„ARTGRES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-26 godz. 15:35:13
Numer KRS: 0000102726
Numer REGON: 017521131
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2014-07-18
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/23582/14/115]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTGRES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-09-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina NIEPORĘT miejscowość LEGIONOWO-STANISŁAWÓW DRUGI2009-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGIONOWO-STANISŁAWÓW DRUGI ulica WOLSKA nr domu 19 kod pocztowy 05-119 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2009-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2001 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA BAREJ, ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, REP. A -6852/20012002-03-26 do dziś
223 STYCZNIA 2009 R. REPERTORIUM A NR 382/2009 NOTARIUSZ JOLANTA BAREJ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PARAGRAFY: 2, 3, 7, 8, 10 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2009-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRURKA2002-03-26 do dziś
2. ImionaROBERT ADAM2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRURKA2002-03-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-03-26 do dziś
26000,00 PLN2004-04-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-03-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRURKA2002-03-26 do dziś
2. ImionaROBERT ADAM2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRURKA2002-03-26 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2002-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-26 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2009-02-11 do dziś
218 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ2009-02-11 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-02-11 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-02-11 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-02-11 do dziś
643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-02-11 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-02-11 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2009-02-11 do dziś
946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-02-11 do dziś
1046 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-02-11 do dziś
1146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2009-02-11 do dziś
1246 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-02-11 do dziś
1346 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-02-11 do dziś
1447 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-11 do dziś
1547 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-11 do dziś
1647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-02-11 do dziś
1749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-02-11 do dziś
1870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-02-11 do dziś
1971 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-02-11 do dziś
2068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-02-11 do dziś
2173 1 REKLAMA2009-02-11 do dziś
2274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-11 do dziś
2382 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 11.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.20022003-09-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-04-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 02.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-03-09 do dziś
4data złożenia 04.04.2006 okres 01-01-2005 DO 31-12-20052006-04-11 do dziś
5data złożenia 02.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-12 do dziś
6data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-14 do dziś
7data złożenia 26.03.2009 okres 01.01.2008- 31.12.20082009-04-08 do dziś
8data złożenia 12.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
9data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101-01-2005 DO 31-12-20052006-04-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101-01-2005 DO 31-12-20052006-04-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-12 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-11 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-12 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-17 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów