R. -31.03.2004 R.2004-10-22 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.04.2004 R. -31.03.2005 R. data złożenia 29.09.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.04.2004 R. -31.03.2005 R.2005-10-12 do dziś
6data złożenia 18.08.2006 okres 01.04.2005 R. -31.03.2006 R.2006-09-01 do dziś
7data złożenia 13.09.2007 okres 01.04.2006 R.-31.03.2007 R.2007-09-28 do dziś
8data złożenia 15.10.2008 okres 01.04.2007R. -31.03.2008 R.2008-10-30 do dziś
9data złożenia 28.09.2009 okres 01.04.2008 R. -31.03.2009 R.2010-02-17 do dziś
10data złożenia 05.09.2010 okres 01.04.2009 R. -31.03.2010 R.2010-10-14 do dziś
11data złożenia 05.09.2011 okres 01.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-10-03 do dziś
12data złożenia 27.09.2012 okres 01.04.2011 R. - 31.03.2012 R.2012-11-20 do dziś
13data złożenia 14.10.2013 okres 01.04.2012R. - 31.03.2013R.2013-11-04 do dziś
14data złożenia 13.10.2014 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-17 do dziś
15data złożenia 12.10.2015 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-23 do dziś
16data złożenia 14.10.2016 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-26 do dziś
17data złożenia 13.10.2017 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-01-18 do dziś
18data złożenia 11.10.2018 okres OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-11 do dziś
19data złożenia 12.12.2019 okres OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-12-12 do dziś
20data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-13 do dziś
21data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.04.2005 R. -31.03.2006 R.2006-09-01 do dziś
201.04.2006 R.-31.03.2007 R.2007-09-28 do dziś
301.04.2007R. -31.03.2008 R.2008-10-30 do dziś
401.04.2008 R. -31.03.2009 R.2010-02-17 do dziś
501.04.2009 R. -31.03.2010 R.2010-10-14 do dziś
601.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-10-03 do dziś
701.04.2011 R. - 31.03.2012 R.2012-11-20 do dziś
801.04.2012R. - 31.03.2013R.2013-11-04 do dziś
9OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-17 do dziś
10OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-23 do dziś
11OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-26 do dziś
12OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-01-18 do dziś
13OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-11 do dziś
14OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-12-12 do dziś
15OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-13 do dziś
16OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.04.2001 R. -31.03.2002 R.2002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.04.2003 R. -31.03.2004 R.2004-10-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.04.2004 R. -31.03.2005 R.2005-10-12 do dziś
401.04.2005 R. -31.03.2006 R.2006-09-01 do dziś
501.04.2006 R.-31.03.2007 R.2007-09-28 do dziś
601.04.2012R. - 31.03.2013R.2013-11-04 do dziś
7OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-17 do dziś
8OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-23 do dziś
9OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-26 do dziś
10OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-01-18 do dziś
1101.04.2007 R. -31.03.2008 R., 24.04.20092009-05-07 do dziś
1201.04.2008 R. -31.03.2009 R., 18.03.20102010-04-29 do dziś
1301.04.2009 R. -31.03.2010 R., 15.02.20112011-03-16 do dziś
1401.04.2010 R. - 31.03.2011 R., 01.03.2012 R.2012-03-26 do dziś
1501.04.2011 R. - 31.03.2012 R., 21.03.20132013-04-16 do dziś
16OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-11 do dziś
17OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-12-12 do dziś
18OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-13 do dziś
19OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.04.2001 R. -31.03.2002 R.2002-10-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.04.2003 R. -31.03.2004 R.2004-10-22 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.04.2004 R. -31.03.2005 R.2005-10-12 do dziś
401.04.2005 R. -31.03.2006 R.2006-09-01 do dziś
501.04.2006 R.-31.03.2007 R.2007-09-28 do dziś
601.04.2007R. -31.03.2008 R.2008-10-30 do dziś
701.04.2008 R. -31.03.2009 R.2010-02-17 do dziś
801.04.2009 R. -31.03.2010 R.2010-10-14 do dziś
901.04.2010 R. -31.03.2011 R.2011-10-03 do dziś
1001.04.2011 R. - 31.03.2012 R.2012-11-20 do dziś
1101.04.2012R. - 31.03.2013R.2013-11-04 do dziś
12OD 01.04.2013 DO 31.03.20142014-12-17 do dziś
13OD 01.04.2014 DO 31.03.20152015-11-23 do dziś
14OD 01.04.2015 DO 31.03.20162016-10-26 do dziś
15OD 01.04.2016 DO 31.03.20172018-01-18 do dziś
16OD 01.04.2017 DO 31.03.20182018-10-11 do dziś
17OD 01.04.2018 DO 31.03.20192019-12-12 do dziś
18OD 01.04.2019 DO 31.03.20202020-10-13 do dziś
19OD 01.04.2020 DO 31.03.20212022-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2004-04-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPRZEJĘCIE W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH -UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.03.2004 R., REP. A.NR 1702/2004 -PRZED NOTARIUSZEM BOGUMIŁĄ MARCIŃCZAK-BIELENINIK, W KANCELARII NOTARIALNEJ W KROTOSZYNIE PRZY UL. RAWICKIEJ 1, O POŁĄCZENIU „BOLSIUS POLSKA PRODUKCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z „BOLSIUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI „BOLSIUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA „BOLSIUS POLSKA PRODUKCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.2004-04-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firma„BOLSIUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-04-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000137402 2004-04-01 do dziś
5. Numer REGON2509620012004-04-01 do dziś
2
1. Określenie okolicznościWYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU2016-12-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPODZIAŁ SPÓŁKI POD FIRMĄ „BOLSIUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZALESIU MAŁYM POPRZEZ WYDZIELENIE I PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: B PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: B PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16.11.2016R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: „BOLSIUS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZALESIU MAŁYM Z DNIA 16.11.2016R.2016-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów