EWT TRUCK & TRAILER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000100895
Numer REGON: 012928170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2021-07-08
Sygnatura akt[RDF/312905/21/240]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012928170 NIP 52721078842007-07-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWT TRUCK & TRAILER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 64942002-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŁTARZEW2006-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość OŁTARZEW ulica POZNAŃSKA nr domu 339 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2006-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.1998 R., ASESOR NOTARIALNY MAGDALENA TURCZYŃSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, KN W WARSZAWIE, REP. A NR 1054/98; UMOWA SPÓŁKI 14.01.2002 R., NOTARIUSZ MARIUSZ CHMIELEWSKI, KN W SZCZECINIE, REP. A NR 501/2002; ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -PARAGRAFY 6, 7, 8, 9, 11, 16, 182002-03-21 do dziś
230 WRZEŚNIA 2003 R., REPERTORIUM A NR 2693/2003, NOTARIUSZ MAREK ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 6 LOK.15, ZMIANA §162003-11-14 do dziś
326.06.2006 R., NR REP. A NR 5917/2006 NOTARIUSZ PAWEŁ CURPIAK, KANCELARIA NOTARIALNA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B,00-131 WARSZAWA, ZMIENIONO § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2006-08-31 do dziś
412.12.2006 R., REPERTORIUM A NR 13225/2006, NOTARIUSZ PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK. 26 B, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 2 UMOWY SPÓŁKI2006-12-29 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DN.25 LUTEGO 2010 R., REPERTORIUM A NR 1823/2010, NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK I MARCIN ŁASKI NOTARIUSZE, SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2 LOK.26 B -ZMIANA PAR. 6 UST. 1 I PAR. 7 UST. 22010-04-21 do dziś
620 WRZEŚNIA 2013R. REPOERTORIUM A NR 9202/2013, NOTARIUSZ MICHAŁ MAKSYMIUK; PAWEŁ CUPRIAK, MARCIN ŁASKI I PARTNERZY, NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W WARSZAWIE, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW; PAR.15.2013-10-22 do dziś
730.07.2015R., REP. A NR 6717/2015, PAWEŁ CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - DODANO PAR.6 UST.1 PKT 33-422015-11-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEWT TRUCK & TRAILER HANDELS GMBH2019-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000 ZŁ2019-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 ZŁ2006-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU2013-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOZOL2018-01-26 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGAJ2014-09-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-09-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOFFMANN2002-03-21 do dziś
2. ImionaDIRK2002-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOOREVITS2013-10-22 do dziś
2. ImionaNATACHA2002-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGIEŁŁO2002-03-21 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2002-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-21 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFOUQUET2019-02-20 do dziś
2. ImionaMICHAEL2019-02-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2019-02-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 10 D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW2010-04-21 do dziś
229 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2010-04-21 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-04-21 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2010-04-21 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-21 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-21 do dziś
745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-04-21 do dziś
852 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2010-04-21 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-04-21 do dziś
1045 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-07-14 do dziś
4data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
6data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-24 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
8data złożenia 22.06.2010 okres 2009 R.2010-07-13 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 2010 R.2011-07-15 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
11data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
12data złożenia 14.08.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-28 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
14data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
15data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
19data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-06-24 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
42009 R.2010-07-13 do dziś
52010 R.2011-07-15 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-28 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-14 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-06-24 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
62009 R.2010-07-13 do dziś
72010 R.2011-07-15 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-14 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-31 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-06-24 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
72009 R.2010-07-13 do dziś
82010 R.2011-07-15 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-08-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów