„ASTON BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000102433
Numer REGON: 017511948
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/215148/20/550]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTON BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2007-05-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica TĘCZOWA nr domu 3 kod pocztowy 05-075 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.2002 R. ASESOR NOTARIALNY JERZY OLSZEWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY BRYL W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. FRETA 53/55 M 1, NR REPERTORIUM 1563/20022002-03-27 do dziś
215.04.2002 R., ASESOR NOTARIALNY JERZY OLSZEWSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY BRYL W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NR REPERTORIUM 2092/2002, ZMIANA PAR. 6 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2002-10-11 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.12.2004 ROKU REPERTORIUM A NR 5280/2004. NOTARIUSZ BARBARA BRYL, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY FRETA 53/55 M.2004-12-30 do dziś
4ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W § 6 UST. 2 ORAZ § 11. WYKREŚLONY § 24 I § 252004-12-30 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.12.2007 ROKU REPERTORIUM A NR 7221/2007 ASESOR NOTARIALNY KRZYSZTOF BOROWSKI ZASTĘPCA TERESY STAROSTY -NOTARIUSZA W WARSZAWIE W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. NOWY ŚWIAT NR 41A LOK.89/91 ZMIANA W § 6 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2008-01-23 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 MAJA 2010 ROKU, REP. A NR 6904/2010, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 41A LOK. 89/91, ZMIANA § 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2010-06-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-27 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA IGNACIUK2003-09-04 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2003-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2004-01-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-01-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-03-27 do dziś
60000,00 PLN2004-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZAWSZE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBROWSKA IGNACIUK2003-09-04 do dziś
2. ImionaALICJA BARBARA2003-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDĄBROWSKI2004-12-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2004-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2004-12-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-10 do dziś
243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2010-06-10 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-06-10 do dziś
446 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2010-06-10 do dziś
546 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2010-06-10 do dziś
646 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2010-06-10 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2010-06-10 do dziś
846 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2010-06-10 do dziś
946 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-06-10 do dziś
1046 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2010-06-10 do dziś
1146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-06-10 do dziś
1246 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2010-06-10 do dziś
1346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-06-10 do dziś
1446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-06-10 do dziś
1546 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2010-06-10 do dziś
1647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-06-10 do dziś
1747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
1847 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
1947 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
2047 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
2147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
2247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
2347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
2447 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
2547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
2647 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
2747 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-06-10 do dziś
2847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-06-10 do dziś
2949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-06-10 do dziś
3056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-06-10 do dziś
3156 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2010-06-10 do dziś
3269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-06-10 do dziś
3363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-06-10 do dziś
3470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-06-10 do dziś
3571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-06-10 do dziś
3671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-06-10 do dziś
3773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-06-10 do dziś
3873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-06-10 do dziś
3974 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2010-06-10 do dziś
4074 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-06-10 do dziś
4174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-10 do dziś
4277 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-10 do dziś
4378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2010-06-10 do dziś
4481 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2010-06-10 do dziś
4582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2010-06-10 do dziś
4682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2010-06-10 do dziś
4782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-06-10 do dziś
4882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-06-10 do dziś
4985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-06-10 do dziś
5085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 11.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-09-04 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-04-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 01.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-07 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-24 do dziś
5data złożenia 11.07.2007 okres ROK 20062007-08-27 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres ROK 20072008-08-22 do dziś
7data złożenia 14.07.2009 okres ROK 20082009-08-31 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres ROK 20092010-08-10 do dziś
9data złożenia 11.07.2011 okres ROK 20102011-08-05 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres ROK 20112012-08-24 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 2012 R.2013-08-14 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
14data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-24 do dziś
2ROK 20062007-08-27 do dziś
3ROK 20072008-08-22 do dziś
4ROK 20082009-08-31 do dziś
5ROK 20092010-08-10 do dziś
6ROK 20102011-08-05 do dziś
7ROK 20112012-08-24 do dziś
82012 R.2013-08-14 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-07-24 do dziś
22004 ROK2006-07-24 do dziś
3ROK 20062007-08-27 do dziś
4ROK 20072008-08-22 do dziś
5ROK 20082009-08-31 do dziś
6ROK 20092010-08-10 do dziś
7ROK 20102011-08-05 do dziś
8ROK 20112012-08-24 do dziś
92012 R.2013-08-14 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów