TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000100886
Numer REGON: 010638344
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/12820/21/604]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0106383442002-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTRELLEBORG SEALING SOLUTIONS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 400772002-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
12. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKI gmina CZECHOWICE-DZIEDZICE miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE2002-06-14 do dziś
3. Adresulica LEGIONÓW nr domu 255 miejscowość CZECHOWICE-DZIEDZICE kod pocztowy 43-502 poczta CZECHOWICE-DZIEDZICE 2002-06-14 do dziś
21. Firma oddziałuBUSAK+SHAMBAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ2006-01-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2006-01-06 do dziś
3. Adresulica MONTAŻOWA nr domu 7 miejscowość BIELSKO-BIAŁA kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA 2006-01-06 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.04.1994 R. -KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM -KRUSZEWSKA W WARSZAWIE, REP. A 2475/94 21.02.2002 R. -KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA MARIA GODLEWSKA W WARSZAWIE, REP. A 519/2002 -ZMIANA PAR. 5, 8, 9 PKT 2, PAR. 10, 16, 19 I 20 ORAZ DODANIE PAR. 15 (TEKST JEDNOLITY)2002-03-21 do dziś
217.10.2002 R. KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF ŁASKI W WARSZAWIE, REP. A 10031/2002, ZMIENIONO PAR. 8, 9.2, 102002-11-14 do dziś
319.03.2004 R., REP. A -1115/2004, NOTARIUSZ BEATA TURKOT PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MOKOTOWSKIEJ 45 LOK. 2, §2, §13, §16, §20; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-03-29 do dziś
429.09.2006 R., REP. A-11614/2006, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. WSPÓLNA 65 M 21: ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI2006-10-06 do dziś
504.01.2012 R., REPERTORIUM A NR 42/2012, NOTARIUSZ ALINA KATARZYNA KAŁUŻA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH, UL. NIEPODLEGŁOŚCI 47 ZMIENIONO: § 5, § 7, § 13, § 16, § 17; USUNIĘTO: § 19, DOTYCHCZASOWY § 20 OZNACZONO JAKO § 19, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2012-05-21 do dziś
6AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 16.03.2020 R. PRZEZ DAGNĘ JUSZCZYK - NOTARIUSZA W KATOWICACH PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ REP. A NR 634/2020 ZMIENIONO § 5; USUNIĘTO § 13 UST. 2 PKT. E; DO § 17 DODANO UST. 4; DO § 17 DODANO UST. 5.2020-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-03-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRELLEBORG AB (PUBL)2005-04-29 do dziś
2
2. ImionaINTERSEAL NEDERLAND B.V.2002-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 3425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 342500 ZŁ2002-03-21 do dziś
3
2. ImionaW.S. SHAMBAN EUROPA A/S2002-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego6400000,00 PLN2002-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport157500,00 PLN2002-03-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-05-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICALLEF2019-12-31 do dziś
2. ImionaGORDON2019-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTODYS2002-06-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2002-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-06-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-06-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRADEN2003-10-29 do dziś
2. ImionaULF2003-10-29 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-29 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAVIES2019-09-12 do dziś
2. ImionaNEIL2019-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULAS2019-01-15 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ADAM2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURKE2019-01-15 do dziś
2. ImionaSIMON2019-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-15 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIEDZIC2019-01-15 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JANUSZ2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-15 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZAK2002-03-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ AUGUSTYN2002-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-03-21 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻACZEK2012-05-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2012-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2012-05-21 do dziś
21. NazwiskoSIEŃKOWSKA2012-05-21 do dziś
2. ImionaMONIKA2012-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2012-05-21 do dziś
31. NazwiskoPIETRZYK2020-05-26 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2020-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2020-05-26 do dziś
41. NazwiskoBABIŃSKI2020-05-26 do dziś
2. ImionaSZYMON2020-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-26 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI2020-05-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-05-21 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-04-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-05-26 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-05-26 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-05-26 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.03.2000 -31.12.2001 data złożenia 21.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2000 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2000 -31.12.20012002-10-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.07.2004 data złożenia 17.11.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.07.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.07.20042005-11-28 do dziś
4data złożenia 18.07.2006 okres 01.08.2004 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
6data złożenia 09.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-11-12 do dziś
7data złożenia 31.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-14 do dziś
8data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
9data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
10data złożenia 18.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
11data złożenia 29.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
12data złożenia 29.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
13data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
18data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.08.2004 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2004 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2004 R. -31.12.2005 R.2006-07-31 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-11-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-24 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-05-28 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów