APTEKI „CEFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000101573
Numer REGON: 092910101
Numer NIP: 5542406907
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498381/23/42]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092910101 NIP 55424069072008-08-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI „CEFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY nr w rejestrze 50902002-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2002-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica MAGAZYNOWA nr domu 13 kod pocztowy 85-790 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2008-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.11.2000 NOTARIUSZ ZOFIA REWERS, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, REP. A NUMER 12645/2000 ORAZ 6.12.2000 NOTARIUSZ ZOFIA REWERS, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, REP. A NUMER 14008/2000 ZMIANA § 15 PKT 7 USTĘP 4 01.08.2001 NOTARIUSZ ZOFIA REWERS, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, REP. A NR 8764/2001 ZMIANA § 6 08.11.2001 NOTARIUSZ DANUTA WANDIUK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. MAGDZIŃSKIEGO 14, REP. A NR 4512/2001 ZMIANA § 1, § 6, § 14, § 15, § 17, § 232002-03-25 do dziś
201.07.2002 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. OBROŃCÓ BYDGOSZCZY 8, REPERTORIUM A NRUMER 7599/2002, ZMIANA §§ 13, 18, USUNIĘCIE §162003-02-10 do dziś
306.09.2002 R., NOTARIUSZ ZOFIA REWERS, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8, REPERTORIUM A NR 10509/2002, ZMIANA § 17 UST. 22003-03-04 do dziś
427.05.2003 R., REP. A NR 2396/2003, NOTARIUSZ ANTONINA RENATA BEDNARA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LUBLINIE, UL. SPOKOJNA 8A, ZM. §14 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI2003-07-28 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2003 R. SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO JOANNĘ BEDNARA-MICHALCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ 8A (REP A NR 5130/2003)DODANO § 6 PKT 292003-12-12 do dziś
6AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 3 GRUDNIA 2007 R. PRZEZ NOTARIUSZA ANTONINĘ BEDNARĘ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY UL. SPOKOJNEJ NR 8 A ZA NR REP. A 12733/2007, ZMIENIAJĄCY § 8 UMOWY SPÓŁKI2008-01-15 do dziś
7AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13 LISTOPADA 2009 R., REPERTORIUM A NR 11800/2009 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI PRZY UL. ŻWIRKI 19, ZMIENIONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI W ZAKRESIE § 6 I § 17.2010-03-02 do dziś
8AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.11.2013 R., REP. A NR 8135/2013, SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO BARTŁOMIEJA JANICKIEGO ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ŻWIRKI NR 19 ZMIENIONO § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2014-02-04 do dziś
9AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.11.2017R., REPERTORIUM A NR 3711/2017, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA ŁODZI, UL. ŻWIRKI 19 - ZMIENIONO § 8 UST. 12018-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOZ SPÓŁKA AKCYJNA2009-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3576749922009-07-23 do dziś
4. Numer KRS0000058632 2009-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały139.101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.550.500 ZŁ2018-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-02-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego69553500,00 ZŁ2018-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB -JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁĄCZNĄ -Z INNYM PROKURENTEM.2010-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZACKA2017-10-05 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOCKOWSKA STAŃCZAK2017-10-05 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2017-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2011-07-26 do dziś
2. ImionaBOŻENA HELENA2011-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-07-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRULEWICZ2007-06-20 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2007-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-06-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-20 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMA2002-09-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2002-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-09-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2010-03-02 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-02 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-02 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-02 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-03-02 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-03-02 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-02 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-02 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-03-02 do dziś
1047 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 data złożenia 30.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 DO 31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 DO 31.12.20012002-08-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 17.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-19 do dziś
5data złożenia 17.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
6data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
14data złożenia 12.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
15data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
16data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
17data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
18data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
19data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
20data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
21data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
22data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-19 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
8OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-06-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-19 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-06-21 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-14 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-23 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
8OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-05 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-20 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-14 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2010-03-23 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU „KROKUS” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W OBORNIKACH NA APTEKI „CEFARM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). 10 MARCA 2010 R. -UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „KROKUS” SP. Z O.O. (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI PRZY UL. ŻWIRKI NR 19 -REPERTORIUM A NR 3026/2010) 10 MARCA 2010 R. -UCHWAŁA ZARZĄDU APTEK „CEFARM” SP. Z O.O.2010-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
2
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2014-02-04 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT. 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK VERBENA WPPH BEMEX BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ORAZ APTEKI CEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI (SPÓŁKI PRZEJMOWANE) NA SPÓŁKĘ APTEKI „CEFARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA). POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE. 28-11-2013 R. - UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTEKI „CEFARM” SP. Z O.O., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO BARTŁOMIEJA JANICKIEGO ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ŻWIRKI NR 19, REP. A NR 8135/2013. 28-11-2013 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI VERBENA WPPH BEMEX BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. J., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO BARTŁOMIEJA JANICKIEGO ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ŻWIRKI NR 19, REP. A NR 8147/2013. 28-11-2013 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI APTEKI CEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. J., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO BARTŁOMIEJA JANICKIEGO ZASTĘPUJĄCEGO NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ Z. KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ŻWIRKI NR 19, REP. A NR 8141/2013.2014-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów