SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000102835
Numer REGON: 970342940
Numer NIP: 9281122170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-03-26
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2247/24/449]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP9703429402002-03-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM”2002-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 7762002-03-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość ŻARY2002-03-26 do dziś
2. Adresulica ZWYCIĘZCÓW nr domu 34 kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY 2002-03-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-20.12.1993 R.STATUT SPÓŁDZIELNI; -19.02.2000 R. I 08.11.2001 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 2 PUNKT 4, 16 PUNKT 2; DODANO PARAGRAFY: 16 PUNKT 3, 29, 30, ROZDZIAŁ XI; SKREŚLONO PARAGRAF 26 PUNKT 3 I 4.2002-03-26 do dziś
210.01.2011 R. -ZMIENIONO: § 2 UST. 4, § 8 UST. 1, § 12 UST. 1, § 16 UST. 1 PKT 1, § 17 UST. 1, § 20 UST. 1, § 20 UST. 2, § 21 UST. 2, § 22 UST. 3, § 22 UST. 4, § 26 UST. 1, § 26 UST. 2, § 27 UST. 1 PKT 6, § 30 UST. 1, § 30 UST. 3. SKREŚLONO: § 12 UST. 3. DODANO: § 20 UST. 3.2011-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK SPÓŁDZIELNI2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoNOWAK2002-03-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-26 do dziś
21. NazwiskoRAMIREZ2002-03-26 do dziś
2. ImionaANGELA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-03-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTERLECKI2024-03-26 do dziś
2. ImionaLESZEK2024-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKI2024-03-26 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2024-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYJAK2024-03-26 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2024-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-03-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŚCIŃSKI2019-06-04 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 26.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 22.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-09-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK -31.12.2004 ROK data złożenia 27.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 ROK -31.12.2004 ROK2005-10-12 do dziś
4data złożenia 29.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
5data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
6data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
9data złożenia 20.05.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-06-27 do dziś
11data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
12data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
13data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
14data złożenia 21.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
15data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
17data złożenia 29.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
18data złożenia 19.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-19 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
20data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
21data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
501.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
701.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-06-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-09-27 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 ROK -31.12.2004 ROK2005-10-12 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-12 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-26 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-16 do dziś
801.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-06-23 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-05-30 do dziś
1001.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-06-27 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-15 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów