SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000103561
Numer REGON: 001402433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-05-08
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/16707/22/955]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-05-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP0014024332002-05-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”2002-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze ARS nr 6452002-05-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. SŁUPSK gmina M. SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2002-05-08 do dziś
2. Adresulica BANACHA nr domu 10A kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK 2002-05-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.LOKATOR@WP.PL2020-07-21 do dziś
4. Adres strony internetowejSM.LOKATOR@WP.PL2020-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.11.1989 R.2002-05-08 do dziś
230.06.2003 R. -UCHWALONO TEKST JEDNOLITY;2003-11-17 do dziś
329.06.2006 PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2006-09-01 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 1/11/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 29.11.2007 R. UCHWALONO JEDNOLITY TEKST STATUTU2008-01-14 do dziś
530.09.2020 R. DOSTOSOWANIE STATUTU DO USTAWY Z 15 GRUDNIA 2000 R. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH.2021-04-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-05-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-05-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI NA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZARĘBA2003-11-17 do dziś
2. ImionaJANINA2003-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-17 do dziś
21. NazwiskoRATAJSKA2002-05-08 do dziś
2. ImionaROMA MIROSŁAWA2002-05-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-05-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-08 do dziś
31. NazwiskoPAWIŃSKI2002-05-08 do dziś
2. ImionaJACEK2002-05-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-05-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFIRSKI2017-11-03 do dziś
2. ImionaMAREK2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLIŃSKI2017-11-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁACH SZAFIRSKA2011-10-05 do dziś
2. ImionaJOANNA EWA2011-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZCZYŃSKI2004-08-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBKIEWICZ2004-08-13 do dziś
2. ImionaHENRYKA ANNA2004-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-10-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R. data złożenia 30.03.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 R.2002-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-11-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 16.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-30 do dziś
5data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-01 do dziś
6data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
7data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
9data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-30 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
11data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 DO 31.12.20112012-06-20 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
13data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
15data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
17data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
19data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
20data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-28 do dziś
21data złożenia 04.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
701.01.2011 DO 31.12.20112012-06-20 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 R.2002-10-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-06 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-10-05 do dziś
801.01.2011 DO 31.12.20112012-06-20 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-09-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów