SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000104426
Numer REGON: 000484587
Numer NIP: 6290012226
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-22
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2022-08-25
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/17879/22/176]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004845872002-04-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”2002-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 4972002-04-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2002-04-22 do dziś
2. Adresulica ADAMIECKIEGO nr domu 11 kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA 2002-04-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPOCZTA@LOKATOR.COM.PL2021-03-23 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LOKATOR.COM.PL2021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127 CZERWCA 1983 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 27 CZERWCA 1983 R. UCHWAŁĄ NR 11/2002 Z DNIA 4 STYCZNIA 2002 R. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI ZATWIERDZIŁO JEDNOLITY TEKST STATUTU UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY: PAR. 2 UST. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 UST. 4, 10 UST. 2, 13 UST. 2 I 3, 17 UST. 1 I 3, 19 UST. 3, 23 UST. 4 I 6, 24 UST. 2, 33 UST. 6, PAR. OD 45 DO 84.2002-04-22 do dziś
227 CZERWCA 2003 R. ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 1, 2, 3; PAR. 4 UST. 4, 5, 6; PAR. 5 UST. 1, 7; PAR. 6; PAR. 7; PAR. 8 UST. 1, 2, 3, 4; PAR. 9 UST. 1, 3; PAR. 10 UST. 1; DODANO: PAR. 10 ZE ZN.1; PAR. 10 ZE ZN.2; ZMIENIONO: PAR. 12 UST. 2, 3; PAR. 13 UST. 2; PAR. 14 UST. 2; PAR. 16; DODANO: PAR. 16 ZE ZN.1; ZMIENIONO: PAR. 17 UST. 1; PAR. 20 UST. 2; PAR. 24 UST. 1, 2, 5, 7, 8, 10; PAR. 25; PAR. 26 UST. 1, 2; PAR. 31 UST. 1, 2; PAR. 33 UST. 3, 5; PAR. 34 UST. 2; PAR. 36, PAR. 37 UST. 3; PAR. 39 UST. 2; PAR. PAR. 41, 43, 46; PAR. 47 UST. 3, 4; PAR. 50; PAR. 51 UST. 3, 4; PAR. 52 UST. 7, 9; PAR. 53 UST. 1, 3, 5, 6; PAR. 55 ZE ZN.1 (DODANO); ZMIENIONO: PAR. 56 UST. 1, 3, 4, 5, 6; PAR. 58 UST. 1, 3, 9; PAR. 59 UST. 1, 3; PAR. 60; DODANO: PAR. PAR. 60 ZE ZN.1; 60 ZE ZN.2; 60 ZE ZN.3” 60 ZE ZN.4; 60 ZE ZN.5; ZMIENIONO PAR. 61; PAR. 62 UST. 1, 3; PAR. 63 UST. 2, 3; PAR. 64; PAR. 65 UST. 2; PAR. 68 UST. 1; PAR. 70; PAR. 73; PAR. PAR. 74; 76; 78; 79; PAR. 80 UST. 1, 3; PAR. 81 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6; DODANO PAR. PAR. 81 ZE ZN.1; 81 ZE ZN.2; ZMIENIONO PAR. 82, 83 SKREŚLONO PAR. 84 TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-10-20 do dziś
328 MAJA 2004 R. ZMIENIONO PAR. 19 UST. 1 PKT 1, PAR. 55 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 3, DODANO W PAR. 55 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 4, 5, 6.2004-07-08 do dziś
420 MAJA 2005 R. ZMIENIONO: PAR. 6 PKT 14, PAR. 8 UST. 3, PAR. 10 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 5, PAR. 23 UST. 5, PAR. 46 UST. 7, 8, 11, PAR. 60 UST. 3, PAR. 61 UST. 1, 2, 3, DODANO: W PAR. 51 UST. 5, USUNIĘTO: PAR. 60 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 2, PAR. 622005-07-06 do dziś
519 MAJA 2006 R. ZMIENIONO: PAR. 4 UST. 2, 4, 7, PAR. 5 UST. 7 PKT 3, PAR. 6, PAR. 7 PKT 16, PAR. 8, PAR. 10 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 2 PKT 3, PAR. 13 UST. 1, 2, PAR. 14 UST. 2 LIT.E, PAR. 15 UST. 2, 3, PAR. 17 UST. 1, 3, 4, PAR. 46 UST. 5, 6, 7, 11, PAR. 47 UST. 1 LIT.A, B, C, D, UST. 3, 4, PAR. 51 UST. 5, PAR. 55 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 56 UST. 1 LIT.E, UST. 6, PAR. 57 UST. 1, PAR. 58 UST. 1, PAR. 60 ZE ZNACZKIEM 2 UST. 1, 2, 3, 4, 5, PAR. 60 ZE ZNACZKIEM 5 UST. 2, PAR. 61 UST. 3, PAR. 64 UST. 2, DODANO: W PAR. 6 UST. 2, PAR. 15 UST. 5, 6, PAR. 46 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1.2006-06-12 do dziś
623.03.2010 R. ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 1, 2, PAR. 4 UST. 5, 6, PAR. 5 UST. 1, 6, 7 PKT 4, PAR. 6 UST. 1, 2, PAR. 7 PKT 2, 6, 7 LIT.B, 9, 12, 14, 16, 17, PAR. 8 UST. 1, 2 PKT 3, UST. 3, 4, 5, PAR. 9 UST. 2, PAR. 10 UST. 2, PAR. 12 UST. 3, PAR. 13 UST. 1, 2, 3, 4, PAR. 14 UST. 2 LIT.E, F, G, PAR. 15 UST. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, PAR. 16, PAR. 17 UST. 1, 2, 3, PAR. 19 UST. 1, PAR. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, PAR. 27 UST. 1, 2, PAR. 28 PKT 2, PAR. 29, 30, 31 UST. 1, 3, 4, PAR. 32 UST. 2, PAR. 33, 34, 35, 36, 37, PAR. 38 UST. 1, 2, PAR. 39 PKT 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, PAR. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, PAR. 52 UST. 1, 4, 7, PAR. 53 UST. 1 LIT.A, UST. 3, PAR. 55, PAR. 55 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 10, PAR. 56 UST. 1, 2, 6, PAR. 58 UST. 3, 4, 6, 8, PAR. 61 UST. 1, PAR. 63 UST. 1, 3, PAR. 64 UST. 1, 2, 3, PAR. 65 UST. 2 LIT.A, UST. 3, 4, 5, 6, 7, PAR. 67 UST. 2, PAR. 74 UST. 2, PAR. 77, 78, PAR. 79 UST. 1 PKT 1, PAR. 80 UST. 1 PKT 1, PAR. 81, 82, 83 DODANO: PAR. 7 PKT 7 LIT.C, PAR. 11 PKT 5, PAR. 14 UST. 2 LIT.H, I, J, K, PAR. 23 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 24 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 24 ZE ZNACZKIEM 2, PAR. 24 ZE ZNACZKIEM3, PAR. 39 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 41 ZE ZNACZKIEM1, PAR. 44 ZE ZNACZKIEM1, PAR. 46 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 46 ZE ZNACZKIEM 2, PAR. 46 ZE ZNACZKIEM3, PAR. 46 ZE ZNACZKIEM 4, PAR. 53 UST. 7, PAR. 55 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 11, 12, PAR. 59 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 65 UST. 8, 9, 10, 11, PAR. 70 ZE ZNACZKIEM1, PAR. 75 UST. 4, PAR. 77 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 81 ZE ZNACZKIEM 3, PAR. 81 ZE ZNACZKIEM 4, PAR. 81 ZE ZNACZKIEM 5 USUNIETO: PAR. 3 UST. 3 PKT 2, UST. 6, PAR. 7 PKT 15, PAR. 10 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 10 ZE ZNACZKIEM 2, PAR. 19 UST. 2, 3, 4, PAR. 52 UST. 8, PAR. 53 UST. 4, 5, 6, PAR. 55 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1-9, PAR. 56 UST. 3, 4, 5, PAR. 58 UST. 9, PAR. 59, PAR. 60 UST. 1, 2, 3, 4, 5, PAR. 60 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 5, PAR. 60 ZE ZNACZKIEM 2, PAR. 60 ZE ZNACZKIEM 3, PAR. 60 ZE ZNACZKIEM 4, PAR. 60 ZE ZNACZKIEM 5 UST. 2, PAR. 66 UST. 2, PAR. 69 UST. 22010-04-30 do dziś
7UCHWAŁA NR 9/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W 7 CZĘŚCIACH W DNIACH 07, 11, 12, 13, 14, 18, 20 CZERWCA 2018 ZMIENIONO: § 1 DO § 83 DODANO: § 84 DO § 113 STATUTU2018-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHORBOWY2002-04-22 do dziś
2. ImionaTERESA HELENA2002-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-22 do dziś
21. NazwiskoROKICKA2002-04-22 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA HALINA2002-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY2002-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-22 do dziś
31. NazwiskoDRYGAŁA2002-04-22 do dziś
2. ImionaJÓZEF PIOTR2002-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW ZARZĄDZANIA ZASOBAMI2002-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-22 do dziś
41. NazwiskoHERCZYŃSKA ODROBINA2002-04-22 do dziś
2. ImionaEWA HALINA2002-04-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPEŁNOMOCNIK2002-04-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZANDECKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaBOGDAN STANISŁAW2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2017-09-12 do dziś
2. ImionaBOŻENA ZOFIA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASŁO2017-09-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADRIAN2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWAL2017-09-12 do dziś
2. ImionaLIDIA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOTA2017-09-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ FRANCISZEK2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAUDT KOZŁOWSKA2017-09-12 do dziś
2. ImionaIWONA AGNIESZKA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFIRSKA2017-09-12 do dziś
2. ImionaHELENA MONIKA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWARCZYŃSKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaJERZY JÓZEF2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKI2017-09-12 do dziś
2. ImionaWIESŁAW CZESŁAW2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTERCZYK2017-09-12 do dziś
2. ImionaJAN2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoSZCZEREK2008-04-01 do dziś
2. ImionaFABIAN2008-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ORAZ PRZENOSZENIA ICH WŁASNOŚCI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI ORAZ UDZIAŁAMI W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ, TJ.WE WŁASNOŚCI LUB PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ WE WŁASNOŚCI WSPÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW, NA RZECZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU LUB SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU NA PODSTAWIE ART. 12 I ART. 17 ZE ZNACZKIEM 14 USTAWY Z DNIA 15.12.2000 R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.2008-04-01 do dziś
21. NazwiskoBARGIEŁA2008-04-01 do dziś
2. ImionaBOŻENA KRYSTYNA2008-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ORAZ PRZENOSZENIA ICH WŁASNOŚCI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI ORAZ UDZIAŁAMI W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ, TJ.WE WŁASNOŚCI LUB PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ WE WŁASNOŚCI WSPÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW, NA RZECZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU LUB SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU NA PODSTAWIE ART. 12 I ART. 17 ZE ZNACZKIEM 14 USTAWY Z DNIA 15.12.2000 R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.2008-04-01 do dziś
31. NazwiskoKOWALSKI2008-04-01 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW RYSZARD2008-04-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-04-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ORAZ PRZENOSZENIA ICH WŁASNOŚCI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZYNALEŻNYMI ORAZ UDZIAŁAMI W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ, TJ.WE WŁASNOŚCI LUB PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ WE WŁASNOŚCI WSPÓLNYCH CZĘŚCI BUDYNKÓW, NA RZECZ OSÓB, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU LUB SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU NA PODSTAWIE ART. 12 I ART. 17 ZE ZNACZKIEM 14 USTAWY Z DNIA 15.12.2000 R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.2008-04-01 do dziś
41. NazwiskoDRAPACZ2018-12-07 do dziś
2. ImionaEWA JOLANTA2018-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.2018-12-07 do dziś
51. NazwiskoMALINOWICZ2019-11-29 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2019-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-29 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI.2019-11-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-30 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-04-30 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-04-30 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-04-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-30 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-06-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 data złożenia 29.06.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000-31.12.2000 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000-31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000-31.12.20002002-04-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 18.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
5data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
6data złożenia okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
8data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-08 do dziś
10data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
11data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
12data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
13data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
14data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
15data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
17data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
18data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
19data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
20data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
21data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
501.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-09-08 do dziś
701.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
701.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-09-08 do dziś
901.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-09 do dziś
701.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-08-13 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-09-08 do dziś
901.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-06-08 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów