SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK” W WAŁBRZYCHU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000101120
Numer REGON: 000787537
Numer NIP: 8860005780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2022-09-08
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/11104/22/791]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000787537 NIP 88600057802007-08-31 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK” W WAŁBRZYCHU2002-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU nr w rejestrze RSA -I -152002-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina M. WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2003-03-12 do dziś
2. Adresulica BRONIEWSKIEGO nr domu 65 C kod pocztowy 58-309 poczta WAŁBRZYCH 2002-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.06.1983 R.2002-03-25 do dziś
219.01.2002 R. ZMIANIE ULEGŁY PARAGRAFY OD 1 DO 1422002-10-28 do dziś
314.06.2003 R. -ZMIENIONO PARAGRAF 6 PKT 1 PPKT 2, PARAGRAF 9, PARAGRAF 11, PARAGRAF 13 UST. 2, PARAGRAF 34, PARAGRAF 37 UST. 4, PARAGRAF 38, PARAGRAF 39, PARAGRAF 41, PARAGRAF 42, PARAGRAF 43, PARAGRAF 44, PARAGRAF 45, PARAGRAF 46, PARAGRAF 47, PARAGRAF 48, PARAGRAF 49, PARAGRAF 50, PARAGRAF 51, PARAGRAF 62, PARAGRAF 63, PARAGRAF 64 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAF 52 -PARAGRAF 61 ORAZ PARAGRAF 65 -PARAGRAF 118.2003-10-03 do dziś
417.06.2006 R. -ZMIENIONO § 43, § 46, § 47 UST. 1 PKT 5, § 49 UST. 1 I 2, § 50 UST. 1, § 52, § 62 UST. 5, § 64 UST. 7, § 73 I § 74, DODANO PKT 14 W § 14, UST. 6 W § 62, UST. 8 W § 64, UST. 5 W § 82, PKT 22 -24 W UST. 1 § 96, USUNIĘTO PKT 5 -7 W § 14, PODTYTUŁ PO § 52, § 53, PKT 2 W UST. 2 § 114 STATUTU.2006-10-31 do dziś
530.11.2007 R. ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 9 UST. 3 I 4, § 10 UST. 1 I 3, § 11 UST. 1 I 2, § 12, § 13 UST. 2, § 14, § 15, § 16, § 17 UST. 1 I 5 -8, § 21, § 22, § 25, § 26, § 27, § 30, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 41, § 42, § 44, § 45 UST. 7, § 47, § 49, § 50, § 54, § 57, § 61, § 62, § 63, § 64 UST. 1, § 67, § 68, § 73 UST. 3, 4, 5, § 78, § 80 UST. 1 I 2, § 81 UST. 2, 3 I 4, § 82, § 83, § 84, § 85 UST. 1 I 2, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 94 UST. 1, § 95, § 96 UST. 1, § 98 UST. 2, 4 I 5, § 102, § 104 UST. 2, 3, § 107 UST. 4, 5 I 6, § 114 UST. 1, 2 I 3, § 115 UST. 2, UCHYLONO § 18, § 23, § 24, § 28, § 29, § 31, § 36, § 38, § 39, § 40, § 46, § 48, § 51, § 52, § 55, § 56, § 58, § 60, § 70, § 109, § 110, § 111, § 112, ZMIENIONO NUMERACJE PARAGRAFÓW I USUNIĘTO NIEKTÓRE TYTUŁY I PODTYTUŁY ROZDZIAŁÓW I PODROZDZIAŁÓW STATUTU.2008-02-08 do dziś
631 MAJA I 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 CZERWCA 2010 R. -ZMIENIONO § 62 UST. 12, § 72 UST. 2, § 73 UST. 3, § 88 PKT 4 I USUNIĘTO W § 88 PKT 5;2010-12-08 do dziś
712,13,18,19,20 I 21 CZERWCA 2018 R. - ZMIENIONO § 2 UST.2, § 5, § 6, § 7 UST. 2 I 3, § 9, § 10 UST.1,§ 11 UST. 1 I 2, § 12, § 13, § 14 PKT 1-4 I 8, § 15 PKT 9, § 16 PKT 2-3, 5, 7 I 9, § 18 UST.5, § 20, § 21, § 22, § 25, § 26, § 27, § 30 UST.1-6, § 32, § 33, § 34, § 45 UST.2, § 47 UST.2, § 49 UST.2 § 54, § 57, § 59, § 62 UST.6 PKT 12 I UST. 12, § 68 § 69 UST.1 I 2, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75 UST.2, § 76, § 77, § 78, § 79, § 82 PKT 3, § 83 PKT 1, § 88 UST. 4, § 90 UST.4, § 91 UST.3-6, § 96 UST.1 PKT 10, 13, 18, § 104 UST.2 PKT 1 I 2 STATUTU2019-02-04 do dziś
810,11,12,17,18,26 CZERWCA 2019R., ZMIENIONO § 63 PKT 1 I § 84 PKT 5 STATUTU.2019-11-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA PEŁNOMOCNIK2002-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRUTECKA2018-06-28 do dziś
2. ImionaANNA GRAŻYNA2018-06-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-28 do dziś
21. NazwiskoPĄCZKA2002-03-25 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-25 do dziś
31. NazwiskoPANKIEWICZ2002-03-25 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW PIOTR2002-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-03-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTKOWSKA2022-09-08 do dziś
2. ImionaEWELINA2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHAŃSKI2022-09-08 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALISZEWSKI2019-11-15 do dziś
2. ImionaJÓZEF BURHARD2019-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLUBKA2022-09-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2022-09-08 do dziś
2. ImionaURSZULA2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMAJ2022-09-08 do dziś
2. ImionaHIERONIM2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUSAK2022-09-08 do dziś
2. ImionaROBERT2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABIŃSKI2022-09-08 do dziś
2. ImionaZENON2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2022-09-08 do dziś
2. ImionaMAREK2022-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-08 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLACZYK2021-02-23 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-23 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIERZEJEWSKA2021-02-23 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAWA2021-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-23 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁEBEK2019-11-15 do dziś
2. ImionaTERESA ZOFIA2019-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoBORZUCHOWSKA GRABARZ2011-12-22 do dziś
2. ImionaAGATA2011-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2011-12-22 do dziś
21. NazwiskoKARPOWICZ2020-07-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-31 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI ORAZ W TRYBIE ART. 12 I ART. 17(14) USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 ROKU O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH, DO PRZENOSZENIA NIEODPŁATNIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ INNYCH OSÓB - NA ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ SAMODZIELNYCH LOKALI, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI, W TRYBIE ART. 39 TEJŻE USTAWY, DO PRZENOSZENIA NA RZECZ NAJEMCÓW LOKALI UŻYTKOWYCH, W TYM GARAŻY ORAZ W TRYBIE ART. 17(14), W ZWIĄZKU Z ART. 52 USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH DO PRZENOSZENIA NIEODPŁATNIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI DOMÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, POŁOŻONYCH W WAŁBRZYCHU I SZCZAWNIE ZDROJU - NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W UCHWAŁACH ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI W SPRAWIE OKREŚLENIA PRZEDMIOTU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED SĄDEM REJONOWYM WYDZIAŁEM KSIĄG WIECZYSTYCH W WAŁBRZYCHU I SKŁADANIA WNIOSKÓW WIECZYSTOKSIĘGOWYCH ORAZ WSZELKICH NIEZBĘDNYCH WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ, A TAKŻE DO DOKONANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI I FORMALNOŚCI, JAKIE OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE DO REALIZACJI NINIEJSZEGO PEŁNOMOCNICTWA. PEŁNOMOCNIK JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2020-07-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-03-25 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-11-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-11-24 do dziś
268 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-11-24 do dziś
341 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-11-24 do dziś
442 99 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-11-24 do dziś
590 04 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2021-11-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-16 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
8data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
11data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
12data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
13data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
14data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-28 do dziś
19data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
20data złożenia 04.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-01 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-31 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-13 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-06 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-27 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-07 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-12 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-30 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów