SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM DLA MŁODYCH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000102922
Numer REGON: 001101364
Numer NIP: 6750006808
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu52Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[RDF/420529/22/800]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0011013642002-03-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOM DLA MŁODYCH2002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze S-354/A2002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2002-03-27 do dziś
2. Adresulica TURNIEJOWA nr domu 65 kod pocztowy 30-619 poczta KRAKÓW 2002-03-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@SMDDM.PL2014-08-12 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMDDM.PL2014-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.10.1984 R. DATA SPORZĄDZENIA STATUTU2002-03-27 do dziś
28 CZERWCA 2002 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 08.06.2002 R. ZMIENIONO PAR. 1 -88 WPROWADZONO PAR. 1 -1252002-09-20 do dziś
307.06.2003 R.ZMIENIONE PARAGRAFY: §3 PKT 8, §4 UST. 2 PKT 2, §7 PKT 4, §10 PKT 12, §11 PKT 9, §15 UST. 2 PKT 4 I 5, §31-38, §39-40, §68-73, §119 UST. 1 PKT 6 ORAZ TYTUŁ ROZDZIAŁU VIII DODANE PARAGRAFY: §4 UST. 2 PKT 1 (1), §11 PKT 10, 11, 12, §PAR. 20 UST. 1 PKT 1 (1), §21 UST. 3, §46 (1), §46 (2), §51 (1), PAR. 51 (2)2003-07-28 do dziś
404.06.2005 R. ZMIENIONE PAR: PAR. 3 PKT 7, 8 PAR. 19 PKT 3, PAR. 31 UST. 3, 4, PAR. 32, PAR 34, PAR. 40 UST. 2, 4, PAR. 59, PAR. 61, PAR. 62, PAR. 73 UST. 1, PAR. 75, PAR. 78, PAR. 80, PAR. 86, PAR. 100, PAR. 106, PAR. 111, PAR. 115, PAR. 119, PAR. 1212005-07-01 do dziś
51 CZERWCA 2006 R.-UCHWALONO NASTĘPUJĄCE ZMIANY: -NUMERY ZMIENIONE PAR. 5 UST.3, PAR. 10, PAR. 11 PKT 1) I PKT 2), PAR. 14, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 19 UST. 2 I 5, PAR. 21 UST. 3, PAR. 32 UST.4 PAR. 36, PAR. 49 UST. 1, PAR. 51 (1), PAR. 52, PAR. 55, PAR. 56, PAR. 57, PAR. 58, PAR. 60, PAR. 64, PAR. 76 UST.3 PKT 14, PAR. 77 UST.1, PAR. 78 UST.1, PAR. 80, TYTUŁ ROZDZIAŁU XII, PAR. 82, PAR. 85 UST.3, PAR. 92, PAR. 100 UST.1 PKT 4), PAR. 112 UST.1, PAR. 114, PAR. 118, PAR. 119 UST.3, PAR. 124, PAR. 125 -USUNIĘTE PAR. 15 UST.2 PKT 6) -DODANE PAR. 3 PKT 10), PAR. 13 UST.4 I 5, PAR. 18 (1), PAR. 78 UST.6 I 7, ROZDZIAŁ XIV, PAR 122 (1), PAR. 122 (2), PAR. 122 (3)2006-08-01 do dziś
6ZMIANA STATUTU NASTĄPIŁA ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 2 PODJĘTĄ NA ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W DNIU 29.11.2007 R. ZMIANY NASTĄPŁY W § §: 1-4, 6, 7, 9-12, 15, 18-20, 31, 32, 41, 52, W ROZDZIALE VIII TYTUŁY PODROZDZIAŁÓW A, B IC, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 68, 70-72, 76, 78-81, 84, W ROZDZIALE XIII TYTUŁY PODROZDZIAŁÓW A I F, 85, 87-94, 96-101, 105-107, 109, 112, 118-121, 122 (1), 122 (2), 125. DODANO § §: 16 (1), 96 (1), 120 (1), 121 (1), 121 (2) WYKREŚLONO § §: 33, 39, 51 (1), 51 (2), 69, 86 W ROZDZIALE XIII PODROZDZIAŁ E.2009-03-10 do dziś
724.04.2015 - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO STATUTU2015-09-11 do dziś
815.06.2018 R., ZMIANA: § 5-8, § 10 UST.4 [1], § 12-18, § 21, § 31, § 32 UST. 4-7, § 34 UST.1, § 35, § 36, § 39 UST.6, § 43 UST.7, § 47 UST.2, § 47 UST.2 [1], § 47 UST.2 [2], § 59, § 62 UST.1 PKT 3, § 62 UST. 1 PKT 13, § 62 UST.1 PKT 23, § 77 UST. 1 PKT 1 I 7, § 77 UST.3, § 80 UST.1, § 81 UST. 2, § 84 UST.5, § 86 UST. 2, § 88 STATUTU.2018-07-31 do dziś
914.06.2019 R. ZMIANA § 52 UST. 5, UST. 4 PKT 2, § 54 UST. 1, § 62 UST. 1 PKT 13, DODANIE PKT 6 W § 4, UCHYLENIE PKT 4 W § 46, PKT 1, 3,5 W § 52 UST. 4.2019-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTROJAN2013-05-17 do dziś
2. ImionaJERZY MARIAN2013-05-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-05-17 do dziś
21. NazwiskoNOWAK2013-03-18 do dziś
2. ImionaEWA2013-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-03-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY2013-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-18 do dziś
31. NazwiskoŁAZARSKI2002-03-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARIAN2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENGLERT2017-08-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWKA2017-08-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMUS2017-08-04 do dziś
2. ImionaJÓZEF2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROŃ2017-08-04 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYSTRANOWSKI2017-08-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ2017-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDAS2014-08-12 do dziś
2. ImionaLESZEK2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHIFF2015-08-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYGAN2014-08-12 do dziś
2. ImionaEWA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIARA2014-08-12 do dziś
2. ImionaWITOLD2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIEJCZYK2014-08-12 do dziś
2. ImionaEWA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORABIK2014-08-12 do dziś
2. ImionaEWA2014-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-20 do dziś
270 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-09-20 do dziś
370 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-09-20 do dziś
470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-09-20 do dziś
570 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-20 do dziś
670 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-20 do dziś
770 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-09-20 do dziś
870 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-20 do dziś
970 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-20 do dziś
1070 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-20 do dziś
1170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-20 do dziś
1270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-09-20 do dziś
13BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2009-03-10 do dziś
14BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU OSOBOM NIE BĘDĄCYM CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI.2009-03-10 do dziś
1568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, NABYTYMI NA PODSTAWIE USTAWY2015-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-09-11 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2015-09-11 do dziś
368 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI2015-09-11 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI ANI MIENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, NA PODSTAWIE: UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WŁAŚCICIELAMI) TYCH NIERUCHOMOŚCI, POWIERZENIA ZARZĄDU W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 18 USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI, W DRODZE UCHWAŁY ZEBRANIA OGÓŁU WŁAŚCICIELI LOKALI LUB W DRODZE UMOWY Z WŁAŚCIWĄ WSPÓLNOTĄ WŁAŚCICIELI LOKALI2015-09-11 do dziś
568 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU SPÓŁDZIELNI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-11 do dziś
668 20 Z DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH JAK I NIEZABUDOWANYCH CELEM POPRAWY INFRASTRUKTURY MIESZKANIOWEJ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I ICH RODZIN2015-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 21.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 08.06.2002 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPR. FINAN. ZA OKRES 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-02-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.1.2002 data złożenia 18.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.1.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.1.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.1.20022003-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-01 do dziś
5data złożenia 23.06.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
8data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-07 do dziś
9data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
16data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
17data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
18data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
19data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-08 do dziś
20data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
21data złożenia 13.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-08 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-18 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-08-01 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-22 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-07 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-08-06 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-27 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-04 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-13 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów