FIRMA HANDLOWA „TECH-ŁOŻ” TERESA NOWAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000101108
Numer REGON: 473041060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-10-19
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/19839/20/28]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TECH-ŁOŻ” TERESA NOWAK SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI2018-04-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2015-07-08 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO nr domu 36 kod pocztowy 93-188 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2015-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 30.10.2001 R.2002-03-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-03-19 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PARAGRAF 4 KSH, UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2001 R.2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „TECH-ŁOŻ”2002-03-19 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-03-19 do dziś
5. Numer REGON4705707102002-03-19 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADOM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3845329082020-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000806423 2020-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULTIHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3678410052020-10-19 do dziś
4. Numer KRS0000687588 2020-10-19 do dziś
3
4. Numer KRSTAK2002-03-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-19 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2002-03-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-03-19 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-08 do dziś
245 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2015-07-08 do dziś
346 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2015-07-08 do dziś
446 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2015-07-08 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-07-08 do dziś
645 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-07-08 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-08 do dziś
846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-07-08 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 20042005-07-13 do dziś
3data złożenia 11.06.2007 okres ROK 20052007-08-20 do dziś
4data złożenia 11.06.2007 okres ROK 20062007-08-20 do dziś
5data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
7data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
8data złożenia 29.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
9data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052007-08-20 do dziś
2ROK 20062007-08-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-24 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-28 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacje o otwarciu likwidacjiNA PODSTAWIE ART. 58 KSH, 01.01.20152018-04-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY Z LIKWIDATOROW JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAZDAJ2018-04-27 do dziś
2. ImionaBOŻENA HANNA2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRELEWICZ2020-10-19 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KAMIL2020-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMPOWICZ2020-10-19 do dziś
2. ImionaJERZY2020-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościNA PODSTAWIE ART. 58 KSH, 01.01.20152018-04-27 do dziś
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów