SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PAX-NAFTOBUDOWA”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000103173
Numer REGON: 001232333
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-07-18
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/7952/23/824]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001232333 NIP 68500137882007-08-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PAX-NAFTOBUDOWA”2002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KROŚNIE nr w rejestrze RS IV-2002002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO2002-03-27 do dziś
2. Adresulica KOCHANOWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 38-200 poczta JASŁO 2002-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.12.1984 R. ZMIANA STATUTU 28.06.1999 R. PAR. 5 UST 4 PKT 4, PAR. 6, PAR. 38 UST. 4, PAR. 58 PKT 1, PAR. 59 PKT 1, PAR. 66, PAR. 71, PAR. 72 UST. 2 I 3, PAR. 75, PAR. 98 UST. 2 PKT 2, PAR. 67 UST. 3.2002-03-27 do dziś
230.06.2003 R. NOWA TREŚĆ STATUTU2003-12-03 do dziś
326.06.2006 R. PAR. 2, PAR. 3, PAR. 7 UST. 3, PAR. 8 PKT 1, PAR. 11 ORAZ PAR. 11 UST. 1 PKT 11, 12, 13, 14, 15 I 19, PAR. 11 UST. 2, PAR. 11 UST. 4, PAR. 12 PKT 1, PAR. 15, PAR. 16 UST. 2 PKT 13, PAR. 17 UST. 5, 6, 7, PAR. 19 UST. 4, PAR. 28 UST. 1, PAR. 29 UST. 1, PAR. 32, PAR. 33 UST. 2, 3, 4, 5, 6 I 7, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37 UST. 1, 2, 3, PAR. 38 UST. 1 I 2, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 59 UST. 12, PAR. 63 UST. 5, PAR. 64 UST. 2 PKT 2, PAR. 65 UST. 1, PAR. 74 UST. 2, PAR. 75 UST. 2 I 3, PAR. 80, PAR. 87 UST. 3, PAR. 88 UST. 1, 2 I 3, PAR. 90 ORAZ PAR. 90 UST. 1 PKT 1, 2, 3, 4 I 5 I UST. 3, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 93, PAR. 94, PAR. 95, PAR. 96 PKT 1, 2, 3I4, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PAR. 100, PAR. 101, PAR. 102, PAR. 103, PAR. 104, PAR. 105, PAR. 106, PAR. 107, PAR. 110 ORAZ PAR. 110, PAR. 111, PAR. 112, PAR. 113, PAR. 114, PAR. 119 UST. 1 PKT 1, 2 I 3, UST. 2, UST. 3 PKT 1, 2, 3 I 4, UST. 4 PKT 1, 2 I 3, PAR. 120, PAR. 121, PAR. 122, PAR. 123, PAR. 124, PAR. 125, PAR. 125”, PAR. 126, PAR. 127 UST. 1, 2, 3, 4, 5 I 6, PAR. 128, PAR. 129, PAR. 130 I PAR. 130 UST. 1, PAR. 131 UST. 1, 2 I 3, PAR. 132, PAR. 133, PAR. 134, PAR. 135 UST. 1, 2, 3, 4 I 5, PAR. 136, PAR. 134, PAR. 137 ORAZ PAR. 137 UST. 3 I 4, PAR. 138 ORAZ PAR. 138 UST. 2, 4 I 5, PAR. 139, PAR. 140 ORAZ PAR. 140 UST. 3 PKT 2, PAR. 141, PAR. 142, PAR. 143, PAR. 144, PAR. 145, PAR. 146 UST. 1, 2, 3, 4 I 5, PAR. 147, PAR. 148, PAR. 149, PAR. 150 ORAZ PAR. 150 UST. 1, PAR. 151, PAR. 152, PAR. 153, PAR. 154, PAR. 152 UST. 1, 2 I 3, PAR. 153, PAR. 155, PAR. 155”, PAR. 157 UST. 1, 2, 3, 4 I 5, PAR. 157 ORAZ PAR. 157 UST. 3, 4, 5 I 6, PAR. 158 ORAZ PAR. 158 UST. 1 I 2, PAR. 159, PAR. 160 ORAZ PAR. 160 UST. 1, 2 I 3, PAR. 161 ORAZ PAR. 161 UST. 1, 3A, 5 I 6, PAR. 161, PAR. 161” UST. 1 A I B I UST. 2, PAR. 166, PAR. 161.2006-10-03 do dziś
414 GRUDNIA 2007 R. NOWY STATUT2008-03-17 do dziś
516.03.2015 R. - ZMIANA W PAR.124 UST.12015-05-08 do dziś
626.06.2015R. - ZMIANA W PAR. 13 UST. 12015-11-03 do dziś
701-07-2016R.: § 6 UST. 4; § 11; § 11 UST. 2; § 13 UST.L; § 15 UST. 2 PKT 1; § 15 UST. 2 PKT 13; § 15 UST. 3; § 15 UST. 4; § 15 UST. 5; § 15 UST.6; § 20 UST.2 PKT 3; § 38 UST.2; § 45 UST.L; § 65 UST. 2 PKT 4; § 65 UST.4; § 94, UST. 2 ZE ZNACZKIEM 1; § 97; § 97 UST. 2; § 97 UST. 5; § 99 UST. 1; § 99 UST.2; § 101 UST. 1; § 106 UST. 1; § 106 UST. 3; § 127; § 131 UST. 1.2016-12-09 do dziś
829.06.2018R., UCHWAŁA NR 10/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI. ZMIENIONO CAŁY STATUT, PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY.2018-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ.2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDZIELIŃSKA2023-07-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-07-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-07-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-18 do dziś
21. NazwiskoFABER2022-10-07 do dziś
2. ImionaJACEK2022-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-07 do dziś
31. NazwiskoKOZŁOWSKA2017-11-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-11-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-10-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEDLAK2022-05-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILCH2022-05-18 do dziś
2. ImionaJACEK2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELOWIEC2022-05-18 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI2008-03-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-05-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-05-08 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NABYTYMI NA PODSTAWIE USTAWY2015-05-08 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI2015-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R. data złożenia 17.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 R.2003-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-07-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-23 do dziś
4data złożenia 24.07.2006 okres 2005 R.2006-10-03 do dziś
5data złożenia 26.07.2007 okres 2006 R.2007-08-28 do dziś
6data złożenia 16.07.2008 okres 2007 R.2008-09-24 do dziś
7data złożenia 01.07.2009 okres 2008 R.2009-07-16 do dziś
8data złożenia 13.07.2010 okres 2009 R.2010-07-23 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 2010 R.2011-08-26 do dziś
10data złożenia 14.06.2012 okres 20112012-06-21 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres ROK 20122013-07-29 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
14data złożenia 28.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
21data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-10-03 do dziś
22006 R.2007-08-28 do dziś
32007 R.2008-09-24 do dziś
42008 R.2009-07-16 do dziś
52009 R.2010-07-23 do dziś
62010 R.2011-08-26 do dziś
720112012-06-21 do dziś
8ROK 20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-23 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 R.2003-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-07-27 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-23 do dziś
42005 R.2006-10-03 do dziś
52006 R.2007-08-28 do dziś
62007 R.2008-09-24 do dziś
72008 R.2009-07-16 do dziś
82009 R.2010-07-23 do dziś
92010 R.2011-08-26 do dziś
1020112012-06-21 do dziś
11ROK 20122013-07-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-09 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-15 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-24 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów