SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMATOR” W GLIWICACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000102704
Numer REGON: 273601676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-06-04
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-11-24
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/14554/22/13]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-06-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP2736016762002-06-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMATOR” W GLIWICACH2002-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 14572002-06-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2002-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość GLIWICE ulica SZTYGARSKA nr domu 10 kod pocztowy 44-103 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2009-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONY W DNIU 19.05.1997 R. ZMIANA STATUTU W DNIU 20.12.2001 R.: -ZMIENIONO PAR. 5; PAR. 6; PAR. 9; PAR. 12 UST. 1 I 3; PAR. 13; PAR. 14 UST. 2 I 3; PAR. 16; PAR. 17 UST. 1, 2 I 3; PAR. 19 UST. 5 I 8; PAR. 22; PAR. 23; PAR. 24 UST. 5; PAR. 27A UST. 2; PAR. 29 UST. 5; PAR. 32 UST. 1; PAR. 34; PAR. 37 UST. 1; PAR. 43 UST. 2; PAR. 46; PAR. 51; PAR. 53; PAR. 54; PAR. 55 UST. 1, 4 I 5; PAR. 56; PAR. 58; PAR. 59 UST. 3; PAR. 60; PAR. 62; PAR. 63; PAR. 64; PAR. 68 UST. 1 I 2; PAR. 69; PAR. 70 UST. 5; PAR. 72 UST. 2 -SKREŚLONO PAR. 7; PAR. 8; PAR. 17 UST. 7; PAR. 48; PAR. 55 UST. 2; PAR. 57 UST. 2 I 3; PAR. 65; PAR. 72 UST. 4 I 6 -DODANO PAR. 17A; PAR. 17B; PAR. 29 UST. 2 PKT 3; PAR. 36 PKT 19; PAR. 55 UST. 6, 7, 8, 9, 10 I 11; PAR. 57A; PAR. 69A; PAR. 69B2002-06-04 do dziś
2ZMIANA STATUTU Z DNIA 26 CZERWCA 2003 R. ZMIENIONO: PAR 6 PKT 2, PAR. 13 UST. 2, PAR. 17 A UST. 1, PAR 17. A UST 1 PKT 1, PAR. 17 A UST. 3, PAR. 17 B UST. 1, 2 I 3, PAR. 27 A UST. 2., PAR. 36 PKT 11, PAR. 54, PAR. 55 UST. 6, 7, 8, 9, 10 I 11, PAR. 62 UST. 1, DODANO: PAR. 6 PKT 1 1, PAR. 55 UST. 12, 13 I 14, PAR. 63 A, PAR. 68 A, SKREŚLONO: PAR 22 UST. 2 PKT 92003-12-22 do dziś
327.06.2006 R. USTALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2006-07-13 do dziś
421.11.2007 R. ZMIENIONO: § 7 UST. 3; § 9 UST. 1 I 2; § 11 UST. 1 PKT 1, 3, 9, 10 I 13; § 11 UST. 3; § 22; § 23 UST. 1; § 26 UST. 2 PKT 2; § 26UST. 24; § 27 UST. 1 I 2; § 29 UST. 1 I 6; § 35 UST. 2; § 36 UST. 8; § 37 PKT 11 I 14; § 42 UST. 1 I 2; § 52 UST. 2 PKT 1; § 54 LIT.B; § 57 UST. 1-6; § 60 UST. 1, 2 I 6; § 62 UST. 1 PKT 1 I 2; § 62 UST. 2; § 65; § 78 UST. 3; § 85 UST. 2 PKT 1; § 86 UST. 1 PKT 2; § 98 UST. 1-6; § 99 UST. 1-9; § 100 UST. 4; § 102 UST. 2 I 3; § 103 UST. 2 PKT 2; § 106 PKT 3; DODANO: § 27 UST. 3, 4 I 5; § 35 UST. 5 I 6; § 57 UST. 7, 8 I 9; § 80 UST. 3; § 93 UST. 7; SKREŚLONO W ROZDZIALE IV PODTYTUŁY „ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW” I „ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ”; § 32; § 33; § 34; § 45; § 46; § 47; § 48; § 56; § 61; § 62 UST. 1 PKT 3 I 5; § 63 UST. 1, 2, 3 I 4 ORAZ OZNACZENIE UST. 5; § 66; § 67; § 68; § 69; § 70; § 71; § 73; § 77 UST. 5; § 80 UST. 1 PKT 2; § 99 UST. 1 ORAZ OZNACZENIE UST. 22011-07-19 do dziś
527.06.2014 R. - ZMIENIONO § 35 UST. 62014-10-21 do dziś
622.06.2018 R. - ZMIENIONO: §3, §6 UST.3, §7, §8 UST.1, §12 PKT 1, §13, §14, §15, §24 UST.2, §27 UST.1, §39 UST.1, §49, §50 UST.2, §100 UST.2 I 3, §102 UST.2 - DODANO §12A, - USUNIĘTO §8 UST.4 I 5, §9, §16, §17, §18, §19, §37 PKT 162018-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-06-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-06-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻURAWSKA2021-07-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2021-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-07-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-07-02 do dziś
21. NazwiskoJASNOWSKI2002-06-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2002-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-06-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-06-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-06-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALAMA2022-11-24 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDAK2022-11-24 do dziś
2. ImionaHENRYK2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIĘŻOPOLSKA2018-08-23 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIOŁ2022-11-24 do dziś
2. ImionaANTONI2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRASZ2022-11-24 do dziś
2. ImionaRENATA2022-11-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-24 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHTA2018-08-23 do dziś
2. ImionaJOANNA URSZULA2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2018-08-23 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2022-11-24 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-11-24 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-11-24 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-11-24 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2022-11-24 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2022-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 04.10.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 22.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-27 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-02 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
6data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-14 do dziś
7data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
8data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
9data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
11data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
12data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
14data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
16data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
17data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
21data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-12-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-13 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-14 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-17 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-20 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-29 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów