SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁOBZÓW”

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000104155
Numer REGON: 003888090
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-03
Ostatni wpis Nr wpisu76Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/20261/23/554]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0038880902002-04-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁOBZÓW”2002-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-580/A2002-04-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-04-03 do dziś
2. Adresulica MAZOWIECKA nr domu 66 kod pocztowy 30-019 poczta KRAKÓW 2002-04-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPOCZTA@SMLOBZOW.PL2017-08-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMLOBZOW.PLWWW.FACEBOOK.COM/SMLOBZOW2017-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.07.1990 R. 2. ZMIANY I UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU NASTĄPIŁO DNIA 9 STYCZNIA 2002 R.2002-04-03 do dziś
2ZMIANY I UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU NASTĄPIŁO DNIA 18 GRUDNIA 2003 R.2004-02-09 do dziś
36 GRUDNIA 2007 R. ZMIANIE ULEGŁY § § OD § 1 DO § 117 ORAZ OD § 128 DO § 133 USUNIĘTE ZOSTAŁY § § OD 118 DO 127 DODANE ZOSTAŁY § OD 34 DO 1722008-02-11 do dziś
407.06.2014 R., ZMIANA § 105 ORAZ 109 STATUTU.2014-08-15 do dziś
57 WRZEŚNIA 2020 R., DODANO UST. 2 DO § 132 STATUTU SPÓŁDZIELNI2020-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA JAKO PEŁNOMOCNIK2002-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONOPKA2015-12-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2015-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-11 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁOMKA ZARZĄDU2004-05-18 do dziś
31. NazwiskoNOWORÓL2003-05-14 do dziś
2. ImionaMARIA PAULA2003-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA D/S GZM2003-05-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-14 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującym————-2003-02-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-03 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-12 do dziś
61. NazwiskoKRZYWDZIAK2002-11-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-11-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-11-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2002-11-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-12 do dziś
71. NazwiskoMROZIŃSKI2005-05-31 do dziś
2. ImionaWACŁAW2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
81. NazwiskoŚMIETANA2005-09-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2005-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-09-30 do dziś
91. NazwiskoRADOSZ2015-06-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW BOLESŁAW2015-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-30 do dziś
101. NazwiskoBOBOWSKI2010-07-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2010-07-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-07-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-07 do dziś
111. NazwiskoBOBAK2006-01-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2006-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-01-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2006-01-26 do dziś
121. NazwiskoDZIERŻA2006-06-02 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2006-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-08-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYNIEC2023-06-19 do dziś
2. ImionaRENATA2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZROMCZYK2023-06-19 do dziś
2. ImionaMAREK EDWARD2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGIELSKA2023-06-19 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA MARIANNA2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMAS2023-06-19 do dziś
2. ImionaMAREK WIESŁAW2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUBA2023-06-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKA2023-06-19 do dziś
2. ImionaEWELINA MARIA2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻAK2023-06-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ MAREK2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHETA2023-06-19 do dziś
2. ImionaEWA2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIGA2023-06-19 do dziś
2. ImionaJULIA STEFANIA2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMŁYNARCZYK2023-06-19 do dziś
2. ImionaKAROLINA2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJ2023-06-19 do dziś
2. ImionaALEKSANDER ZYGMUNT2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2002-04-03 do dziś
270 11 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ JEJ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-04-03 do dziś
370 20 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-04-03 do dziś
470 12 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2002-04-03 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.200 data złożenia 27.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.; .2005-09-01 do dziś
3data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-21 do dziś
4data złożenia 26.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
5data złożenia 17.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-04 do dziś
6data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
7data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
9data złożenia 02.07.2013 okres 2012 R.2013-07-22 do dziś
10data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-15 do dziś
11data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
14data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
15data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
16data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
17data złożenia 19.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
18data złożenia 17.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
19data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-21 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-15 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
72012 R.2013-07-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-11-04 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
72012 R.2013-07-22 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-19 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-17 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów