A.J.B. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000103959
Numer REGON: 072147419
Numer NIP: 5512114005
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-11-16
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/20448/23/921]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0721474192002-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.J.B. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-11-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY nr w rejestrze 33012002-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina WADOWICE miejscowość JAROSZOWICE2022-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość JAROSZOWICE nr domu 260B kod pocztowy 34-100 poczta WADOWICE kraj POLSKA 2022-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.08.1998 R., NOTARIUSZ MAGDALENA ZAJĄC, KANCELARIA NOTARIALNA W WADOWICACH, UL. SŁOWACKIEGO 6, REPERTORIUM A NR 3670/98 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI, 04.10.2001 R., NOTARIUSZ DANUTA PYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ, UL. 3 MAJA 24, REPERTORIUM A NR 2317/2001 ZMIANA PARAGAFU 7, 09.10.2001 R., NOTARIUSZ DANUTA PYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ, UL. 3 MAJA 24, REPERTORIUM A NR 2352/2001 -ZMIANA PARAGRAFU 7, 26.03.2002 R., NOTARIUSZ DANUTA PYKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ, UL. 3 MAJA 24, REPERTORIUM A NR 676/2002 ZMIANA PARAGRAFU 8.2002-04-17 do dziś
210.10.2005 R. REP. A NR 4396/2005 HALINA KOŹBIAŁ KANCELARIA NOTARIALNA W WADOWICACH ZMIANA: § 8, § 3, § 9, § 10, § 12, § 14, § 17, § 16, § 23.2006-01-12 do dziś
314.07.2022 R., NOTARIUSZ HALINA KOŹBIAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WADOWICACH, REP. A NR 2866/2022, ZMIANA §32022-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROSZ2002-04-17 do dziś
2. ImionaADAM BOGDAN2002-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ2006-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport119.000,00 PLN2002-04-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2021-01-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-08 do dziś
247 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-08 do dziś
396 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-08 do dziś
433 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-01-08 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-01-08 do dziś
647 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-08 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2021-01-08 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 data złożenia 12.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001-31.12.20012002-10-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 11.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-05-20 do dziś
5data złożenia 30.03.2006 okres 2005 R.2006-05-15 do dziś
6data złożenia 21.05.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
7data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-09 do dziś
8data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
9data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 31.12.20092010-05-27 do dziś
10data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
11data złożenia 03.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-05-11 do dziś
12data złożenia 19.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-10 do dziś
13data złożenia 26.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
14data złożenia 26.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
15data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
16data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
17data złożenia 29.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
18data złożenia 24.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
19data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
20data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
21data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-02 do dziś
22data złożenia 05.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-05 do dziś
23data złożenia 15.10.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-05-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-09 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 31.12.20092010-05-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-05-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-05-20 do dziś
22005 R.2006-05-15 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-05-31 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-06-09 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 31.12.20092010-05-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.2010 R.2011-05-25 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-05-11 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-05-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji06.11.2023 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REP. A NR 4364/2023, NOTARIUSZ HALINA KOŹBIAŁ KANCELARIA NOTARIALNA W WADOWICACH ,2023-11-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR2023-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoJAROSZ2023-11-16 do dziś
2. ImionaADAM BOGDAN2023-11-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności06.11.2023 R., UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REP. A NR 4364/2023, NOTARIUSZ HALINA KOŹBIAŁ KANCELARIA NOTARIALNA W WADOWICACH ,2023-11-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów