A I I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000103780
Numer REGON: 639822121
Numer NIP: 7811680386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-15
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2024-04-09
Sygnatura akt[RDF/593271/24/939]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 639822121 NIP 78116803862007-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA I I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 141762002-04-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość TARNOWO PODGÓRNE2009-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWO PODGÓRNE ulica SOWIA nr domu 15 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2009-08-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejANDRZEJ@AII-CONSULTING.COM2013-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki16.09.2000 R., REP. A 3385/2000, 11.12.2001 R., REP. A 5601/2001, DR MICHAŁ IŻYKOWSKI NOTARIUSZ, 61-732 POZNAŃ, UL. NOWIEJSKIEGO 20/4, ZMIANA: PAR. 3, PAR. 5, PAR. 10, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16.2002-04-15 do dziś
225.10.2004 R. REPERTORIUM A 3975/2004 DR MICHAŁ IŻYKOWSKI -NOTARIUSZ PAR. 4, PAR. 7, PAR. 9.2005-04-12 do dziś
304.07.2007 REPERTORIUM A NR 2399/2007 DR MICHAŁ IŻYKOWSKI -NOTARIUSZ POZNAŃ, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/6 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DN. 08.08.2007 R. REP. A NR 3047/2007 DODAJE SIĘ W PAR. 5 PUNKT 13, 14, 152007-08-30 do dziś
426.06.2009, REPERTORIUM A NUMER 2202/2009, DR MICHAŁ IŻYKOWSKI -NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ, ZMIENIONO: § 3, § 5.1 DODANO: § 11.22009-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUL2005-04-12 do dziś
2. ImionaIRENA2005-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000 ZŁ2022-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUL2005-04-12 do dziś
2. ImionaMARTYNA ANNA2005-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000 ZŁ2022-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUL2005-04-12 do dziś
2. ImionaSZYMON PATRYK2005-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-04-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 15.000 ZŁ2022-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUL2002-04-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2002-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45.000 ZŁ2022-04-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2005-04-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 PLN2005-04-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY.2002-04-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMUL2017-03-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-03-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSMUL2017-03-30 do dziś
2. ImionaIRENA2017-03-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-03-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2009-08-06 do dziś
246 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-08-06 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-08-06 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-06 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-08-06 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-08-06 do dziś
752 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-08-06 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-08-06 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-08-06 do dziś
1020 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2017-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 13.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-11-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 10.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-11-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-05 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 2005 R.2006-07-13 do dziś
5data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-30 do dziś
6data złożenia 19.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
9data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
14data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16data złożenia 19.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
17data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18data złożenia 28.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
19data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
20data złożenia 02.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-02 do dziś
21data złożenia 13.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-13 do dziś
22data złożenia 09.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-02 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-13 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-11-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-11-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-05 do dziś
42005 R.2006-07-13 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-08-30 do dziś
601.01.2007 -31.12.2007 R.2008-08-27 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-08-06 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-01 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-19 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-02 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-13 do dziś
22OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów