„A.M.B. KLIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000103186
Numer REGON: 090034463
Numer NIP: 9531018658
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-05-09
Sygnatura akt[RDF/485980/23/254]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0900344632002-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.B. KLIMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 20142002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2002-03-27 do dziś
2. Adresulica GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO nr domu 73 A nr lokalu -miejscowość BYDGOSZCZ kod pocztowy 85-787 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2002-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-31 MAJA 1991 R. NOTARIUSZ MAGDALENA ROBAKOWSKA TRZECIAK PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W SZUBINIE REP. A NR 1516/1991 -19 LUTEGO 2002 R. NOTARIUSZ ZOFIA REWERS KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY PRZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, REP. A NR 2093/2002 -ZMIANA PARAGRAFÓW: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, UMOWY SPÓŁKI2002-03-27 do dziś
214.01.2008 R., REP. A NR 431/2008, PRZED NOTARIUSZEM ZOFIĄ REWERS W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI.2008-02-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEHNKE2016-06-15 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2016-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40000 ZŁ2016-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKA2018-06-05 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2018-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ2018-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport199000,00 PLN2002-03-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA).2008-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEHNKE2008-02-07 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁODZIMIERZ2008-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2008-02-07 do dziś
PREZES ZARZĄDU2014-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoBEHNKE2018-07-10 do dziś
2. ImionaPIOTR KRZYSZTOF2018-07-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-07-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH2002-03-27 do dziś
245 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2002-03-27 do dziś
328 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-03-27 do dziś
445 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2002-03-27 do dziś
545 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2002-03-27 do dziś
645 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-03-27 do dziś
745 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2002-03-27 do dziś
852 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-03-27 do dziś
974 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-03-27 do dziś
1043 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2016-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. DO 31.12.2001 ROK2002-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 26.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-10-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 13.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 R.2005-09-14 do dziś
5data złożenia 05.04.2006 okres 20052006-05-25 do dziś
6data złożenia 28.09.2007 okres 2006 ROK2007-10-30 do dziś
7data złożenia 22.09.2008 okres 2007 R2008-10-13 do dziś
8data złożenia 12.05.2009 okres 2008 R.2009-06-02 do dziś
9data złożenia 27.08.2010 okres 2009 R.2010-09-08 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 2010 R.2011-08-11 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 20112012-07-11 do dziś
12data złożenia 26.06.2013 okres 2012 R.2013-07-11 do dziś
13data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
14data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
15data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
16data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
17data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
20data złożenia 06.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
21data złożenia 21.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
22data złożenia 09.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 DO 31.12.2005 R.2006-05-25 do dziś
22006 ROK2007-10-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.2007 R2008-10-13 do dziś
42008 R.2009-06-02 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-11 do dziś
720112012-07-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2002-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-10-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-21 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-14 do dziś
520052006-05-25 do dziś
62006 ROK2007-10-30 do dziś
72007 R2008-10-13 do dziś
82008 R.2009-06-02 do dziś
92009 R.2010-09-08 do dziś
102010 R.2011-08-11 do dziś
1120112012-07-11 do dziś
122012 R.2013-07-11 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-05 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-06 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów