SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FENIKS”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000103556
Numer REGON: 810880669
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-05-04
Sygnatura akt[RDF/379252/22/955]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP8108806692002-03-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FENIKS”2002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 24992002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość GOLENIÓW2002-03-28 do dziś
2. Adresulica AKACJOWA nr domu 7 kod pocztowy 72-100 poczta GOLENIÓW 2002-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115 LUTY 1996 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 1-95 NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW: 96-1282002-03-28 do dziś
2UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI Z DNIA 27 LISTOPADA 2003 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW STATUTU: §3, §5, §13 UST. 1, §16 UST. 2, §27 UST. 1, §28 UST. 1, §29, §30 UST. 1, §35 -§128, NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW: W §8 DODANO USTĘP 3, W §13 DODANO USTĘP 2, §129 -§137.2004-01-06 do dziś
3UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FENIKS” W GOLENIOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 R. NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW STATUTU: § 3; W § 8 UST. 3; W § 9 UST. 1; W § 13 UST. 1 PKT 5 ORAZ PKT 6; W § 13 UST. 1 PKT 10, 11, 12; § 13 UST. 2; § 14 UST. 4; § 15 UST. 1 PKT 1 ORAZ UST. 2; § 16 UST. 2; § 23 UST. 4; § 24 UST. 1 ORAZ UST. 2; § 27 UST. 1 PKT 4; § 27 UST. 2 PKT 2; § 30 UST. 1 PKT 1; § 35; § § OD 36 DO 51; § 57 PKT 1; § 62; § 64; § 65 UST. 2; § 66 UST. 1 I § 67; § 70; ZMIANA STATUTU W CZEŚCI OD § 77 DO § 137 W TEN SPOSÓB, IŻ NADANO IM NOWE BRZMIENIE I OZNACZONO NUMERAMI OD 77 DO 130. NUMERY DODANYCH PARAGRAFÓW STATUTU: W § 5 PO PUNKCIE 8 DODANO PUNKTY 9 I 10; W § 8 UST. 2 PO PUNKCIE 6 DODANO PUNKTY 7 I 8; W § 13 UST. 1 PO PUNKCIE 15 DODANO PUNKT 16 I 17; W § 14 PO PUNKCIE 10 DODANO PUNKT 11. NUMERY USUNIĘTYCH PARAGRAFÓW STATUTU: W § 5 SKREŚLONO PUNKT 2; W § 13 UST. 1 SKREŚLONO PUNKTY 2 I 4; W § 27 UST. 1 SKREŚLONO PUNKT 2.2007-12-18 do dziś
427.10.2016 R. ZMIANA §15 PKT 1.2018-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoILIUCZYK2020-12-31 do dziś
2. ImionaJÓZEF2020-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2020-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-31 do dziś
21. NazwiskoPIJAROWSKA2017-01-26 do dziś
2. ImionaJOLANTA2017-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2018-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-26 do dziś
31. NazwiskoROMANOWSKA2015-05-12 do dziś
2. ImionaJANINA URSZULA2015-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-05-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKULSKI2017-12-05 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2017-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACAN2017-12-05 do dziś
2. ImionaJERZY BOLESŁAW2017-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2017-12-05 do dziś
2. ImionaADAM2017-12-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
4data złożenia 15.02.2006 okres 01.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-17 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-27 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-19 do dziś
9data złożenia 06.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-04 do dziś
10data złożenia 06.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-12 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-16 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-29 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-06 do dziś
14data złożenia 08.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
15data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
16data złożenia 24.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-25 do dziś
17data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
19data złożenia 21.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
20data złożenia 04.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
31 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-17 do dziś
41 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
51 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-27 do dziś
61 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-19 do dziś
71 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-04 do dziś
81 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-12 do dziś
91 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-03 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-20 do dziś
401.01.2005 R.- 31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-17 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-23 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-27 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-19 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-04 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-12 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-16 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-21 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-21 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów