SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ŻUROMINIANKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000101911
Numer REGON: 000492581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-09-30
Sygnatura akt[RDF/247017/20/282]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492581 NIP 57200009472008-10-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ŻUROMINIANKA”2002-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE nr w rejestrze 1322002-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻUROMIŃSKI gmina ŻUROMIN miejscowość ŻUROMIN2002-03-22 do dziś
2. Adresulica WYZWOLENIA nr domu 31 kod pocztowy 09-300 poczta ŻUROMIN 2002-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124.06.1995 R.2002-03-22 do dziś
226.06.2003 R.UCHYLENIE TREŚCI DOTYCHCZASOWEGO STATUTU-UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2003-07-29 do dziś
330.06.2006 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2006-10-16 do dziś
429 LISTOPADA 2007 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2008-01-08 do dziś
530 CZERWCA 2009 R. ZMIANA STATUTU PAR. 33 UST. 1 (1) DODANY; PAR. 39 UST. 3 ZMIENIONY; PAR. 39 UST. 4 DODANY; PAR. 159 ZMIENIONY2009-09-04 do dziś
629 CZERWCA 2010 R. -ZMIANA STATUTU W PAR. 4 UST. 1, PAR. 159 UST. 1, PAR. 159 UST. 2, PAR. 172 UST. 2, PAR. 172 PAR. 32010-11-24 do dziś
730.06.2014 R. - ZMIENIONO TREŚĆ: PAR. 46 UST. 1 I PAR. 55 UST. 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI2014-09-23 do dziś
830.06.2015 R. - ZMIENIONO TREŚĆ § 49 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2015-09-11 do dziś
927.06.2018 R. - ZMIENIONO W CAŁOŚCI STATUT SPÓŁDZIELNI.2018-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2002-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWIECZORKOWSKI2009-09-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2009-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-04 do dziś
21. NazwiskoGOŁĘBIEWSKA2005-10-20 do dziś
2. ImionaHALINA MAGDALENA2005-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-10-20 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-20 do dziś
31. NazwiskoKARPIŃSKI2003-10-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MIKOŁAJ2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-09 do dziś
41. NazwiskoBOGACKI2002-03-22 do dziś
2. ImionaZENON2002-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2002-03-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYCHALSKA2018-01-26 do dziś
2. ImionaHALINA DANUTA2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAŚNIEWSKA2018-01-26 do dziś
2. ImionaALDONA2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIECHOTA2018-01-26 do dziś
2. ImionaJAN2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2018-01-26 do dziś
2. ImionaMARIA WANDA2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKA2018-01-26 do dziś
2. ImionaBOŻENA MAŁGORZATA2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERSKA2014-09-23 do dziś
2. ImionaZOFIA2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURZYŃSKI2014-09-23 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2014-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-24 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-24 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 12.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 19.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
5data złożenia 26.09.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-10-16 do dziś
6data złożenia 23.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-30 do dziś
7data złożenia 22.09.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-14 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
9data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-24 do dziś
10data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
11data złożenia 23.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
13data złożenia 29.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
14data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
15data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
17data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-10-16 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.20062007-08-30 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-10-14 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
801.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-24 do dziś
901.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2002-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-09-15 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-03 do dziś
501.01.2005-31.12.20052006-10-16 do dziś
601.01.2006-31.12.20062007-08-30 do dziś
701.01.2007-31.12.20072008-10-14 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
901.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-24 do dziś
1001.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-09-30 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-18 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-23 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-26 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów