EMTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000102795
Numer REGON: 192485570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-12-11
Sygnatura akt[RDF/271983/20/512]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 192485570 NIP 95707972762010-05-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 155102002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. SOBÓTKI nr domu 9 kod pocztowy 80-247 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOT. UMOWY SPÓŁKI Z 15.12.2000 R. KANC.NOT. W SOPOCIE REP. A NR 5491/2000 KANCELARII NOTARIALNEJ KATARZYNY GRAJEWSKIEJ ZMIENIONA AKTEM NOT. Z 10.12.01 REP. A NR 9257/2001 KANC.NOT. ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK ŻDŻARSKANOTARIUSZ WITOLD DUCZMAL NOTARIUSZ UCHYLONO UMOWĘ SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU W CAŁOŚCI I WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY W BRZMIENIU JAK W ZAŁĄCZNIKU NR 1 -TEKST JEDNOLITY2002-03-29 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 19898/2010 Z DNIA 31.03.2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, KANCELARIA NOTARIALNA T.CYGAN, E.MROCZEK SPÓŁKA CYWILNA, ALEJE JEROZOLIMSKIE 133/43, 02-304 WARSZAWA, ZMIENIONO § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI -PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.2010-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYGNITY SPÓŁKA AKCYJNA2010-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1904079262010-05-27 do dziś
4. Numer KRS0000008162 2010-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały65 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500 ZŁ2010-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKICKI2002-03-29 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 65 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.500 ZŁOTYCH2002-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego65.000,00 PLN2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport130.000,00 PLN2002-03-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU, WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROKICKI2002-03-29 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK2002-03-29 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2002-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZKA2002-03-29 do dziś
2. ImionaJERZY EMIL2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2002-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDZIEWOLSKI2002-03-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-29 do dziś
21. NazwiskoROKICKI2002-03-29 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-29 do dziś
31. NazwiskoPÓŁROLNICZAK2002-03-29 do dziś
2. ImionaJACEK TADEUSZ2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-29 do dziś
41. NazwiskoKLONOWSKI2002-03-29 do dziś
2. ImionaJACEK ZBIGNIEW2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2010-05-27 do dziś
226 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2010-05-27 do dziś
327 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-05-27 do dziś
428 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-05-27 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2010-05-27 do dziś
645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2010-05-27 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-05-27 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2010-05-27 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2010-05-27 do dziś
1052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2010-05-27 do dziś
1158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-05-27 do dziś
1261 TELEKOMUNIKACJA2010-05-27 do dziś
1362 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2010-05-27 do dziś
1463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2010-05-27 do dziś
1564 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-05-27 do dziś
1666 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2010-05-27 do dziś
1769 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2010-05-27 do dziś
1870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2010-05-27 do dziś
1971 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-05-27 do dziś
2073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-05-27 do dziś
2174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2010-05-27 do dziś
2285 EDUKACJA2010-05-27 do dziś
2393 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-05-27 do dziś
2495 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2010-05-27 do dziś
2596 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 15.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-08-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022003-10-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-25 do dziś
5data złożenia 05.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-27 do dziś
6data złożenia 04.07.2007 okres 2006 ROK2007-09-12 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-14 do dziś
8data złożenia 14.09.2009 okres OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-10-22 do dziś
9data złożenia 21.02.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-01 do dziś
10data złożenia 05.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-09 do dziś
11data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
12data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
14data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
15data złożenia 16.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-16 do dziś
16data złożenia 11.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-27 do dziś
22006 ROK2007-09-12 do dziś
3OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-14 do dziś
4OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2002-08-23 do dziś
22005 ROK2006-07-27 do dziś
32006 ROK2007-09-12 do dziś
4OD 01 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-14 do dziś
5OD 1 STYCZNIA 2008 R. DO 31 GRUDNIA 2008 R.2009-10-22 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-01 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-09 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów