INTEL TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000101882
Numer REGON: 191879099
Numer NIP: 9570752316
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2022-08-23
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/10206/22/623]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 191879099 NIP 95707523162009-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEL TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 139902002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2002-03-29 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 173 miejscowość GDAŃSK kod pocztowy 80-298 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2002-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.10.1999 R., NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-4568/1999; 27.11.2001 R., ASESOR NOTARIALNY JOLANTA GARDOCKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-11597/2001; ZMIANA PAR. 2, TEKST JEDNOLITY2002-03-29 do dziś
218.09.2002 R., REP. A NR 9270/2002, NOTARIUSZ KRZYSZTOF ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 6 UST. 1 I 3; TEKST JEDNOLITY.2003-01-14 do dziś
3DNIA 6 MAJA 2005 R., AKT NOTARIALNY REP. A 4897/2005, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA ŁASKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE UL. BRACKA 18 LOK. 5; DODANO PKT 14 W ART. 2 UST. 12005-06-13 do dziś
430.06.2015R., REP. A NR 7888/2015, BARTOSZ ŁUSZCZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK.26 ZMIENIONO §2 UST. 1 I §12 UMOWY SPÓŁKI2015-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEL TECHNOLOGY (US), LP2022-08-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁOTYCH2021-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-09-16 do dziś
2
2. ImionaINTEL EUROPE, INC.2002-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.950, - PLN2002-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 PLN2003-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYRGA2010-09-08 do dziś
2. ImionaRYSZARD2010-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄD2010-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSILVA2006-07-13 do dziś
2. ImionaTIFFANY DOON2006-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĄGOWSKI2004-01-22 do dziś
2. ImionaPIOTR STEFAN2004-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-22 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-01-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSILVA2003-01-14 do dziś
2. ImionaTIFFANY DOON2003-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-07-28 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALMINTERE2002-03-29 do dziś
2. ImionaNANCI2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPRZEKOP2020-09-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2020-09-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-09-09 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2015-09-09 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-09-09 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-09-09 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-09-09 do dziś
666 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-09-09 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.12.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.11.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.12.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.12.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.12.2001 -31.12.20012002-12-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.11.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-11-26 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-12 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
6data złożenia 06.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
10data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
12data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
13data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
14data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
15data złożenia 26.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
17data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
18data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-03-29 do dziś
20data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
21data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
22data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-03-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-03-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-03-29 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2017-12-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU MCAFEE POLAND SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA INTEL TECHNOLOGY POLAND SP. Z 0.0. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW INTEL TECHNOLOGY POLAND SP. Z 0.0. PODJĘTĄ W DNIU 31.10.2017 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ BARTOSZA ŁUSZCZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. BOYA- ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 (AKT NOTARIALNY REP. A NR 16415/2017), ORAZ UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MCAFEE POLAND SP. Z 0.0. PODJĘTĄ W DNIU 31.10.2017 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ BARTOSZA ŁUSZCZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. BOYA- ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 (AKT NOTARIALNY REP. A NR 16415/2017).2017-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-12-28 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU HABANA LABS SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA INTEL TECHNOLOGY POLAND SP. Z 0.0. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). POŁĄCZENIE NASTĘPUJE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW INTEL TECHNOLOGY POLAND SP. Z 0.0. PODJĘTĄ W DNIU 22.10.2020 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ BARTOSZA ŁUSZCZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. BOYA- ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 (AKT NOTARIALNY REP. A NR 27271/2020) ORAZ UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HABANA LABS SP. Z O.O. PODJĘTĄ W DNIU 22.10.2020 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ BARTOSZA ŁUSZCZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. BOYA- ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26 (AKT ŃOTARIALNY REP. A NR 27266/2020)2020-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
3
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2022-04-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU REMOTEMYAPP SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA INTEL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O.. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REMOTEMYAPP SP. Z O.O. PODJĘTĄ W DNIU 29.03.2022 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ JANA PRZYBYŁĘ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. EMILII PLATER 10/7 (AKT NOTARIALNY REP. A NR 2438/2022), ORAZ UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW INTEL TECHNOLOGY POLAND SP. Z O.O. PODJĘTĄ W DNIU 29.03.2022 R., ZAPROTOKOŁOWANĄ PRZEZ JANA PRZYBYŁĘ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. EMILII PLATER 10/7 (AKT NOTARIALNY REP. A NR 2441/2022).2022-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów