„BUDOMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000104031
Numer REGON: 008091634
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-07-23
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/18736/21/656]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP0080916342002-03-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDOMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 12332002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina KRAŚNIK miejscowość KRAŚNIK2002-03-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAŚNIK ulica MARII KONOPNICKIEJ nr domu 27 A kod pocztowy 23-204 poczta KRAŚNIK kraj POLSKA 2012-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.04.1989 R. NOTARIUSZ ALICJA DECZKOWSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W LUBLINIE, REP. A NR 8496/89; ZMIANY 1): 06.12.2000 R. NOTARIUSZ LIDIA DZIADOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAŚNIKU, REP. A NR 3699/2000; 2) 18.12.2001 R. NOTARIUSZ LIDIA DZIADOSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAŚNIKU, REP. A.NR 3925/20012002-03-29 do dziś
213.03.2003 REP. A.NR 769/2003 KANCELARIA NOTARIALNA W KRAŚNIKU, NOTARIUSZ LIDIA DZIADOSZ-ZMIANA PKT 1 PAR. 8, PKT 9 PAR. 9.2003-04-17 do dziś
325.06.2012 R., REP. A NR 2609/2012, NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ ANDRZEJ WILCZOPOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAŚNIKU: ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2012-07-19 do dziś
425.05.2021, REPERTORIUM A NR 3389/2021, NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ ANDRZEJ WILCZOPOLSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAŚNIKU, DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY W § 14 UMOWY SPÓŁKI OZNACZONO PUNKTEM 1 ORAZ DODANO PUNKT 2 PO PUNKCIE 1 W § 14 UMOWY SPÓŁKI , ZMIENIONO § 15 UMOWY SPÓŁKI2021-07-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAL2003-04-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16 000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2012-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAL2003-04-17 do dziś
2. ImionaJADWIGA DANUTA2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16 000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2012-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-04-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAL2012-07-19 do dziś
2. ImionaMAREK2012-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16 000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2012-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-07-19 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAL2002-03-29 do dziś
2. ImionaJAN2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały104 (STO CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52 000 (PIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2012-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2008-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12800,00 PLN2002-03-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES I WICEPREZES, KAŻDA Z WYMIENIONYCH OSÓB JEDNOOSOBOWO. 2. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2021-07-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAL2012-07-19 do dziś
2. ImionaMAREK2012-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAL2012-07-19 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2012-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-07-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAL2002-03-29 do dziś
2. ImionaJAN2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIERAL2002-03-29 do dziś
2. ImionaJADWIGA2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2012-07-19 do dziś
233 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2012-07-19 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2012-07-19 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-07-19 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-07-19 do dziś
677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-07-19 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-07-19 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2012-07-19 do dziś
925 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2012-07-19 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 27.03.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-03-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 01.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-04-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-05-06 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-12 do dziś
5data złożenia 28.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
6data złożenia 26.03.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-26 do dziś
7data złożenia 25.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
8data złożenia 27.03.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-15 do dziś
9data złożenia 25.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
10data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-06 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
12data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
13data złożenia 25.04.2014 okres OD 01.01.1013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
14data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
15data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
17data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
62010 R.2011-04-06 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
9OD 01.01.1013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-13 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
501.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-04-15 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-28 do dziś
72010 R.2011-04-06 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-09 do dziś
10OD 01.01.1013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów