DSM FOOD SPECIALTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000102053
Numer REGON: 871092105
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-11-10
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/10927/22/373]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-04-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP8710921052002-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDSM FOOD SPECIALTIES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 23832002-04-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2003-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica POLNA nr domu 140A kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2007-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-04.09.1998 R. -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPORZĄDZONY PRZEZ MIROSŁAWĘ SZYCZEWSKĄ NOTARIUSZA MAJĄCEGO SIEDZIBĘ KANCELARII W TORUNIU, UL. RYNEK STAROMIEJSKI 9, REP. A NR 6500/1998; -15.09.2001 R. -ASESOR NOT. K. BUSZMAN ZASTĘPCA NOT. M. CHYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŚW. KATARZYNY 4, REP. A NR 3772/2001 -ZMIANA W PAR. 6, 7, 10, 12, 17 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2002-04-02 do dziś
215.11.2002 R. NOTARIUSZ A.ESKA-KRÓLIKOWSKA, KANC. NOT. W TORUNIU, REP. A NR 8320/2002, ZMIENIONO PAR. 3, 7, 17 UMOWY SPÓŁKI2003-01-02 do dziś
313 WRZEŚNIA 2004 R. AKT NOTARIALNY-REPERTORIUM A NR 9758/2004 AGNIESZKA ESKA-KRÓLIKOWSKA NOTARIUSZ W TORUNIU ZMIENIONO §7 PKT 1 UMOWY SPÓŁKI2005-03-09 do dziś
427.03.2018 R.; REP. A NR 1076/2018; NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO § 6, § 7 UST. 4.2018-04-11 do dziś
504.09.2020 R.; REP.A NR 3633/2020; ZASTĘPCA NOTARIALNY ANETA UŁANOWICZ ZASTĘPCA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZMIENIONO §2,§16 UST.3; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2020-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-04-02 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiTYGODNIK OSTROŁĘCKI2004-04-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-04-02 do dziś
WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ2014-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-02-18 do dziś
2
2. ImionaCSK FOOD ENRICHMENT HOLLAND B.V.2002-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH2002-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-04-14 do dziś
50000,00 PLN2005-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISIUWIANIEC KRÓLIKIEWICZ2021-12-27 do dziś
2. ImionaMARTA2021-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN POEIJER2021-11-02 do dziś
2. ImionaLAMBERTUS2021-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIPPITS2020-05-04 do dziś
2. ImionaDIRK REINIER2020-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-05-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoVAN ASTEN2020-12-31 do dziś
2. ImionaGUY HENRI MARIE2020-12-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2020-12-31 do dziś
21. NazwiskoVAN DEN BUNGELAAR2022-11-10 do dziś
2. ImionaJOHANNES HENRICUS JACOBUS2022-11-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU2022-11-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-04-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-04-11 do dziś
220 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2018-04-11 do dziś
320 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH2018-04-11 do dziś
446 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-04-11 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2018-04-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 27.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 - 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-04-14 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 30.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-15 do dziś
6data złożenia 31.03.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-12 do dziś
7data złożenia 03.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-10 do dziś
8data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
9data złożenia 06.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
10data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
11data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
12data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
13data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
14data złożenia 14.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
15data złożenia 23.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
16data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
17data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
18data złożenia 30.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
19data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
20data złożenia 30.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
601.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-12 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-04-07 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-04-14 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-04-15 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-04-12 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-10 do dziś
701.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-05-14 do dziś
801.01.2008-31.12.20082009-04-09 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-04-08 do dziś
1001.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
1201.01.2012-31.12.20122013-07-24 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-05 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-13 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-12 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów