BUDEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000103250
Numer REGON: 430804547
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/302046/21/256]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP4308045472002-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-04-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 39332002-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI gmina GŁUSK miejscowość KALINÓWKA2002-04-02 do dziś
2. Adresnr domu 165 miejscowość KALINÓWKA kod pocztowy 21-040 poczta ŚWIDNIK kraj POLSKA 2002-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.03.1997 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ KOWALSKI, KN W LUBLINIE REP. A.NR 574/97 R. 28.08.2001 R. NOTARIUSZ BRYGIDA NIZIO, KN W LUBLINIE REP. A.NR 5317/2001 R.- ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2002-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2002-04-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SYLWESTER2002-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2006-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2002-04-02 do dziś
2. ImionaARTUR MAREK2002-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2006-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy1A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO2002-04-02 do dziś
2J POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-04-02 do dziś
3K OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM, NAUKA I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-04-02 do dziś
4O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA2002-04-02 do dziś
5B RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO2002-04-02 do dziś
6C GÓRNICTWO I KOPALNICTWO2002-04-02 do dziś
7D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE2002-04-02 do dziś
8E WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ2002-04-02 do dziś
9F BUDOWNICTWO2002-04-02 do dziś
10G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-04-02 do dziś
11H HOTELE I RESTAURACJE2002-04-02 do dziś
12I TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ2002-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R. data złożenia 28.03.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R.2002-04-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
5data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
6data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
7data złożenia 12.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
13data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
14data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
15data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
17data złożenia 30.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
18data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
19data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
20data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-28 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-06 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-30 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.2000 R.2002-04-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI; REPERTORIUM A NR 9782/2017, ANDRZEJ TATARA - NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE , 29.12.20172019-04-04 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów