„ASTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000101007
Numer REGON: 191605350
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-10-23
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/16867/20/976]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP1916053502002-03-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 129912002-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość KOWALE2009-05-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KOWALE ulica MAGNACKA nr domu 25 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2009-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki19.07.1998, NOTARIUSZ EWA OSYPIŃSKA-BALCERZAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REP. A NR 5016/1998 -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI. 2. 25.02.2002 R. NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, REP. A NR 578/2002 -ZMIANA PAR. 9.1, PAR. 8, PAR. 12.3, PAR. 10, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16 -TEKST JEDNOLITY.2002-03-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 13 MAJA 2009 R. PRZEZ NOTARISZA MARIĘ PASZKIEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU (80-835), PRZY UL. SZEROKIEJ 29/2 (REPERTORIUM A NR 1391/2009 R.) ZMIENIONO § 3 I § 8 UMOWY SPÓŁKI2009-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASIEWICZ2002-03-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 498 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 249.000,00 PLN2002-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASIEWICZ2002-03-19 do dziś
2. ImionaMARIA DANUTA2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 PLN2002-03-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego277000,00 PLN2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1276000,00 PLN2002-03-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU. PREZES PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ.2002-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTELMASIEWICZ2002-03-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ZBIGNIEW2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŁAWRUSZCZUK2002-03-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2002-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2002-03-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-05-22 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-05-22 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-05-22 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-05-22 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-05-22 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-22 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-05-22 do dziś
882 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2009-05-22 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-22 do dziś
1046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 26.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 21.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-02 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-02 do dziś
5data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
6data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-04 do dziś
8data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
9data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
11data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
12data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
13data złożenia 20.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
15data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
16data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-04 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-25 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-04 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-05 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów