„AQUA” B. R. TOMCZYKOWIE SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000101556
Numer REGON: 470559826
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-04-12
Sygnatura akt[RDF/376236/22/417]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA” B. R. TOMCZYKOWIE SPÓŁKA JAWNA2002-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2002-03-25 do dziś
2. Adresulica KASPROWICZA nr domu 5 A miejscowość ŁÓDŹ kod pocztowy 92-781 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2002-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2001 R. ANEKSEM Z DNIA 04.03.2002 R. ZMIENIONO PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 8, PAR. 9 UMOWY.2002-03-25 do dziś
2UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DN. 27.05.2002 R. ORAZ UCHWAŁĄ Z DN. 27.06.2002 R. ZMIENIONO §§ 4 I 6 UMOWY SPÓŁKI2002-07-08 do dziś
3UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.01.2003 R. ZMIENIONO § 4 UMOWY SPÓŁKI2006-10-05 do dziś
4UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 15 STYCZNIA 2009 R. ZMIENIONO § 5, 6, 7, 8, I 12 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 01 LUTEGO 2009 R. ZMIENIONO § 11 I 13 UMOWY SPÓŁKI2009-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KSH. ZAKŁAD NAPRAWY WODOMIERZY „AQUA” SPÓŁKA CYWILNA; -BARTŁOMIEJ TOMCZYK -NUMER EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 39549 -RYSZARD TOMCZYK -NUMER EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1262 A.2002-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2009-02-19 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2009-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-02-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-02-19 do dziś
2
2. ImionaRYSZARD ZYGMUNT2009-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2002-03-25 do dziś
4. Numer KRSNIE2002-03-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNICY SAMODZIELNIE2002-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2009-02-19 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2009-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMCZYK2002-03-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD ZYGMUNT2009-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2002-07-08 do dziś
201 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-10-05 do dziś
302 LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-10-05 do dziś
405 RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2006-10-05 do dziś
515 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW2006-10-05 do dziś
616 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2006-10-05 do dziś
717 WŁÓKIENNICTWO2006-10-05 do dziś
818 PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH2006-10-05 do dziś
919 PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2006-10-05 do dziś
1020 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2006-10-05 do dziś
1121 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU2006-10-05 do dziś
1222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-10-05 do dziś
1325 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH2006-10-05 do dziś
1426 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2006-10-05 do dziś
1528 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2006-10-05 do dziś
1629 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-10-05 do dziś
1730 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW2006-10-05 do dziś
1831 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-10-05 do dziś
1932 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH2006-10-05 do dziś
2033 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW2006-10-05 do dziś
2136 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-10-05 do dziś
2237 PRZETWARZANIE ODPADÓW2006-10-05 do dziś
2345 BUDOWNICTWO2006-10-05 do dziś
2441 POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY2006-10-05 do dziś
2550 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2006-10-05 do dziś
2651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI2006-10-05 do dziś
2752 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-10-05 do dziś
2855 HOTELE I RESTAURACJE2006-10-05 do dziś
2960 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2006-10-05 do dziś
3063 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2006-10-05 do dziś
3164 12 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ OPERATOR PUBLICZNY2006-10-05 do dziś
3264 2 TELEKOMUNIKACJA2006-10-05 do dziś
3365 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE2006-10-05 do dziś
3467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-10-05 do dziś
3570 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2006-10-05 do dziś
3671 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2006-10-05 do dziś
3772 INFORMATYKA2006-10-05 do dziś
3874 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WYMAGAJĄCEJ SZCZEGÓLNYCH UPRAWNIEŃ2006-10-05 do dziś
3974 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2006-10-05 do dziś
4080 EDUKACJA2006-10-05 do dziś
4185 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA, PRZY CZYM ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH WYODRĘBNIONEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ2006-10-05 do dziś
4290 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2006-10-05 do dziś
4392 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2006-10-05 do dziś
4493 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA2006-10-05 do dziś
4533 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2006-10-05 do dziś
4674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2006-10-05 do dziś
4728 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH -W TYM TAKŻE MONTAŻ, NAPRAWA, KONSERWACJA REGAŁÓW WYSOKIEGO SKŁADOWANIA2006-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 30.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 20022003-06-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 07.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-06-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 09.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-17 do dziś
4data złożenia 28.04.2006 okres 2005 ROK2006-05-23 do dziś
5data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
6data złożenia 23.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-05-23 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-05-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-09 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
2OD 01.01.2009 DO 31.12.20092019-02-20 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082019-02-20 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102019-02-20 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-02-20 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-02-20 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-02-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-02-20 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-20 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-07 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów