INSTYTUT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000101262
Numer REGON: 356283769
Numer NIP: 6762184585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-10-17
Sygnatura akt[RDF/452372/22/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP3562837692002-03-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 101072002-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TYTONIOWA nr domu 22 kod pocztowy 04-228 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.12.2000 R., NOTARIUSZ ANNA EWA DAŃKO-ROESLER, KANC. NOT. ANNY EWY DAŃO-ROESLER I TAMARY JOANNY ŻURAKOWSKIEJ W WARSZAWIE, UL. ORDYNACKA 9, REP. A NR 12007/2000; 21.03.2001 R., NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA, KANC. NOT. ANNY EWY DAŃKO-ROESLER I TAMARY JOANNY ŻURAKOWSKIEJ W WARSZAWIE, UL. ORDYNACKA 9, REP. A NR 4242/2001 -ZMIANA PAR. 2 PKT 3, PAR. 5, PAR. 7 UST. 1, PAR. 8, PAR. 9 I PAR. 15 18.01.002 R., NOTARIUSZ ANNA EWA DAŃKO-ROESLER, KANC. NOT. ANNY EWY DAŃKO-ROESLER I TAMARY JOANNY ŻURAKOWSKIEJ W WARSZAWIE, UL. ORDYNACKA 9, REP. A NR 880/2002 ZMIANA PAR. 52002-03-25 do dziś
2-AKT NOTARIALNY (19.04.2004), REPERTORIUM A NR 2695/2004, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA KRUKOWICZ -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA PARAGRAFU 5, 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI2004-06-15 do dziś
311.07.2011 R., NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1992/2011, ZMIANA PARAGRAFU 5 UMOWY SPÓŁKI2011-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESSOULAVY ŚLIWIŃSKA2013-08-07 do dziś
2. ImionaANNA2004-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁOTYCH2017-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALBRECHT PRACZYK2004-06-15 do dziś
2. ImionaEWA HELENA2004-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 PLN2004-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-06-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESSOULAVY ŚLIWIŃSKI2013-08-07 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 PLN2004-06-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport115000,00 PLN2004-06-15 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESSOULAVY ŚLIWIŃSKA2013-08-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-06-15 do dziś
WICEPREZES2013-08-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaALBRECHT PRACZYK2004-06-15 do dziś
2. ImionaEWA HELENA2004-06-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-06-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-06-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-06-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESSOULAVY ŚLIWIŃSKI2013-08-07 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2013-08-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-08-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-08-27 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-08-27 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-08-27 do dziś
447 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-08-27 do dziś
558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2018-08-27 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-08-27 do dziś
772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2018-08-27 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-08-27 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 10.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-11-17 do dziś
2data złożenia 24.07.2006 okres 20052006-08-22 do dziś
3data złożenia 13.07.2007 okres 20062007-08-30 do dziś
4data złożenia 15.07.2008 okres 20072008-07-28 do dziś
5data złożenia 29.06.2009 okres 20082009-07-31 do dziś
6data złożenia 14.07.2010 okres 20092010-09-30 do dziś
7data złożenia 13.07.2011 okres 20102011-07-29 do dziś
8data złożenia 11.07.2012 okres 20112012-07-27 do dziś
9data złożenia 10.07.2013 okres 20122013-08-07 do dziś
10data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
11data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
12data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
13data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
14data złożenia 16.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
15data złożenia 17.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
16data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18data złożenia 29.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-29 do dziś
19data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta120072008-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-08-22 do dziś
220062007-08-30 do dziś
320072008-07-28 do dziś
420082009-07-31 do dziś
520092010-09-30 do dziś
620102011-07-29 do dziś
720112012-07-27 do dziś
820122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120062007-08-30 do dziś
220072008-07-28 do dziś
320082009-07-31 do dziś
420092010-09-30 do dziś
520102011-07-29 do dziś
620112012-07-27 do dziś
720122013-08-07 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów