BUILDING SHUTTER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000102857
Numer REGON: 630256571
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-16
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-04-07
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/5724/21/313]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP6302565712002-04-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING SHUTTER SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 90642002-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina BUK miejscowość NIEPRUSZEWO2011-04-15 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEPRUSZEWO ulica ŚWIERKOWA nr domu 16 kod pocztowy 64-320 poczta BUK kraj POLSKA 2011-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.09.1994 R. K.N. REPERTORIUM K.N. O. PERETIATKOWICZA W POZNANIU, REP. A 5042/94 16.12.1999 R. K.N. O. PERETIATKOWICZA W POZNANIU, REP. A 11597/99 ZMIANA PAR. 11 UMOWY POPRZEZ DODANIE PKT 52002-04-16 do dziś
223.05.2002 R., REP. A NR 6618/2002, E. DOROTA DROŻDŻ NOTARIUSZ W POZNANIU, W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3 W POZNANIU, ZMIANA NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: 2, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.2002-09-24 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 05.04.2011 ROKU, NOTARIUSZ HANNA GRAJZER W KANCELARII NOTARIALNEJ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY ULICY SIENKIEWICZA 21/3A, REPERTORIUM A NUMER 1550/2011 ZMIENIONO § 1, 3, 7, 10, 11, 12, 18 UST. 1, WPROWADZONO ZMIANĘ POLEGAJĄCĄ NA TYM, ŻE „UMOWA SPÓŁKI” UŻYTE W UMOWIE SPÓŁKI W RÓŻNYCH PRZYPADKACH FLEKSYJNYCH ZASTĘPUJE SIĘ WYRAZAMI: „AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI”2011-04-15 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.03.2019R., NOTARIUSZ HANNA GRAJZER, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 939/2019 - ZMIENIONO TREŚĆ §2 ORAZ §7 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2019-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUYS2011-04-15 do dziś
2. ImionaTHIBAUT MARCUS2011-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN2011-04-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-04-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY ALBO WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2002-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUYS2005-08-10 do dziś
2. ImionaTHIBAUT MARCUS2005-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-08-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVANSTEENKISTE2003-09-19 do dziś
2. ImionaPETER2003-09-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-04-15 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-15 do dziś
332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2011-04-15 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-04-15 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-04-15 do dziś
682 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2011-04-15 do dziś
722 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2011-04-15 do dziś
825 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2019-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012003-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 11.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-06-06 do dziś
5data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
6data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
7data złożenia 02.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
9data złożenia 10.11.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-22 do dziś
10data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
11data złożenia 07.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-20 do dziś
12data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
13data złożenia 24.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
14data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
15data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
16data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
17data złożenia 03.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
18data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
19data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-20 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-06-06 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-07 do dziś
401.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-05 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-11-22 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-06 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-20 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-02 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-24 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów