„A-A CENTRUM II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000100893
Numer REGON: 276527495
Numer NIP: 6312238275
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/531145/23/412]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP2765274952002-03-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-A CENTRUM II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 164362002-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2011-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. TEOFILA KRÓLIKA nr domu 17 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2021-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.03.1999 R. -NOTARIUSZ DANUTA KLUS, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, UL. S. BATOREGO 11, REP. A NR 1530/1999; 13.11.2001 R. -NOTARIUSZ WOJCIECH WALENTA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, UL. JASNOGÓRSKA 9, REP. A NR 17306/2001, ZMIENIONO TREŚĆ PAR.: 7; 8; 9; 10 PKT 4; 19 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI2002-03-28 do dziś
229.01.2008 R. -REP. A NR 911/2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH -ZMIANA § 32008-06-04 do dziś
301.12.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 14136/2010 KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MAŁGORZATA JANIK-RYMARCZYK, KATARZYNA WALOTEK, KATOWICE UL. DAMROTA 16-18 ZMIANA PAR. 32011-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPONIUK2008-06-04 do dziś
2. ImionaJACEK PRZEMYSŁAW2008-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 880.000, 00; -ZŁ2008-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego925.000,00 PLN2002-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1518.000,00 PLN2002-03-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU -JEDNOOSOBOWO2003-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAPONIUK2006-10-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR MAREK2006-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2002-03-28 do dziś
270 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-03-28 do dziś
370 31 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2002-03-28 do dziś
465 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-03-28 do dziś
567 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2002-03-28 do dziś
674 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-03-28 do dziś
774 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-03-28 do dziś
845 BUDOWNICTWO2002-03-28 do dziś
955 HOTELE I RESTAURACJE2002-03-28 do dziś
1063 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-03-28 do dziś
1151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-03-28 do dziś
1252 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-03-28 do dziś
1315 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE2002-03-28 do dziś
1401 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO2002-03-28 do dziś
1560 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 04.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012003-02-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-07-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.20032004-09-17 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 18.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
5data złożenia 11.05.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-05-30 do dziś
6data złożenia 25.10.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-11-12 do dziś
7data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-25 do dziś
8data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-25 do dziś
9data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-25 do dziś
10data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-25 do dziś
11data złożenia 07.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
12data złożenia 02.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-14 do dziś
14data złożenia 17.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
15data złożenia 27.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
16data złożenia 29.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
17data złożenia 06.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-06 do dziś
18data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
19data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-05-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-11-12 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-29 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-05-30 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-11-12 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-03-25 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-03-25 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-03-25 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-03-25 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-25 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-14 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-17 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-27 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów