„A PLUS K” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000103458
Numer REGON: 770963771
Numer NIP: 8392540651
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2016-10-27
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/24897/16/821]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP7709637712002-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A PLUS K” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY W SŁUPSKU nr w rejestrze 15112002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina SMOŁDZINO miejscowość GARDNA WIELKA2005-09-09 do dziś
2. Adresulica PLAC WOLNOŚCI nr domu 1 nr lokalu 1 kod pocztowy 76-213 poczta GARDNA WIELKA 2005-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.07.2005 R., REP. A NR 6465/2005, NOTARIUSZ RADOSŁAW RYNKIEWICZ W SŁUPSKU, ZMIENIONO PAR. 3, 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI;2005-09-09 do dziś
228.04.2007, REPERTORIUM A NUMER 3043/2007, KANCELARTIA NOTARIALNA RADOSŁAW RYNKIEWICZ, UL. KILIŃSKIEGO 47, 76-200 SŁUPSK, ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2007-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„FO INWESTYCJE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2005-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0172620662005-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000093755 2005-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH2005-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWALEC2002-03-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.092 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 546.000,00 ZŁOTYCH2005-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEZGODA2002-03-28 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2002-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 360 UDZIAŁÓW 180.000 PLN2002-03-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1410000,00 PLN2005-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2002-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHARMAK2007-08-03 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2007-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2002-03-28 do dziś
228 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2002-03-28 do dziś
345 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2002-03-28 do dziś
445 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-03-28 do dziś
545 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2002-03-28 do dziś
645 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2002-03-28 do dziś
745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2002-03-28 do dziś
845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2002-03-28 do dziś
945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2002-03-28 do dziś
1045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2002-03-28 do dziś
1145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2002-03-28 do dziś
1225 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2002-03-28 do dziś
1345 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2002-03-28 do dziś
1445 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2002-03-28 do dziś
1545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2002-03-28 do dziś
1645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2002-03-28 do dziś
1745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-03-28 do dziś
1845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2002-03-28 do dziś
1945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-03-28 do dziś
2045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-03-28 do dziś
2145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-03-28 do dziś
2245 41 Z TYNKOWANIE2002-03-28 do dziś
2326 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ2002-03-28 do dziś
2445 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2002-03-28 do dziś
2545 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2002-03-28 do dziś
2645 43 B SZTUKATORSTWO2002-03-28 do dziś
2745 44 A MALOWANIE2002-03-28 do dziś
2845 44 B SZKLENIE2002-03-28 do dziś
2945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-03-28 do dziś
3045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2002-03-28 do dziś
3151 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2002-03-28 do dziś
3251 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2002-03-28 do dziś
3352 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2002-03-28 do dziś
3426 61 B PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z BETONU2002-03-28 do dziś
3570 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-28 do dziś
3670 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-28 do dziś
3770 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-28 do dziś
3870 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-03-28 do dziś
3970 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-03-28 do dziś
4070 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-03-28 do dziś
4171 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-03-28 do dziś
4274 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-03-28 do dziś
4365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-03-28 do dziś
4467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-03-28 do dziś
4526 65 Z PRODUKCJA WYROBÓW AZBESTOWO-CEMENTOWYCH, WIÓROWO-CEMENTOWYCH I PODOBNYCH2002-03-28 do dziś
4674 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-03-28 do dziś
4726 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH2002-03-28 do dziś
4828 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-03-28 do dziś
4928 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-03-28 do dziś
5028 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-03-28 do dziś
5152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2005-09-09 do dziś
5293 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2005-09-09 do dziś
5355 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2005-09-09 do dziś
5455 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE2005-09-09 do dziś
5563 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2005-09-09 do dziś
5663 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2005-09-09 do dziś
5785 14 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2005-09-09 do dziś
5885 31 B POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, Z ZAKWATEROWANIEM2005-09-09 do dziś
5992 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA2005-09-09 do dziś
6092 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2005-09-09 do dziś
6185 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO2007-08-03 do dziś
6285 11 Z SZPITALNICTWO2007-08-03 do dziś
6385 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA2007-08-03 do dziś
6485 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2007-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 26.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.09.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 01.09.2005 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-09 do dziś
3data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
4data złożenia 12.02.2013 okres 01.01.2007 - 31.12.20072013-03-07 do dziś
5data złożenia 12.02.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-03-07 do dziś
6data złożenia 12.02.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-03-07 do dziś
7data złożenia 12.02.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-03-07 do dziś
8data złożenia 12.02.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-03-07 do dziś
9data złożenia 27.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
10data złożenia 10.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-15 do dziś
11data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-27 do dziś
12data złożenia 12.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
201.01.2007 - 31.12.20072013-03-07 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082013-03-07 do dziś
401.01.2009 - 31.12.20092013-03-07 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-03-07 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-03-07 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-15 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-27 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2002-11-12 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
301.01.2007 - 31.12.20072013-03-07 do dziś
401.01.2008 - 31.12.20082013-03-07 do dziś
501.01.2009 - 31.12.20092013-03-07 do dziś
601.01.2010 - 31.12.20102013-03-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-03-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-11-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów