FIRMA HANDLOWA „JAWA” WARCHOŁ, KACZMARCZYK-WARCHOŁ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000101294
Numer REGON: 810072395
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-29
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509171/23/79]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810072395 NIP 85400094572009-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „JAWA” WARCHOŁ, KACZMARCZYK-WARCHOŁ SPÓŁKA JAWNA2002-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD2022-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość STARGARD ulica USŁUGOWA nr domu 1 A kod pocztowy 73-110 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA 2022-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki131.12.2001 R.2002-03-29 do dziś
21 CZERWCA 2009 R. -ZMIENIONO § 3, § 5, § 8, § 12 ORAZ § 15 UMOWY SPÓŁKI2009-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHOŁ2002-03-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARCZYK WARCHOŁ2002-03-29 do dziś
2. ImionaRENATA2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-03-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2002-03-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-03-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE ANDRZEJ JACEK WARCHOŁ -SAMODZIELNIE2002-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARCHOŁ2002-03-29 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2002-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2009-12-17 do dziś
246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-12-17 do dziś
346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
2data złożenia 07.11.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-11-13 do dziś
3data złożenia 30.06.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-04 do dziś
4data złożenia 09.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-24 do dziś
5data złożenia 01.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-28 do dziś
6data złożenia 04.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-22 do dziś
7data złożenia 16.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-10 do dziś
8data złożenia 19.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-04 do dziś
9data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-03-06 do dziś
11data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-11 do dziś
12data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-11 do dziś
13data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-10 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-11-13 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-04 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-24 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-28 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-22 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-10 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-11 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-03-11 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-03-11 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów