SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „ŁAWICA-ZACHÓD”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000101763
Numer REGON: 004792995
Numer NIP: 7770005310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-04-09
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/17417/22/44]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-04-09 do dziś
2. Numer REGON\NIP0047929952002-04-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH „ŁAWICA-ZACHÓD”2002-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 11232002-04-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2017-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŁOBESKA nr domu 16 kod pocztowy 60-182 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2017-11-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@LAWICAZACHOD.PL2012-07-16 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LAWICAZACHOD.PL2012-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.06.1990 R.2002-04-09 do dziś
224.06.2002 R., ZM.: PAR. 3 UST. 1 I 2, PAR. 4 UST. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 14 UST. 5, PAR. 15 UST. 3, PAR. 15 UST. 7, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 45 UST. 1.2002-10-03 do dziś
321 CZERWCA 2004 R. -ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 56 UST. 2 STATUTU2004-08-18 do dziś
4UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 26.06.2006 R. W SPRAWIE ZMIANY STATUTU: ZMIANY: PAR. 4 UST. 3 -NOWA TREŚĆ; PAR. 5 UST. 2 -NOWA TREŚĆ; PAR. 7 NOWA TREŚĆ; PAR. 9 -DODANO UST. 4 I UST. 5; PAR. 10 -ZMIANA NUMERACJI, DODANO UST. 2; PAR. 24 -NOWA TREŚĆ; PAR. 25 -NOWA TREŚĆ; PAR. 41 -NOWA TREŚĆ.2006-08-10 do dziś
519.11.2007 R., ZMIANA: PAR. 5 UST 2 PAR. 7 PKT 2 UST. 5 I PKT 4 PAR. 8 PKT 3 PAR. 14 UST. 1 PAR. 15 UST. 1 I UST. 3 PAR. 16 UST. 7, 8, 9, 10, 11 PAR. 19 UST. 3 PKT B PAR. 35 UST. 1 I UST. 3 PAR. 36 PAR. 38 UST. 3 PAR. 42 PAR. 57 UST. 12008-01-16 do dziś
611.06.2018 R., ZMIENIONO: § 1, § 3 UST. 1,2; § 4; § 5, § 6, § 7 UST.2, § 8, § 9, § 12 UST.1,3, § 15, § 16, § 17 UST. 1,2, § 19, § 20, § 21, § 22, § 25 UST. 1,2. § 27. § 28 UST. 1,3. § 29 UST. 1,2,3. § 31. § 32 UST. 4. § 33., § 36 UST. 1, § 38 UST.3, § 42 UST. 1, § 50 UST. 1, § 51 UST.2. § 58, USUNIĘTO: § 8 PKT 1,7; § 11; § 16 UST.10 I 11; § 18; § 23; § 24; § 262019-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-04-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-04-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWUOSOBOWA -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASIŃSKA2019-03-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-04 do dziś
21. NazwiskoDUBAS2002-04-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2002-04-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-09 do dziś
31. NazwiskoPIASECZNY2002-04-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-04-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-04-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERS2022-07-22 do dziś
2. ImionaLIDIA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2022-07-22 do dziś
2. ImionaJOLANTA2022-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEPŚ2021-10-26 do dziś
2. ImionaJACEK MACIEJ2021-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULIK2021-10-26 do dziś
2. ImionaARTUR IRENEUSZ2021-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2020-07-29 do dziś
2. ImionaMAREK2020-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPIŃSKA JUDKOWIAK2017-11-02 do dziś
2. ImionaANITA2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBUS2017-11-02 do dziś
2. ImionaSZYMON RYSZARD2017-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-04-09 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-11-02 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R. data złożenia 16.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
5data złożenia 13.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-09-26 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
7data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
11data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
16data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-04-09 do dziś
19data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
20data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
21data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-09-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-04-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-10-03 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
301.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-09-26 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-21 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-03 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-16 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-02 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-04-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów