„BP TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000101775
Numer REGON: 277687210
Numer NIP: 6342447960
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-07-26
Sygnatura akt[RDF/319749/21/434]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BP TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2005-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-03-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ROLNA nr domu 43 kod pocztowy 40-555 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2006-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121 GRUDNIA 2001 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, PRZED NOTARIUSZEM JACKIEM WOJDYŁO, NR REPERTORIUM A NR 12275/20012002-03-27 do dziś
222.08.2005 R. REP. „A” NR 5754/VIII/2005 NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH, ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 142005-09-16 do dziś
322.09.2006 R. REPERT. A NUMER 7851/2006 KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK W KATOWICACH ZMIAN: PAR. 15, PAR. 20, PAR. 212006-10-31 do dziś
423.03.2007, REP. A NR 2683/2007, KANCELARIA NOTARIALNA BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, 40-079 KATOWICE, UL. GLIWICKA 6/4, ZMIANA: PAR. 8 PKT 1, PAR. 9, PAR. 10 PKT 22007-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIONEK2002-03-27 do dziś
2. ImionaPIOTR ANTONI2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 495.000,00 ZŁ2007-08-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2007-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuGDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCIONEK2002-03-27 do dziś
2. ImionaPIOTR ANTONI2002-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2006-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSTEC2006-10-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW EUGENIUSZ2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-31 do dziś
21. NazwiskoBOCIONEK2006-10-31 do dziś
2. ImionaMARIA MARZENA2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-31 do dziś
31. NazwiskoSTEC2006-10-31 do dziś
2. ImionaKORNELIA MARIA2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2002-03-27 do dziś
245 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2002-03-27 do dziś
345 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2002-03-27 do dziś
464 20 TELEKOMUNIKACJA2002-03-27 do dziś
570 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-27 do dziś
645 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2002-03-27 do dziś
745 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2002-03-27 do dziś
851 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-03-27 do dziś
952 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-03-27 do dziś
1072 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2002-03-27 do dziś
1172 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2002-03-27 do dziś
1222 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-03-27 do dziś
1372 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2002-03-27 do dziś
1472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2002-03-27 do dziś
1573 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII2002-03-27 do dziś
1673 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2002-03-27 do dziś
1774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-03-27 do dziś
1874 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-03-27 do dziś
1974 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-03-27 do dziś
2074 40 Z REKLAMA2002-03-27 do dziś
2174 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2002-03-27 do dziś
2274 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2002-03-27 do dziś
2328 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-03-27 do dziś
2480 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-03-27 do dziś
2564 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA2002-03-27 do dziś
2664 20 B TELEFONIA RUCHOMA2002-03-27 do dziś
2764 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2002-03-27 do dziś
2864 20 D RADIOKOMUNIKACJA2002-03-27 do dziś
2964 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE2002-03-27 do dziś
3070 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-27 do dziś
3170 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-27 do dziś
3270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-27 do dziś
3370 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2002-03-27 do dziś
3428 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH2002-03-27 do dziś
3570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2002-03-27 do dziś
3671 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2002-03-27 do dziś
3772 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2002-03-27 do dziś
3872 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2002-03-27 do dziś
3931 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-03-27 do dziś
4030 0 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2002-03-27 do dziś
4131 10 PRODUKCJA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2002-03-27 do dziś
4233 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2002-03-27 do dziś
4333 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2002-03-27 do dziś
4445 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2002-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-30.06.2002 R. data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-30.06.2002 R.2003-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.07.2002-30.06.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2002-30.06.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2002-30.06.20032004-04-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 -30.06.2004 data złożenia 04.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2003 -30.06.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2003 -30.06.20042005-11-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 data złożenia 09.01.2006 3. okres za jaki złożono dokument 01.07.2004 -30.06.2005 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.07.2004 -30.06.20052006-01-26 do dziś
5data złożenia 13.08.2007 okres 01.07.2005 -31.12.20062007-08-30 do dziś
6data złożenia 30.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-13 do dziś
7data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-18 do dziś
8data złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
9data złożenia 12.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
10data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
11data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
14data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
15data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
16data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
17data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
18data złożenia 26.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2005 -31.12.20062007-08-30 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-05-13 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-06-18 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-30.06.2002 R.2003-08-13 do dziś
201.07.2005 -31.12.20062007-08-30 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-13 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-22 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-31 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów